หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  หลักฐานชั้นรองมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลักฐานชั้นต้น
  พงศาวดารเป็นหลักฐานชั้นรอง
  หลักฐานชั้นรองได้มาจากข้อมูลที่มีการบอกเล่ามาจากบุคคลอื่น
  เครื่องชามสังคโลก เป็นหลักฐานชั้นรอง
2. ภาษาที่ปรากฏบนศิลาจารึกสมัยสุโขทัยเป็นภาษาใด
  ภาษาขอม
  ภาษามลายู
  ภาษาจีน
  ภาษาไทย
3. การบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เรียกว่าอย่างไร
  ศิลาจารึก
  ตำนาน
  เรื่องเล่า
  พระราชพงศาวดาร
4. หลักฐานประเภทลายลักษณะอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของไทยคือข้อใด
  พงศาวดาร
  ศิลาจารึกของพญาลิไท
  ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง
  เงินพดด้วง
5. ปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด
  หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
  หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  วรรณกรรมโบราณ
  หลักฐานถึงลายลักษณ์อักษร
6. ?การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยทำได้สะดวกเพราะมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรชิ้นแรกในสมัยสุโขทัย? คำกล่าวนี้หมายถึงหลักฐานตามข้อใด
  เครื่องชามสังคโลก
  ศิลาจารึก
  ตำรายาแผนโบราณ
  จดหมายเหตุ
7. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
  พงศาวดาร
  เครื่องปั้นดินเผา
  กำแพงเมือง
  ปราสาทหิน
8. พระพุทธรูป เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด
  หลักฐานชั้นต้น
  หลักฐานชั้นรอง
  หลักฐานชั้นกลาง
  หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
9. หลักฐานที่เกิดภายหลังเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้ว คือหลักฐานประเภทใด
  หลักฐานชั้นต้น
  หลักฐานชั้นกลาง
  หลักฐานชั้นรอง
  หลักฐานชั้นล่าง
10. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้น
  พงศาวดาร
  ศิลาจารึก
  คัมภีร์ใบข่อย
  ตำราประวัติศาสตร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile