แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อความต่อไปนี้จัดลำดับตามข้อใดจึงจะถูกต้องและได้ใจความสมบูรณ์ ก. เวลาทำให้ชีวิตของเราชราลงไป ข. การเสียเวลาทำให้เกิดความเสียหาย ค. เวลาเป็นของมีค่า ง. ถ้าเราแก่ลงไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์เรียกว่าอยู่อย่างรกโลก
  ก ง ข ค
  ข ก ค ง
  ค ก ข ง
  ง ค ข ก
2. นาวาแน่นเป็นขนัด ล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วทิวธงสลอน สาครลั่นครั่นครื้นฟองเรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยองพลพายกรายพายทอง ร้องโห่เห่โอ้เห่มาภาพสะท้อนด้านใดไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำประพันธ์ข้างต้น
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน
  ศิลปะ
  ประเพณี
  วรรณกรรม
3. ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับตามข้อใดได้ดีที่สุด ก. ในท่ามกลางแห่งสัมผัสอันอบอุ่นที่คนมีต่อโลกและธรรมชาติ ข. เป็นบรรยากาศแห่งความเรียบง่ายและสันโดษ ค. วิถีชีวิตที่เรียบง่ายย่อมมีความสุขสงบอยู่ ณ กึ่งกลางใจ ง. ชีวิตมนุษย์ก็อาจหาความสุขได้อย่างง่ายๆ จากสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา จ. ความสุขอันลึกล้ำนั้นแผ่ขยายออกจากใจสู่ภายนอก
  ก ข ง ค จ
  ค จ ข ก ง
  ค ง ข ก จ
  ง ข ค จ ก
4. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนไม่ได้ใช้วิธีการเขียนตามข้อใด ?สิ่งที่ควรปลูกฝังลูกเต้าในขณะนี้คือเห็นอาหารให้เป็นอาหาร ไม่เกี่ยงว่ามื้อเช้าต้องเป็นอย่างนั้น มื้อเย็นต้องเป็นอย่างนี้?
  การซ้อนคำ
  การซ้ำคำ
  การใช้คำซ้ำ
  การใช้ประโยคขนานความ
5. ข้อใดไม่ปรากฏลักษณะทางวัฒนธรรมไทย
  ทั้งซุ้มเสามณฑปกระจกแจ่มกระจังแซมปลายเสาเป็นบัวหงาย
  หอมควันธูปเทียนตรลบอยู่อบอายฟุ้งกระจายรื่นรื่นทั้งห้องทอง
  มีร่มโพธิ์รุกขังเป็นรังรื่นพิกุลชื่นช่อบังพระสุริย์ฉาย
  เห็นขนเม่นพี่ยังหมายเสียดายนางเจ้าเคยสางสอยเส้นกระเด็นราย
6. ข้อใดใช้บรรยายโวหารที่มีอธิบายโวหารประกอบ
  ฉันเห็นดอกปีบครั้งใดต้องตรงเข้าไปเก็บดอกที่ร่วงหล่น ปีบสีขาวนี้เรียกว่าปีบฝรั่ง ส่วนปีบอีกชนิดหนึ่งทางเหนือเรียกว่า กาสะลอง
  ฉันเดินหาซื้อบ้านจนได้บ้านขนาดกำลังพอดี มีที่ตั้งถูกใจตัวบ้านโอบล้อมด้วยเนินเขาเตี้ยๆ มีหญ้าสีเขียวขจี
  ลูกตะขบขนาดประมาณปลายนิ้วก้อย ลูกกลมๆ ป่องๆ ผิวเต่งเปลือกบางมีรสหวานจัด ข้างในมีเมล็ดเล็กๆ สีขาวนวล
  ต้นมะม่วงแผ่กิ่งก้านสาขาให้เงาร่มรื่นแผ่ครึ้มไปทั่วลานดิน เด็กๆ นั่งเล่นเป็นกลุ่มๆ ใต้ต้น
7. ข้อใดใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง
  การออกกำลังกายมีประโยชน์ทำให้หุ่นเพรียวลมสมส่วน
  การฉายภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ ทำให้คนดูเบื่อ
  มัคคุเทศก์พาคณะนักท่องเที่ยวนั่งรถชมวิวก่อนขึ้นภูกระดึง
  นักแข่งจักรยานทีมชาติไทยประสบอุบัติเหตุในการแข่งขันทัวร์ออฟไทยแลนด์
8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนิราศ
  โอ้นกคู่ดูน่าจะผาสุก พี่นี้ทุกข์เพราะจากเจ้างามขำ
  ประจวบจนถึงตำบลบ่อโศก ยามวิโยคออกชื่อก็ครือหู
  เห็นลมอื้อจะใคร่สื่อสาราสั่ง ถึงร้อยชั่งคู่เชยเคยถนอม
  สตรีหึงหนึ่งแพศยาหญิง ทั้งสองสิ่งอย่าได้ชิดพิสมัย
9. ข้อใดใช้เป็นคำนำได้เหมาะสมที่สุด
  ปัจจุบันมนุษย์กำลังเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่ยุคอุตสาหกรรม
  อาการของไข้หวัดที่เป็นกันมากขณะนี้เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่
  ผู้ใหญ่ต้องรีบหาทางแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนก่อนที่จะสายเกินแก้
  นักวิจัยในปัจจุบันหาสาเหตุของโรคต่างๆ โดยศึกษาจากพืชกันมากขึ้น
10. ประโยคคู่ใดสื่อความหมายได้ทั้งเหมือนและต่างกัน
  เขาซื้อจานทองเหลืองใส่คลิปพร้อมปากกาทองเขาซื้อปากกาทองพร้อมจานใส่คลิปทองเหลือง
  ทำไมไม่ช่วยเขาล่ะ น่าสงสารออกช่วยเขาหน่อยซิ เขาน่าสงสารออก
  ผมได้ขายแหวนคุณสุดาไปแล้วผมได้ขายแหวนให้คุณสุดาไปแล้ว
  ทำไมถามอยู่ได้ น่ารำคาญถามตั้งหลายครั้งแล้ว รำคาญจริง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile