แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดใช้เป็นคำนำได้เหมาะสมที่สุด
  ปัจจุบันมนุษย์กำลังเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่ยุคอุตสาหกรรม
  อาการของไข้หวัดที่เป็นกันมากขณะนี้เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่
  ผู้ใหญ่ต้องรีบหาทางแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนก่อนที่จะสายเกินแก้
  นักวิจัยในปัจจุบันหาสาเหตุของโรคต่างๆ โดยศึกษาจากพืชกันมากขึ้น
2. รายงานข่าวกีฬาในข้อใดไม่มีการแสดงข้อคิดเห็น
  ในที่สุดไต้ฝุ่นหญิงไทยก็คว้าเหรียญทองได้
  ท่าตีลังกาหน้าเข่าคู้ของเธอเหลือเกินครับ
  การกระโดดครั้งนี้เธอใช้ท่ายากระดับ 3.2
  เด็กโรงเรียนนี้ทำลายสถิติถึง 3 รายการ
3. ข้อความต่อไปนี้ผู้เขียนไม่ได้ใช้วิธีการเขียนตามข้อใด ?สิ่งที่ควรปลูกฝังลูกเต้าในขณะนี้คือเห็นอาหารให้เป็นอาหาร ไม่เกี่ยงว่ามื้อเช้าต้องเป็นอย่างนั้น มื้อเย็นต้องเป็นอย่างนี้?
  การซ้อนคำ
  การซ้ำคำ
  การใช้คำซ้ำ
  การใช้ประโยคขนานความ
4. ข้อใดเป็นประโยคกำกวม
  กลิ่นน้ำหอมอบอวลทั่วห้องประชุม
  เขานั่งอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืน
  เมื่อคืนฝนตกหนักมากกว่าวันก่อน
  อาหารจานนี้แม่บอกให้น้องกินเอง
5. (1) การรุกรานทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม (2) วัฒนธรรมที่มีกำลังแรงกว่าจะไหลบ่าเข้าสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่า (3) สังคมชาวเลในแถบชายฝั่งทะเลอันดามันก็น่าเป็นห่วง (4) ทั้งนี้เพราะกำลังถูกคุกคามทั้งจากคนเมืองและวัฒนธรรมสมัยใหม่ลักษณะการเขียนตามข้อใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้น
  ใช้ภาษาระดับทางการ
  ใช้คำที่มีลักษณะการประเมินค่า
  ใช้คำที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบ
  ใช้ประโยคความซ้อนมากกว่าประโยคชนิดอื่น
6. ข้อใดเป็นสาระสำคัญของผู้เขียน
  แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่เกิดของวัตถุดิบที่คนไทยใช้สร้างที่อยู่อาศัย
  แม่น้ำเจ้าพระยามีความสำคัญในการหล่อเลี้ยงชาติไทยให้เจริญ
  แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ตั้งเมืองสำคัญของไทยมาหลายยุคหลายสมัย
  แม่น้ำเจ้าพระยามีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ
7. (1) การรุกรานทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม (2) วัฒนธรรมที่มีกำลังแรงกว่าจะไหลบ่าเข้าสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่า (3) สังคมชาวเลในแถบชายฝั่งทะเลอันดามันก็น่าเป็นห่วง (4) ทั้งนี้เพราะกำลังถูกคุกคามทั้งจากคนเมืองและวัฒนธรรมสมัยใหม่ข้อความตอนใดเป็นการแสดงทรรศนะ
  ตอนที่ 1
  ตอนที่ 2
  ตอนที่ 3
  ตอนที่ 4
8. ข้อใดไม่ใช่การพรรณนาฉากท้องเรื่อง
  มืดมัวทั่วทิศทุกตำบล ลมวนพัดซ้ำกระหน่ำมา
  โห่เกรียววิ่งกรูจู่เข้าล้อม ไล่อ้อมเลี้ยวลัดสกัดหน้า
  ยางยูงสูงหักกระจัดกระจาย ฝุ่นทรายปลิวกลุ้มคลุ้มเวหา
  เย็นฉ่ำน้ำไหลมาหลั่งหลั่ง ล้นหลั่งถั่งชะง่อนก้อนภูผา
9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนิราศ
  โอ้นกคู่ดูน่าจะผาสุก พี่นี้ทุกข์เพราะจากเจ้างามขำ
  ประจวบจนถึงตำบลบ่อโศก ยามวิโยคออกชื่อก็ครือหู
  เห็นลมอื้อจะใคร่สื่อสาราสั่ง ถึงร้อยชั่งคู่เชยเคยถนอม
  สตรีหึงหนึ่งแพศยาหญิง ทั้งสองสิ่งอย่าได้ชิดพิสมัย
10. ข้อความต่อไปนี้จัดลำดับตามข้อใดจึงจะถูกต้องและได้ใจความสมบูรณ์ ก. เวลาทำให้ชีวิตของเราชราลงไป ข. การเสียเวลาทำให้เกิดความเสียหาย ค. เวลาเป็นของมีค่า ง. ถ้าเราแก่ลงไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์เรียกว่าอยู่อย่างรกโลก
  ก ง ข ค
  ข ก ค ง
  ค ก ข ง
  ง ค ข ก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile