แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. (1) การรุกรานทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม (2) วัฒนธรรมที่มีกำลังแรงกว่าจะไหลบ่าเข้าสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่า (3) สังคมชาวเลในแถบชายฝั่งทะเลอันดามันก็น่าเป็นห่วง (4) ทั้งนี้เพราะกำลังถูกคุกคามทั้งจากคนเมืองและวัฒนธรรมสมัยใหม่จากข้อความข้างต้นนี้คาดได้ว่าผู้เขียนเป็นบุคคลในกลุ่มใด
  ผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับชาวเล
  ผู้ที่มีความคิดกว้างไกล
  นักอนุรักษ์ธรรมชาติ
  นักอนุรักษ์วัฒนธรรม
2. นาวาแน่นเป็นขนัด ล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วทิวธงสลอน สาครลั่นครั่นครื้นฟองเรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยองพลพายกรายพายทอง ร้องโห่เห่โอ้เห่มาข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น
  ภาพ
  เสียง
  แสงสี
  อารมณ์
3. ข้อใดเป็นประโยคกำกวม
  กลิ่นน้ำหอมอบอวลทั่วห้องประชุม
  เขานั่งอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืน
  เมื่อคืนฝนตกหนักมากกว่าวันก่อน
  อาหารจานนี้แม่บอกให้น้องกินเอง
4. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนไม่ได้ใช้วิธีการเขียนตามข้อใด ?สิ่งที่ควรปลูกฝังลูกเต้าในขณะนี้คือเห็นอาหารให้เป็นอาหาร ไม่เกี่ยงว่ามื้อเช้าต้องเป็นอย่างนั้น มื้อเย็นต้องเป็นอย่างนี้?
  การซ้อนคำ
  การซ้ำคำ
  การใช้คำซ้ำ
  การใช้ประโยคขนานความ
5. พวกแม่ค้าเรียงรายนั่งขายของ ล้วนผักปลามากองก่อนจะสายเสียงเชิญซื้อสินค้าน่าวุ่นวาย คนจับจ่ายหิ้วถุงพะรุงพะรังข้อใดอนุมานได้จากบทประพันธ์นี้
  ตลาดมีสินค้าทุกชนิดขาย
  ตลาดสดมีของขายเป็นเวลา
  ผู้ซื้อมีฐานะดี
  ผู้ซื้อใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย
6. ข้อใดไม่ปรากฏลักษณะทางวัฒนธรรมไทย
  ทั้งซุ้มเสามณฑปกระจกแจ่มกระจังแซมปลายเสาเป็นบัวหงาย
  หอมควันธูปเทียนตรลบอยู่อบอายฟุ้งกระจายรื่นรื่นทั้งห้องทอง
  มีร่มโพธิ์รุกขังเป็นรังรื่นพิกุลชื่นช่อบังพระสุริย์ฉาย
  เห็นขนเม่นพี่ยังหมายเสียดายนางเจ้าเคยสางสอยเส้นกระเด็นราย
7. ประโยคคู่ใดสื่อความหมายได้ทั้งเหมือนและต่างกัน
  เขาซื้อจานทองเหลืองใส่คลิปพร้อมปากกาทองเขาซื้อปากกาทองพร้อมจานใส่คลิปทองเหลือง
  ทำไมไม่ช่วยเขาล่ะ น่าสงสารออกช่วยเขาหน่อยซิ เขาน่าสงสารออก
  ผมได้ขายแหวนคุณสุดาไปแล้วผมได้ขายแหวนให้คุณสุดาไปแล้ว
  ทำไมถามอยู่ได้ น่ารำคาญถามตั้งหลายครั้งแล้ว รำคาญจริง
8. ข้อความต่อไปนี้จัดลำดับตามข้อใดจึงจะถูกต้องและได้ใจความสมบูรณ์ ก. เวลาทำให้ชีวิตของเราชราลงไป ข. การเสียเวลาทำให้เกิดความเสียหาย ค. เวลาเป็นของมีค่า ง. ถ้าเราแก่ลงไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์เรียกว่าอยู่อย่างรกโลก
  ก ง ข ค
  ข ก ค ง
  ค ก ข ง
  ง ค ข ก
9. นาวาแน่นเป็นขนัด ล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วทิวธงสลอน สาครลั่นครั่นครื้นฟองเรือครุฑยุดนาคหิ้ว ลิ่วลอยมาพาผันผยองพลพายกรายพายทอง ร้องโห่เห่โอ้เห่มาภาพสะท้อนด้านใดไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำประพันธ์ข้างต้น
  วัฒนธรรมพื้นบ้าน
  ศิลปะ
  ประเพณี
  วรรณกรรม
10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนิราศ
  โอ้นกคู่ดูน่าจะผาสุก พี่นี้ทุกข์เพราะจากเจ้างามขำ
  ประจวบจนถึงตำบลบ่อโศก ยามวิโยคออกชื่อก็ครือหู
  เห็นลมอื้อจะใคร่สื่อสาราสั่ง ถึงร้อยชั่งคู่เชยเคยถนอม
  สตรีหึงหนึ่งแพศยาหญิง ทั้งสองสิ่งอย่าได้ชิดพิสมัย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile