วิชาเอก (ชีววิทยา)

,ิชีววิทยา, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กฎของเมนเดลข้อใดเป็นจริงเสมอไม่มีข้อยกเว้น
  กฎของลักษณะเด่น
  กฎของการแยกตัว
  กฎของการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
  กฎการข่มอย่างไม่สมบูรณ์
2. กฎของเมนเดลข้อใดเป็นจริงเสมอไม่มีข้อยกเว้น
  กฎของลักษณะเด่น
  กฎของการแยกตัว
  กฎของการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
  กฎการข่มอย่างไม่สมบูรณ์
3. ข้อใดไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนได้ด้วยตนเอง
  แบคทีเรีย
  ยีสต์
  รา
  ไวรัส
4. ชายมีหมู่เลือด AB แต่งงานกับหญิงที่มีหมู่เลือด O จะให้กำเนิดลูกที่มีโอกาสมีหมู่เลือดใดบ้าง
  AB หรือ B
  A หรือ B
  A B หรือ O
  A B หรือ AB
5. การดื่มน้ำส้มเป็นปริมาณมาก ทำให้เลือดมีสภาวะเป็นกรดจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
  เป็นกรดจริง เพราะวิตามินซีละลายน้ำได้
  เป็นกรดจริง เพราะน้ำส้มมีรสเปรี้ยวและมีปริมาณกรดสูง
  ไม่เป็นกรด เพราะเลือดมีสมบัติเป็นสารละลายบัฟเฟอร์
  ไม่เป็นกรด เพราะร่างกายจะได้รับอันตรายได้หากเลือดมีสภาวะเป็นกรด
6. ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับไต
  ไตชั้นใน เรียก เมดัลลา
  ไตชั้นนอก เรียก เนฟรอน
  ไตมีรูปร่างคล้ายเมล็ดแตงโม
  ไตมีหน้าที่ดูดอาหารป้อนให้เลือด
7. ถ้าพ่อมีหมู่เลือด B แม่มีหมู่เลือด A และมีลูกชายที่มีหมู่เลือด O โอกาสที่จะได้ลูกสาว ที่มีหมู่เลือด O เป็นเท่าใด
  1/2
  1/4
  1/8
  1/16
8. ในการทำลายดีเอ็นเอ (denature) โดยใช้ความร้อน ข้อใดต้องใช้ความร้อนมากที่สุด
  ดีเอ็นเอที่ประกอบด้วยไทมีน 30 %
  ดีเอ็นเอที่ประกอบด้วยกัวนีน 25 %
  ดีเอ็นเอที่ประกอบด้วยอะดีนีน 35 %
  ดีเอ็นเอที่ประกอบด้วยไซโทซีน 30 %
9. โมเลกุลกรดนิวคลีอีกชนิดต่างๆ มีขนาดต่างกันดังนี้
  DNA > tRNA > mRNA
  DNA > mRNA > tRNA
  DNA > mRNA = tRNA
  mRNA > DNA > tRNA
10. เซลล์ในอวัยวะใดมีกิจกรรมของเอนไซม์ในวัฏจักรเครบส์สูงที่สุด
  กล้ามเนื้อ
  สมอง
  ตับ
  ไขกระดูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile