จำนวนเชิงซ้อน(ส่วนจริง, ส่วนจินตภาพ)

,แบบทดสอบเรื่องการหาส่วนจริง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Im(2-9i) มีค่าเท่าไร
  2
  9
  -9
  -9i
2. Im(7) มีค่าเท่าไร
  7
  -7
  0
  1
3. Re(-7+5i) มีค่าเท่าไร
  7
  -7
  5
  -2
4. Im(0) มีค่าเท่าไร
  0
  1
  -1
  i
5. Im(10i) มีค่าเท่าไร
  10
  10i
  i
  -10
6. Re(-5i) มีค่าเท่าไร
  5
  -5
  0
  1
7. Re(0) มีค่าเท่าไร
  1
  -1
  0
  10
8. Re(8-5i) มีค่าเท่าไร
  8
  5
  -5
  3
9. Re(-7) มีค่าเท่าไร
  7
  -7
  1
  0
10. Re(6) มีค่าเท่าไร
  6
  -6
  0
  1
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile