แบบทดสอบก่อนเรียน พื้นผิวและปริมาตร
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปริซึมทรงสี่เหลี่ยมคางหมู มีความสูง 15 เซนติเมตร ความยาวของฐานคู่ขนานของ สี่เหลี่ยมคางหมู เป็น 30 เซนติเมตรและ 90 เซนติเมตรตามลำดับ ความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูเป็น 15 เซนติเมตร ปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมูนี้เป็นเท่าไร
  22,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  23,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  23,450 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  25,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. 5+5=
  10
  20
  30
  40
3. 4. กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีฐานเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 24 เซนติเมตร กว้าง 12 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร ถ้าต้องการนำไม้รูปลูกบาศก์ ซึ่งมีด้านยาว 4 เซนติเมตร บรรจุในกล่องนี้จะบรรจุได้กี่ชิ้น
  12 ชิ้น
  24 ชิ้น
  36 ชิ้น
  40 ชิ้น
4. 2. ปริซึมฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 9.5 หน่วย ความยาว 8.5 หน่วย ความสูง 10.5 หน่วย จงหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมนี้
  847.785 ลูกบาศก์หน่วย
  877.485 ลูกบาศก์หน่วย
  847.875 ลูกบาศก์หน่วย
  874.775 ลูกบาศก์หน่วย
5. ปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉาก ความสูง 14 เซนติเมตร ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมีด้านตรงข้าม มุมฉากยาว 17 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งยาว15 เซนติเมตร ถ้าเติมน้ำลงไปในปริซึมเท่ากับ 3/4 ของปริซึม ปริมาตรของน้ำในปริซึมนี้มีค่าเท่าไร
  840 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  630 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  5,040 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6. 1. ความยาวรอบรูปของฐานของปริซึมฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น 20 เซนติเมตร ความสูงเป็น 9 เซนติเมตร พื้นที่ผิวข้างเป็นเท่าไร
  90 ตารางเซนติเมตร
  120 ตารางเซนติเมตร
  160 ตารางเซนติเมตร
  180 ตารางเซนติเมตร
7. 1. ความยาวรอบรูปของฐานของปริซึมฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น 20 เซนติเมตร ความสูงเป็น 9 เซนติเมตร พื้นที่ผิวข้างเป็นเท่าไร
  90 ตารางเซนติเมตร
  120 ตารางเซนติเมตร
  160 ตารางเซนติเมตร
  180 ตารางเซนติเมตร
8. 21*2=
  24
  22
  23
  21
9. 21*2=
  24
  22
  23
  21
10. 2. ปริซึมฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 9.5 หน่วย ความยาว 8.5 หน่วย ความสูง 10.5 หน่วย จงหาปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมนี้
  847.785 ลูกบาศก์หน่วย
  877.485 ลูกบาศก์หน่วย
  847.875 ลูกบาศก์หน่วย
  874.775 ลูกบาศก์หน่วย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile