บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่แบบไทยที่ปรากฏในเรื่อง เห็นแก่ลูก เด่นชัดที่สุด
  จัดพิธีแต่งงาน
  ต้อนรับผู้มาเยือน
  การแบ่งชนชั้นในสังคม
  การเคารพนับถือผู้อาวุโส
2. นายล้ำมาหาแม่ลออด้วยเจตนาใด
  อยากเห็นหน้าลูกเพราะจากกันมานาน
  อยากมาอวยพรในวันแต่งงานของลูก
  อยากให้ลูกเลี้ยงตัวเองซึ่งกำลังตกยาก
  อยากมารับลูกไปอยู่ด้วยเพราะลูกโตเป็นสาวแล้ว
3. ข้อใดเป็นบทสรุปของเรื่องเห็นแก่ลูก
  การเอาชนะไม่ช่วยให้เหตุวิกฤตคลี่คลายลงได้
  การมองโลกในแง่ดีช่วยให้เรื่องร้ายผ่อนคลายลงได้
  ความรักระหว่างเพื่อนกับเพื่อนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  การเคยชินต่อการทำความชั่วทำให้มนุษย์มักง่ายและเห็นแก่ตัว
4. เมื่อนายล้ำมาพบพระยาภักดีในตอนแรกนั้น ได้แสดงสัจธรรมของมนุษย์ข้อใดมากที่สุด
  ความเห็นแก่ตัว
  ความพยาบาท
  ความโกรธเคือง
  ความรักตัวไม่กลัวใคร
5. คำพูดในข้อใดที่ทำให้บทละครเรื่องนี้ สมควรตั้งชื่อว่า"เห็นแก่ลูก"
  เด็กคนนี้ดีเกินที่จะเป็นลูกผม ผมมันเลวทรามเกินที่จะเป็นพ่อเขา
  อย่าได้บอกความจริงแก่แม่ลออเลย ให้เขาคงนับถือรูปผมอันเก่านั้นว่าเป็นพ่อเขา
  หล่อนได้เขียนรูปพ่อของหล่อนไว้ในใจ เป็นคนดีไม่มีที่ติ ผมไม่ต้องการจะลบรูปนั้นเสียเลย
  พอถึงวันแต่งงานแม่ลออเจ้าคุณได้โปรดให้แหวนนี้แก่เขา บอกว่าเป็นของรับไหว้ของผม ส่งมาแทนตัว
6. ข้อใดคือนิสัยของอ้ายคำ
  จงรักภักดีต่อเจ้านาย
  ไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้า
  อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่น
  รักษาผลประโยชน์ของเจ้านาย
7. บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกมีจุดเด่นด้านใด
  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
  ให้ข้อคิดคติธรรมในการดำรงชีวิต
  ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพสุจริต
  ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของวรรณคดีบทละคร
8. ภาพในจินตนาการของแม่ลออบิดาของเธอ มีลักษณะอย่างไร
  ใจดี
  รูปร่างดี
  เป็นคนซื่อ ใจกว้าง
  รูปร่างงามได้สัดส่วน นิสัยดี
9. นิสัยขอใดของแม่ลออที่นักเรียนสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในชีวิตได้
  การมีปิยวาจา
  การมีน้ำใจต่อผู้อื่น
  การเคารพนับถือผู้ใหญ่
  การกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
10. "แกจะมาให้แม่ลออเป็นหมาหัวเน่าหรือ" หมาหันเน่ามีความหมายว่าอย่างไร
  บุคคลที่มีนิสัยไม่ดี
  บุคคลที่สังคมรังเกียจ
  บุคคลที่รูปร่างอัปลักษณ์
  บุคคลที่ไม่มีคุณลักษณะของกุลสตรี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile