แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่จะบริหารประเทศ
  มีความเป็นผู้นํา
  มีความซื่อสัตย์
  มีความคิดสร้างสรรค์
  ยึดถือความคิดของตนเป็นหลัก
2. ข้อใดเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  ข้ามถนนตรงทางม้าลาย
  ไปทำบัตรประชาชนเมื่อมีอายุครบ
  15 ปีบริบูรณ์
  ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง
3. คนในชุมชนเมืองมักจะขาดคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
  ความขยันขันแข็ง
  ความรับผิดชอบ
  ความเอื้อเฟื้อ
  ความอดทน
4. สินค้าใดที่ได้รับยกเว้นจากการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
  สุรา
  บุหรี่
  หนังสือ
  น้ำหอม
5. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  เส้นศูนย์สูตรมีค่าศูนย์องศา
  เข็มทิศใช้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
  สีน้ำตาลในแผนที่หมายถึงภูเขาสูง
  สีน้ำเงินในแผนที่หมายถึงป่าไม้
6. กมลสร้างอาคารพาณิชย์ให้ผู้อื่นเช่าเพื่อทำธุรกิจ กมลต้องเสียภาษีประเภทใด
  ภาษีศุลกากร
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีบำรุงท้องที่
7. ประโยชน์ทางอ้อมของป่าไม้ที่มีต่อมนุษย์คือข้อใด
  เป็นแหล่งอาหาร
  ช่วยป้องกันน้ำท่วม
  เป็นแหล่งยารักษาโรค
  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
8. วัฒนธรรมข้อใดเกี่ยวข้องกับการเกษตร
  การทอดกฐิน
  การแห่นางแมว
  การฟ้อนเงี้ยว
  การทําขวัญเดือน
9. พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด
  ศาล
  รัฐสภา
  ข้าราชการ
  คณะรัฐมนตรี
10. การปลูกต้นไม้ข้างถนนในเขตเมืองใหญ่เพื่อประโยชน์ในข้อใด
  เพื่อช่วยลดปริมาณอากาศเสีย
  เพื่อความสวยงามของถนน
  เพื่อให้ความสบายใจแก่คนขับ
  เพื่อให้มีร่มเงาข้างถนน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile