จำนวนเชิงซ้อน(ส่วนจริง, ส่วนจินตภาพ)

,แบบทดสอบเรื่องการหาส่วนจริง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Re(5i-4) มีค่าเท่าไร
  5i
  5
  4
  -4
2. Re(2-2i) มีค่าเท่าไร
  -2i
  -2
  2
  0
3. Im(0) มีค่าเท่าไร
  0
  1
  -1
  i
4. Re(-5i) มีค่าเท่าไร
  5
  -5
  0
  1
5. Re(6-12i) มีค่าเท่าไร
  1
  -12
  6
  -6
6. Re(-7i+9) มีค่าเท่าไร
  7
  -9
  9
  7
7. Re(12-13i-1) มีค่าเท่าไร
  11
  12
  -1
  -13
8. Re(7i) มีค่าเท่าไร
  7
  -7
  0
  1
9. Re(-7+5i) มีค่าเท่าไร
  7
  -7
  5
  -2
10. Re(3+i) มีค่าเท่าไร
  1
  3
  4
  2
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile