แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง รู้จักผักสวนครัว

,คำชี้เเจง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สิ่งใดที่จัดว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปลูกพืชผัก
  พื้นที่ปลูก
  การคมนาคม
  การบำรุงรักษา
  ผลกำไร
2. พืชผักสวนครัวที่มีสีเขียวและสีเหลืองจะให้วิตามินอะไรมากที่สุด
  วิตามิน บี
  วิตามิน ดี
  วิตามิน เอ
  วิตามิน เค
3. พืชผักสวนครัวหมายถึงข้อใด
  สวนผักขนาดเล็กที่ปลูกในบริเวณบ้าน
  สวนผักขนาดปานกลางที่ปลูกในบริเวณบ้าน
  สวนผักขนาดใหญ่ที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน
  สวนผักขนาดใหญ่ที่ปลูกที่บ้าน
4. ฤดูกาลใดที่พืชผักสวนครัวไม่พอกับความต้องการของผู้บริโภค
  ฤดูฝน
  ฤดูหนาว
  ฤดูร้อน
  ทุกฤดู
5. ถั่วต่างๆจะอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารประเภทใด
  คาร์โบไฮเดรต
  วิตามิน
  เกลือแร่
  โปรตีน
6. ข้อใดที่จัดว่าเป็นประโยชน์ของพืชผักสวนครัวที่สำคัญที่สุด
  ช่วยประหยัดรายจ่าย
  เป็นงานอดิเรก
  ได้ผักสดสะอาดปราศจากสารพิษ
  มีรายได้พิเศษ
7. การรักษามาตรฐานราคาของตลาดพืชผักสวนครัว ทำโดยวิธีใด
  การสอบถามพ่อค้า แม่ค้า
  การสำรวจความต้องการของตลาด
  การสุ่มตัวอย่างสินค้า
  การติดตามภาวะแวดล้อม
8. การปลูกพืชผักสวนครัวจะสำเร็จได้ เกษตรจะต้องรู้สิ่งใด
  ชนิดของพืชที่ตาย
  ความต้องการของตลาด
  แหล่งผลิตพืชผักสวนครัว
  ฤดูกาลที่จะปลูก
9. ข้อใดที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตพืชผักสวนครัวมากที่สุด
  ราคาพืชผักสวนครัว
  แรงงานที่ใช้
  เวลาในการปฏิบัติ
  การประกอบการ
10. ความสำคัญของพืชผักสวนครัวได้แก่ข้อใด
  อุดมไปด้วยธาตุ แคลเซียมและเหล็ก
  ลดการเป็นโรคลำไส้
  ลดปริมาณคลอเรสเตอรอล
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile