แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ

,แนวข้อสอบบรรจุ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กัมมันตภาพรังสีเกิดจากอะไร
  1 การเปลี่ยนระดับพลังงานอะตอม
  2 อะตอมเสียภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า
  3 การเปลี่ยนแปลงสภาพของนิวเคลียส
  4 การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอม
2. การใส่ห่วงคุมกำเนิดในสตรีจะใส่ในบริเวณใด
  1 รังไข่
  2 ท่อนำไข่
  3 ช่องคลอด
  4 โพรงมดลูก
3. สิ่งที่เกิดขึ้นขณะเกิดปฏิกิริยาเคมีคืออะไร
  1 พลังงานจะถูกดูดเข้าไป
  2 พลังงานจะถูกคายออกมา
  3 มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเกิดขึ้น
  4 มีพลังงานที่คายออกมาหรือดูดพลังงานเข้าไป
4. อาหารคู่ใดที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีน
  1 นม?ข้าว
  2 ปลา?ถั่ว
  3 ตับ?ตำลึง
  4 ไก่?ต้นหอม
5. ถ้าร่างกายถูกเบสควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรก
  1 ใส่ยา
  2 ล้างน้ำ
  3 ใช้ผ้าเช็ด
  4 เทกรดลงไป
6. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
  1 สารประกอบถูกความร้อนหรือผ่านด้วยไฟฟ้าจะได้สารต่าง ๆ กันมากกว่า 1 ชนิด
  2 โลหะทุกชนิดต้องมีสถานะเป็นของแข็ง ส่วนอโลหะมีสถานะเป็นแก๊ส ของเหลวหรือของแข็งก็ได้
  3 โลหะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวห่างกันมาก ส่วนอโลหะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวห่างกันน้อย
  4 ธาตุเป็นสารที่มีองค์ประกอบของอนุภาคชนิดเดียวกัน ส่วนสารประกอบมีองค์ประกอบของอนุภาคมากกว่า 1 ชนิด
7. ตามหลักโภชนาการ อาหารกลุ่มใดมีสารอาหารชนิดเดียวกันทั้งหมด
  1 เนื้อหมู ไข่ขาว น้ำมันหมู
  2 แป้งมัน ข้าวเจ้า นมข้นหวาน
  3 นมสด น้ำตาลทราย น้ำมันพืช
  4 ข้าวเหนียว ถั่วเหลือง แป้งข้าวโพด
8. ประโยชน์ของปฏิกิริยาการสลายตัวของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NAHCO3) ด้วยความร้อนคืออะไร
  1 ป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก
  2 ป้องกันการผุกร่อนของหินปูน
  3 ใช้เป็นส่วนผสมในขนมถ้วยฟู
  4 ช่วยในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
9. ระบบย่อยอาหารทำงานประสานกับระบบหายใจในเรื่องใด
  1 ระบบย่อยอาหารลำเลียงอาหารที่ย่อยแล้วไปเลี้ยงเซลล์ ระบบหายใจนำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่เซลล์
  2 ระบบย่อยอาหารย่อยอาหารให้มีโมเลกุลเล็กลง ระบบหายใจนำออกซิเจนไปใช้ในปฏิกิริยาสลายอาหาร
  3 ระบบย่อยอาหารดูดซึมอาหารเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจนำอาหารที่เข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดไปใช้ในปฏิกิริยาการหายใจ
  4 ระบบย่อยอาหารย่อยและกำจัดอาหารที่เป็นพิษออกนอกร่างกาย ระบบหายใจดูดซึมอาหารที่เหลือจากการกำจัดของระบบย่อยอาหารไปใช้ในการหายใจ
10. วิธีการใดไม่ใช่การป้องกันการผุกร่อนของเหล็ก
  1 การทาสีหรือน้ำมัน
  2 เคลือบหรือฉาบผิวโลหะบางชนิด เช่น สังกะสี
  3 เชื่อมด้วยโลหะที่รับอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่าเหล็ก
  4 ใส่สารละลายที่ป้องกันสนิม เช่น โซเดียมไนไตรต์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile