งานประดิษฐ์ ชั้น ม.2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของการประดิษฐ์ของเล่น
  ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน
  ทำให้เกิดผลการเรียนดีขึ้น
  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของเล่น
2. ถ้านักเรียนเลือกใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับประเภทของงานประดิษฐ์ จะมีผลอย่างไร
  ไม่มีปัญหาถ้ารู้จักใช้อย่างระมัดระวัง
  งานจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร
  อาจทำให้ผู้ใช้เกิดอันตรายได้
  ทำให้รู้ว่าเครื่องมือบางอย่างใช้แทนกันได้
3. ข้อใดเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถนำมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้
  ดินน้ำมัน
  เชือกฟาง
  เกล็ดปลา
  กระดาษหนังสือพิมพ์
4. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของ “งานประดิษฐ์” ได้ถูกต้อง
  ผลงานที่เกิดจากฝีมือและทักษะความชำนาญของช่างประดิษฐ์มืออาชีพ
  กิจกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทำให้เกิดเป็นผลงานที่มองเห็นและสัมผัสได้
  งานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
  งานที่เกิดจากจินตนาการของบุคคลแต่ละคน แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส
5. โครงการใดของรัฐบาลที่สนับสนุนให้อาชีพช่างจักสานได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
  โครงการเอื้ออาทร
  โครงการแบ่งฝันปั่นอิ่ม
  โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
  โครงการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
6. ก่อนการลงมือประดิษฐ์ถ้ามีการออกแบบก่อนจะมีประโยชน์อย่างไร
  ช่วยให้ชิ้นงานที่ประดิษฐ์ขายได้ราคาดี
  ช่วยให้ชิ้นงานที่ประดิษฐ์ตรงตามที่ต้องการ
  ช่วยให้ชิ้นงานที่ประดิษฐ์สวยงาม
  ช่วยให้ประหยัดวัสดุ
7. เทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไรกับงานประดิษฐ์
  เพิ่มคุณภาพในกระบวนการทำงานและผลผลิต
  ช่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภค
  งานประดิษฐ์จะประสบผลสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  เป็นระบบที่ทำให้งานประดิษฐ์มีระเบียบแบบแผนที่แน่นอนชัดเจน
8. ข้อใดเป็นของเล่นที่ส่งเสริมปัญญา
  รถลาก
  ม้าก้านกล้วย
  หมากฮอส
  ลูกข่าง
9. ควรทำสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรกในการทำงานประดิษฐ์ทุกประเภท
  จัดเตรียมอุปกรณ์
  เตรียมเงินซื้อวัสดุ
  ดัดแปลงผลงาน
  เลือกวัสดุที่ดีมีราคาแพง
10. ใครแก้ปัญหาในการทำงานประดิษฐ์ได้ดีที่สุด
  ตุ้มให้เพื่อนช่วยสอน
  นิดไม่ทำปล่อยทิ้งไว้
  อุ้มให้เพื่อนทำให้
  ตูมตามทำอย่างอื่นแทน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile