การพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัด

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประวัติการใช้ยาในผู้ป่วยข้อใดที่สหสาขาวิชาชีพต้องระวังการเกิดอันตรายจากการผ่าตัด
  การใช้สารเสพติด
  การใช้ยาบำรุง


2. ข้อใดเป็นการประเมิน circulation ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
  การประเมิน capillary refill
  การประเมินอัตราการหายใจ จังหวะ ความลึก


3. การตรวจพบสภาพร่างกายข้อใดที่ต้องระวังการได้รับอันตรายจากการผ่าตัด
  เปลือกตาซีด เล็บซีด
  อัตราการเต้นของหัวใจ 78 bpm


4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทุกรายต้องเซนต์ยินยอมรับการผ่าตัด
  ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดทุกรายต้องได้รับการเตรียมความสะอาดลำไส้


5. คำแนะนำที่ผู้ป่วยควรได้รับก่อนการผ่าตัดคือข้อใด
  การฝึกทำ Deep breathing exercise, Effective cough, Early ambulation, และการออกกำลังกายขาและเท้า
  การฝึกอาบน้ำโดยไม่ให้แผลถูกน้ำ


6. คำถามข้อใดที่ท่านใช้ในการประเมินสถานะทางจิตสังคมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
  คุณคาดหวังอะไรจากการผ่าตัดครั้งนี้คะ
  คุณมีบุตรกี่คนคะ


7. การใช้ยาตัวใดที่ต้องแนะนำให้ผู้ป่วยหยุดการรับประทานยาก่อนการผ่าตัด 2 สัปดาห์
  Aspirin
  Amoxycillin


8. ผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ท่านควรแนะนำเรื่องการจัดท่าทางให้กับผู้ป่วยดังข้อใด
  Lithotomy position
  Supine position


9. ข้อใดเป็นการประเมิน circulation ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
  การประเมิน capillary refill
  การประเมินอัตราการหายใจ จังหวะ ความลึก


10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำ Deep breathing exercise
  สูดหายใจเข้าทางจมูก และผ่อนลมหายใจออกทางปาก โดยทำปากจู๋ 3 - 5 ครั้ง ทุกชั่วโมงที่ตื่นอยู่
  สูดหายใจเข้าทางปาก และผ่อนลมหายใจออกทางจมูก 3 - 5 ครั้ง ทุกชั่วโมงที่ตื่นอยู่


ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile