คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 50 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คนนั้นคนนี้
  picnic basket
  guy
  togetherness
  firecracker
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ความสามารถในการเห็นภาพ, วิสัยทัศน์
  bathroom
  p.m.
  girl
  vision
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เอาใจใส่
  care for
  theater
  equivalent
  pot
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขยะ
  prior
  garbage
  edge
  jeans
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คลื่น
  aviary
  laugh
  hyphen
  wave
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คนอเมริกัน
  American
  windy
  mechanical
  movie theater
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คอปกเสื้อ
  collar
  subway
  hen
  ripe
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เกี่ยวกับดนตรี
  July
  first
  musical
  bloom
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นักประดิษฐ์ของเล่น
  bowling
  sixteen
  friend
  toy maker
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สุดท้าย
  metre
  last
  continue
  pulp
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พจนานุกรม
  dictionary
  small
  get
  ship
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปวดหัว
  pass
  headache
  oldest
  home
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แก้ว, ถ้วย
  cup
  spell
  movie theater
  sea
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร
  cook
  sticky tape
  apple
  sacred
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แปลก, ประหลาด
  ice cream
  soup
  odd
  type
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แห้ง, ทำให้แห้ง
  dry
  short
  jump on
  skip
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => โหดร้าย
  cruel
  spider man
  workshop
  scold
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แม่
  key chain
  seat
  mother
  soil
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ลิงกอริลลา
  playing the guitar
  gorilla
  find out
  jungle
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คำ
  album
  only
  Hide-and-seek
  word
21. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พิธี
  ceremony
  teacher
  T-shirt
  quarter
22. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แสดง
  dress up
  bicycle
  show
  stomach
23. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => �เครื่องแต่งตัว
  a dress
  zucchini
  punch
  milk
24. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ลงมายังที่หมาย
  milk
  land down
  always
  scare
25. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ไม่ปกติ, ผิดปกติ
  New Zealand
  irregular
  nickname
  chemist
26. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บ้าน
  one-way street
  house
  kangaroo
  display
27. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ใส่
  audio-tape recorder
  bishop
  sign
  wear
28. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => �ช็อกโกเเลตเย็น
  October
  iced chocolate
  species
  maracas
29. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หัวเราะ, ยิ้ม
  metal
  laugh
  forward
  indent
30. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เลวลง
  agent
  climate
  a headache
  worse
31. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กระแสน้ำเชี่ยวที่ปากแม่น้ำ
  buyer
  pet
  tiny
  tidal wave
32. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มี
  pen
  has
  suit
  cover with
33. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กีฬาฟุตบอล
  delicious
  nemu
  soccer
  give
34. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สเปรย์, ละอองน้ำ
  cow
  wash
  church
  spry
35. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ย่อยอาหาร, ไตร่ตรอง
  digest
  slice
  eat out
  shoe
36. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วาง
  funny story
  director
  put
  of
37. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปีนขึ้น
  climb up
  superstar
  quarter
  repeat
38. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ประกาศ, แจ้ง
  in
  minute
  notice
  wash
39. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปีใหม่
  island
  computer programmer
  New Year
  set
40. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เพลิงไฟ
  rich
  fire
  cooking
  region
41. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กลีบ⟨กระเทียม⟩
  clove
  Sunday
  plan
  revision
42. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สุดท้าย
  microbus
  last
  Floating market
  tip
43. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ควัน, สูบบุหรี่
  dial
  throne
  smoke
  egg
44. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สัตว์
  animal
  will
  central
  Music
45. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ดัง
  love story
  loud
  bean
  peanut
46. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เกลือ
  family
  lemon
  salt
  advertisement
47. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เชือก
  come back
  material
  cat
  string
48. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คอ
  jeans
  copper
  neck
  supermarket
49. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ดนตรี
  jump
  sixth
  music
  orchid
50. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วันเสาร์
  face
  mangosteen
  Saturday
  playing chess
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile