วิชาเอก (ชีววิทยา)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความผิดปกติของออร์แกเนลล์ใด อาจมีผลทาให้การสร้างผนังเซลล์ผิดปกติได้
  คลอโรพลาสต์
  ไมโทคอนเดรีย
  กอลจิคอมเพลกซ์
  ไลโซโซม
2. สมมติว่า DNA ช่วงเบส TAGATC จะเป็นแบบในการสังเคราะห์ mRNA ลำดับเบสของ mRNA คือ
  ATCATE
  AUCUAG
  UAGUAC
  GGTGCA
3. สิ่งมีชีวิตมีจีโนไทป์ AaBbCCDd จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้กี่แบบ
  4
  8
  16
  32
4. กฎของเมนเดลข้อใดเป็นจริงเสมอไม่มีข้อยกเว้น
  กฎของลักษณะเด่น
  กฎของการแยกตัว
  กฎของการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
  กฎการข่มอย่างไม่สมบูรณ์
5. ของเสียที่กำจัดออกทางไต เช่น ยูเรีย ได้จากการสลายตัวของสารอาหารประเภทใด
  แป้ง
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ไขมัน
6. การสังเคราะห์ tRNA เกิดขึ้นใน
  นิวเคลียส
  ไมโทคอนเดรีย
  ไรโบโซม
  เอนโดพลาสมิกเรทิคูลัม
7. ข้อใดคือ Monomer ของเอนไซม์
  Lipid
  Protein
  Carbohydrate
  Hexose sugar
8. อวัยวะคู่ใดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารได้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
  ตับ ตับอ่อน
  ตับ ลำไส้เล็ก
  ตับอ่อน กระเพาะอาหาร
  ตับอ่อน ลำไส้เล็ก
9. จากรูปคือระยะใด

  อินเตอร์เฟส
  เมทาเฟส
  แอนาเฟส
  เทโลเฟส
10. ข้อใดไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนได้ด้วยตนเอง
  แบคทีเรีย
  ยีสต์
  รา
  ไวรัส
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile