แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การแสดงกระบี่กระบองมีลำดับขั้นตอนอย่างไร
  การขึ้นพรหม การถวายบังคม การรำ การเดินแปลง การตี
  การถวายบังคม การขึ้นพรหม การรำ การเดินแปลง การตี
  การขึ้นพรหม การรำ การถวายบังคม การเดินแปลง การตี
  การถวายบังคม การรำ การขึ้นพรหม การเดินแปลง การตี
2. เหตุใดการใช้กระบวนการทางประชาสังคมจึงทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
  เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่สามารถสร้างวิธีการพึ่งพาตนเอง
  เพราะคนในหมู่บ้านจำนวนมากรวมกลุ่มกันทำงานให้ชุมชน
  เพราะเจ้าหน้าที่มีความมั่นใจในศักยภาพการทำงานของชาวบ้าน
  เพราะประชาชนทุกภาคส่วนมีความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาของชุมชน
3. ข้อใดเป็นการป้องกันปัญหามลพิษทางขยะที่ดีที่สุด
  มีการกำจัดขยะโดยการฝังกลบ
  จัดการแยกขยะก่อนนำไปทำลาย
  สร้างโรงงานเผาขยะที่มีประสิทธิภาพ
  ทุกคนช่วยกันลดการใช้พลาสติก
4. สารเสพติดประเภทใดที่จัดเป็นกลุ่มเดียวกับ “ยาไอซ์”
  กัญชา มอร์ฟีน เฮโรฮีน
  ยาบ้า แอลเอสดี แอเฟตามีน
  โคเคน แอลเอสดี เหล้าแห้ง
  เอ๊กตาซี ฝิ่น แอเฟตามีน
5. ข้อใดเป็น “ค่านิยม” ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงในสังคม
  การให้ความสำคัญกับผู้ที่แสดงความรุนแรงที่เด่นชัดในสังคม
  การเพิกเฉยไม่ใส่ใจกับเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม
  การไม่ให้ความสำคัญกับการเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
  การยอมรับการกระทำรุนแรงของคนดังในสังคม
6. หากนักเรียนช่วยคนขึ้นมาจากการจมน้ำสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรก คือข้อใด
  เขย่าตัวพร้อมเรียกผู้ป่วย
  นำน้ำออกจากปอดของผู้ป่วยให้หมด
  การปลดสิ่งที่รัดตรึงร่างกาย เช่น เข็มขัด
  ตะแคงหน้าใกล้จมูกผู้ป่วยเพื่อสังเกตการหายใจ
7. การแข่งขันกีฬาเทนนิส เมื่อต้องแข่งขันกันในระบบไทเบรก (Tie Break) คะแนนในข้อใดมีผลแพ้ชนะ
  7 : 6
  6 : 4
  9 : 8
  8 : 6
8. กีฬาใดที่มีการนับคะแนนการแข่งขันแตกต่างจากกีฬาอื่น
  แบดมินตัน
  วอลเลย์บอล
  เทนนิส
  เทเบิลเทนนิส
9. ข้อใดจัดว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการ
  วาดรูปยามว่างไว้ขาย
  ออกกำลังกายเพื่อลดความอ้วน
  ไปดูการแข่งขันฟุตบอลหลังเลิกเรียน
  ฝึกหัดว่ายน้ำเพื่อต้องการไปเที่ยวชายทะเล
10. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของร่างกาย (Body composition) ที่มีมากที่สุด
  น้ำในร่างกาย
  กล้ามเนื้อ
  ไขมัน
  กระดูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile