ข้อสอบ วัดผลก่อนและหลังผ่านการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเ

, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จังหวัดในข้อใดต่อไปนี้มีจำนวนเรือประมงที่จดทะเบียนฯในปี 2557 มากที่สุด ในประเทศไทย
  ตราด
  ระยอง
  ปัตตานี
  สงขลา
2. พิษจากสัตว์ทะเลที่เกิดจากการรับประทานปลาปนเปื้อน มักเกิดจากพิษใดมากที่สุด
  Ciguatera
  Scromboid
  PSP
  Tetrodotoxin
3. สิ่งคุกคามสุขภาพในข้อใดไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการตรวจประเมิน
  Temperature extremes
  Vibration
  Microorganisms
  ไม่มีข้อใดถูก
4. ปัญหาภาวะโภชนาการที่สำคัญของผู้ปฏิบัติงานในเรือเดินสินค้าและแท่นขุดเจาะน้ำมันในปัจจุบันคือข้อใด
  ขาดวิตามินซี
  โภชนาการเกิน
  พร่องวิตามินดี
  ขาดวิตามินบี 12
5. หากท่านพบผู้ป่วยเจ็บสงสัยจากการสัมผัสแมงกระพรุน ให้รักษาด้วยวิธีต่อไปนี้ ยกเว้น
  ใช้วัสดุแข็งขอบเรียบปาดเมือกออก
  ล้างด้วยน้ำส้มสายชู
  ล้างด้วยน้ำทะเล
  ตำผักบุ้งทะเลให้ละเอียดแล้วประคบ
6. นิยามของเวชศาสตร์ทางทะเลตรงกับข้อใดมากที่สุด
  ศาสตร์ด้านการแพทย์ในการให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยทางทะเล
  ศาสตร์ของการดูแลทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาและป้องกันโรคในเรือเดินสมุทร
  ศาสตร์ของการดูแลทางการแพทย์ในกลุ่มประชากร ที่มีสภาวะทางสุขภาพ การเจ็บป่วย การทำงาน และความเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางน้ำ
  ศาสตร์ของการดูแลทางการแพทย์ในกลุ่มประชากร ที่มีสภาวะทางสุขภาพ การเจ็บป่วย การทำงาน และความเสี่ยงที่เป็นลักษณะเฉพาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางน้ำ ทะเล และชายฝั่ง
7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเล
  ตรวจสุขภาพนักดำน้ำและรักษาเมื่อได้รับการเจ็บป่วย
  ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วย Hyperbaric oxygen
  การให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ระยะไกล (Telemedical service)
  ถูกทุกข้อ
8. อาการท้องเสียรุนแรงที่พบบ่อยในผู้โดยสารของเรือสำราญ มีสาเหตุมาจากข้อใด
  Norovirus
  Rotavirus
  E. coli
  Enterovirus
9. อินเนีย ที่เรียกกันตามหน้าที่การทำงานของแรงงานประมงน่าจะหมายถึงข้อใดมากที่สุด
  ไต้ก๋ง
  นายท้าย
  หัวหน้าคนงาน
  ช่างเครื่อง
10. ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีค่า IDLH เท่ากับ 100 ppm หมายความว่าอย่างไร
  อนุญาต ให้สัมผัสก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ 100 ppm ในเวลาการทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง
  เป็นระดับที่อาจจะทำให้ผู้ที่สัมผัสเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว
  อนุญาต ให้สัมผัสก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ 100 ppm ในเวลาการทำงานไม่เกิน 15 นาที วันละไม่เกิน 4 ครั้ง
  เป็นค่า สูงสุด (ceiling) ของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile