วิทยาการคำนวณ ป.1 ตัวชี้วัดที่ 4

,วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้านักเรียนพิมพ์คำว่า “New” แล้วเลือกใช้คำสั่ง U จะได้ผลตามข้อใด
    New
    New
    New

2. Monitor คือ อุปกรณ์ใด
3. อุปกรณ์ใดใช้พิมพ์ตัวเลข
4. โปรแกรมใดใช้พิมพ์เอกสาร
5. นักเรียนต้องการบันทึกไฟล์งานต้องกดที่คำสั่งใด
6. ถ้านักเรียนใช้โปรแกรมกราฟฟิกสร้างบ้านหลังนี้จะใช้คำสั่งใด

7. ถ้านักเรียนต้องการเติมสีดาวให้เต็มจะใช้คำสั่งใด ในโปรแกรม Paint

8. โปรแกรมใดใช้วาดภาพและบายสี
9. ชุดคำสั่งใดใช้เปลี่ยนสีข้อความ
10. โปรแกรมใดใช้นำเสนองานต่างๆ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile