แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้านักเรียนพบเห็นเด็กกําลังถูกทําร้ายควรปฏิบัติอย่างไร
  รีบวิ่งหนี
  รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ
  ยืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆ
  ร้องตะโกนให้คนช่วย
2. ภาษีที่เรียกเก็บจากกิจการบันเทิงเรียกว่าอะไร
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีเงินได้
3. กมลสร้างอาคารพาณิชย์ให้ผู้อื่นเช่าเพื่อทำธุรกิจ กมลต้องเสียภาษีประเภทใด
  ภาษีศุลกากร
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีบำรุงท้องที่
4. ข้อใดไม่ใช่แหล่งน้ำธรรมชาติ
  น้ำฝน
  น้ำทะเล
  น้ำประปา
  น้ำบาดาล
5. เงินส่วนใหญ่ที่นำมาพัฒนาประเทศได้จากแหล่งใด
  เงินภาษี
  เงินบริจาค
  เงินทุนสำรอง
  เงินกู้ของรัฐบาล
6. เด็กหมายถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่ากี่ปี
  16 ปี
  17 ปี
  18 ปี
  19 ปี
7. ถ้าสหกรณ์มีกำไร การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายโดยยึดสิ่งใดเป็นเกณฑ์
  จำนวนหุ้น
  จำนวนสมาชิก
  จำนวนเงินกู้
  จำนวนเงินทุน
8. หลักตรีเอกานุภาพในศาสนาคริสต์ หมายถึง ข้อใด
  พระบิดา พระบุตร พระจิต
  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ
  พระพุทธเจ้า พระยะโฮวา พระศิวะ
9. ข้อใดไม่ใช่การแสดงของชาวไทยมุสลิม
  รองเง็ง
  ฟ้อนเล็บ
  ลิเกฮูลู
  ซัมเปง
10. พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด
  ศาล
  รัฐสภา
  ข้าราชการ
  คณะรัฐมนตรี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile