World Affair Review ll

,บท3-4, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประเทศใดต่อไปนี้ ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจเบเนลักซ์
  เบลารุส
  ฮอลแลนด์
  ลักเซมเบิร์ก
  ทุกข้อเป็นสมาชิก
2. ประเทศใดที่จะกลับมาส่งออกน้ำมันและปิโตรเลียมในปีนี้
  โอมาน
  คูเวต
  ซาอุดิอาระเบีย
  อิหร่าน
3. ข้อใดคือปรากฎการณ์ครอบโลก
  การเจริญเติบโตและขยายตัวของการค้าข้ามชาติ
  การเกิดตลาดโลก
  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทุกข้อเป็นปรากฎการณ์ครอบโลก
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประเทศกลุ่ม G-8 ทั้งหมด
  ญี่ปุ่น อังกฤษ อินเดีย
  อิตาลี ฝรั่งเศส บราซิล
  จีน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา
  แคนาดา อิตาลี รัสเซีย
5. ข้อใดไม่ใช่มิติของการครอบโลก
  ด้านการค้า
  ด้านทุนการเงิน
  ด้านวัฒนธรรม
  ด้านความมั่นคง
6. เงื่อนไขในการเกิดยุคครอบโลกเกิดจากเงื่อนไขต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  การแตกสลายของค่ายสังคมนิยมโซเวียต
  การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ
  การยกเลิกมาตรฐานทองคำสำรองของสหรัฐอเมริกา
7. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดพื้นฐานหลักที่กำหนดบทบาทของรัฐและองค์กรต่างๆในการจัดระเบียบโลก
  ประชาธิปไตย
  ปัจเจกนิยม
  สิทธิมนุษย์ชน
  การใช้อำนาจผ่านกลไกรัฐและองค์กรเหนือรัฐ
8. ปัญหาพื้นฐานใดเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้อิรักบุกยึดคูเวตในสงครามอ่าวเปอร์เซีย
  ข้อพิพาทดินแดน
  เศรษฐกิจอิรักตกต่ำ
  คูเวตบุกโจมตีกรุงแบกแดดของอิรัก
  โดนสหประชาชาติคว่ำบาตร
9. ข้อใดเป็นข้อเสนอการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย
  ใช้ระบบหนึ่งประเทศ สองระบบแบบจีน
  ควบคุมทุนโดยการคงค่าเงินไว้
  ควบคุมการไหลเข้าออกของเงินโดยวิธีการเก็บภาษี
  ถูกทุกข้อ
10. องค์กรใดที่ก่อตั้งเพื่อนำปาเลสไตน์ประกาศเอกราชจากอิสราเอล
  PLO
  LOP
  OPL
  POL
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile