บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "แกจะมาให้แม่ลออเป็นหมาหัวเน่าหรือ" หมาหันเน่ามีความหมายว่าอย่างไร
  บุคคลที่มีนิสัยไม่ดี
  บุคคลที่สังคมรังเกียจ
  บุคคลที่รูปร่างอัปลักษณ์
  บุคคลที่ไม่มีคุณลักษณะของกุลสตรี
2. ภาพในจินตนาการของแม่ลออบิดาของเธอ มีลักษณะอย่างไร
  ใจดี
  รูปร่างดี
  เป็นคนซื่อ ใจกว้าง
  รูปร่างงามได้สัดส่วน นิสัยดี
3. เมื่อนายล้ำมาพบพระยาภักดีในตอนแรกนั้น ได้แสดงสัจธรรมของมนุษย์ข้อใดมากที่สุด
  ความเห็นแก่ตัว
  ความพยาบาท
  ความโกรธเคือง
  ความรักตัวไม่กลัวใคร
4. นิสัยขอใดของแม่ลออที่นักเรียนสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในชีวิตได้
  การมีปิยวาจา
  การมีน้ำใจต่อผู้อื่น
  การเคารพนับถือผู้ใหญ่
  การกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
5. ข้อใดคือนิสัยของอ้ายคำ
  จงรักภักดีต่อเจ้านาย
  ไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้า
  อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่น
  รักษาผลประโยชน์ของเจ้านาย
6. บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกมีจุดเด่นด้านใด
  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
  ให้ข้อคิดคติธรรมในการดำรงชีวิต
  ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพสุจริต
  ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของวรรณคดีบทละคร
7. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่แบบไทยที่ปรากฏในเรื่อง เห็นแก่ลูก เด่นชัดที่สุด
  จัดพิธีแต่งงาน
  ต้อนรับผู้มาเยือน
  การแบ่งชนชั้นในสังคม
  การเคารพนับถือผู้อาวุโส
8. นายล้ำมาหาแม่ลออด้วยเจตนาใด
  อยากเห็นหน้าลูกเพราะจากกันมานาน
  อยากมาอวยพรในวันแต่งงานของลูก
  อยากให้ลูกเลี้ยงตัวเองซึ่งกำลังตกยาก
  อยากมารับลูกไปอยู่ด้วยเพราะลูกโตเป็นสาวแล้ว
9. ข้อใดเป็นบทสรุปของเรื่องเห็นแก่ลูก
  การเอาชนะไม่ช่วยให้เหตุวิกฤตคลี่คลายลงได้
  การมองโลกในแง่ดีช่วยให้เรื่องร้ายผ่อนคลายลงได้
  ความรักระหว่างเพื่อนกับเพื่อนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  การเคยชินต่อการทำความชั่วทำให้มนุษย์มักง่ายและเห็นแก่ตัว
10. คำพูดในข้อใดที่ทำให้บทละครเรื่องนี้ สมควรตั้งชื่อว่า"เห็นแก่ลูก"
  เด็กคนนี้ดีเกินที่จะเป็นลูกผม ผมมันเลวทรามเกินที่จะเป็นพ่อเขา
  อย่าได้บอกความจริงแก่แม่ลออเลย ให้เขาคงนับถือรูปผมอันเก่านั้นว่าเป็นพ่อเขา
  หล่อนได้เขียนรูปพ่อของหล่อนไว้ในใจ เป็นคนดีไม่มีที่ติ ผมไม่ต้องการจะลบรูปนั้นเสียเลย
  พอถึงวันแต่งงานแม่ลออเจ้าคุณได้โปรดให้แหวนนี้แก่เขา บอกว่าเป็นของรับไหว้ของผม ส่งมาแทนตัว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile