วิชาเอก (ชีววิทยา)

,ิชีววิทยา, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โมเลกุลกรดนิวคลีอีกชนิดต่างๆ มีขนาดต่างกันดังนี้
  DNA > tRNA > mRNA
  DNA > mRNA > tRNA
  DNA > mRNA = tRNA
  mRNA > DNA > tRNA
2. ลักษณะพันธุกรรมของคนในข้อใดที่มียีนควบคุมอยู่บนโครโมโซมเพศ
  ลักษณะผิวเผือก
  ตาบอดสี
  ลักษณะนิ้วเกิน
  โรคธาลัสซีเมีย
3. สิ่งมีชีวิตคู่ใดที่มีปมประสาท
  แมลง ไฮดรา
  พลานาเรีย แมลง
  พารามีเซียม ไฮดรา
  พารามีเซียม พลานาเรีย
4. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดีเอ็นเอ
  ดีเอ็นเอพบได้ในคลอโรพลาสต์
  ดีเอ็นเอทำหน้าที่กำหนดชนิดของโปรตีน
  สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีปริมาณดีเอ็นเอไม่เท่ากัน
  ไนโตรเจนเบสชนิดกวานีนและไซโทซีนจะจับคู่กันด้วยพันธะคู่เสมอ
5. โครงสร้างใด คือ ร่องรอยของช่องเหงือกในระยะเอ็มบริโอของคน
  ช่องหู
  ท่อยูสเตเชียน
  ปอด
  คอหอย
6. ชื่อใดที่ไม่พบอยู่ในโมเลกุลของ RNA
  Adenine
  Guanine
  Cytosine
  Thymine
7. ไตจะขับปัสสาวะเรื่อยๆ แล้วเก็บไว้ที่ใด
  ท่อปัสสาวะ
  กรวยไต
  หลอดไต
  กระเพาะปัสสาวะ
8. อวัยวะคู่ใดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารได้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
  ตับ ตับอ่อน
  ตับ ลำไส้เล็ก
  ตับอ่อน กระเพาะอาหาร
  ตับอ่อน ลำไส้เล็ก
9. เส้นประสาทสมองที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกจากตา จมูก และหู ตามลำดับคือ
  1 2 6
  1 2 8
  2 3 6
  2 1 8
10. สารชีวโมเลกุลข้อใด เมื่อรับประทานอาหารจะไม่ถูกนำไปใช้ในกระบวนการหายใจ
  กรดนิวคลีอิก
  กรดอะมิโน
  กรดไขมัน
  แป้ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile