แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/6

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สุขศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในช่วง ๓ ปีแรกของเด็กจะมีพัฒนาการทางสมองมาก พ่อแม่ควรปฏิบัติต่อลูกอย่างไร
  ดูแลอย่าให้ศีรษะกระทบกระเทือน
  รีบส่งเข้าโรงเรียนเมื่ออายุ ๒ - ๓ ขวบ
  ให้รับประทานอาหารที่บำรุงสมองมากๆ
  ควรให้ดื่มนมมารดาไปจนอายุครบ ๓ ปี
2. การบริโภคอาหารให้พอดีควรปฏิบัติตามข้อใดถูกต้องที่สุด
  รับประทานอาหารน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
  ไม่รับประทานจุบจิบระหว่างมื้ออาหาร
  รับประทานอาหารให้พอดีกับพลังงานที่ใช้
  รับประทานอาหารทดแทนพลังงานที่เสียไป
3. การประเมินภาวะโภชนาการของตนเองหมายถึงการปฏิบัติอย่างไร
  การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
  การนำน้ำหนักและส่วนสูงมาหาค่า BMI
  การสำรวจตนเองว่าอ้วนหรือผอมเกินไปหรือไม่
  การตรวจสอบภาวะโภชนาการของตนเองว่ามีปัญหาต่อสุขภาพหรือไม่
4. บุคคลใดต่อไปนี้จัดได้ว่ามีภาวะโภชนาการดี
  เพชรเป็นมังสวิรัติที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์
  พลอยรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นประจำ
  แพรวชอบรับประทานอาหารหลากหลายสีสัน
  แพรมักรับประทานอาหารหลากหลายประเภท
5. เพราะเหตุใดจึงควรรับประทานข้าวซ้อมมือมากกว่าข้าวขาวปกติ
  ข้าวซ้อมมือมีราคาถูกกว่า
  ข้าวซ้อมมือมีแร่ธาตุสูงกว่า
  การผลิตข้าวซ้อมมือเปลืองพลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า
  ข้าวซ้อมมือจะให้พลังงานมากกว่าและอิ่มนานกว่า
6. สุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  เพศ
  พฤติกรรม
  สิ่งแวดล้อม
  สุขภาพทางสังคม
7. เด็กที่อ้วนควรดื่มนมหรือไม่ อย่างไร
  ควรดื่มนมจืด
  ควรดื่มนมหวาน
  ไม่ควรดื่ม แต่ดื่มน้ำผลไม้ทดแทน
  ไม่ควรดื่ม แต่ดื่มน้ำธัญพืชทดแทน
8. ข้อใดจัดว่าเป็นอาหาร
  ยาเม็ด
  น้ำเกลือ
  ผงชูรส
  น้ำฟักทอง
9. ภาวะโภชนาการไม่ดีก่อให้เกิดโรคได้หลายโรค ยกเว้นโรคใด
  โรคอ้วน
  โรคคอพอก
  โรคถุงลมโป่งพอง
  โรคความดันโลหิตสูง
10. ปัญหาสำคัญของวัยรุ่นที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่ถูกต้องคืออะไร
  รับประทานจุ
  รับประทานจุบจิบ
  รับประทานอาหารรสจัด
  ชอบดื่มน้ำอัดลม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile