คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 50 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นำ
  mermaid
  lead
  evening
  hum
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เลี้ยวขวา
  blackboard
  whisker
  flesh
  turn right
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นิ้วเท้า
  building
  week
  boat
  toe/toes
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สภาพเป็นของเหลว
  march
  liquid
  policeman
  gold
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทบทวน
  first
  sister
  review
  glue
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ของสะสม
  collection
  subject
  spider
  river
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปลาไหล
  eel
  shark
  born
  snail
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กล่องดินสอ
  harbor
  clap
  pencil case
  answer
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ข้าว
  fire fighter
  ground
  rice
  cooking
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พูด, กล่าว
  eye
  Malaysia
  say
  playing the piano
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รูปทรงกรวย
  cone
  store
  sunlight
  row
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เครื่องหมาย
  dragonfly
  taxi
  sign
  bag
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => จดหมาย
  May
  letter
  cut
  lane
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ไข่มุก
  hatch
  cover
  pearl
  ouch!
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วาง,จัด
  elk
  pill
  set
  pencil case
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พนักงานดับเพลิง
  ribbon
  fireman
  quotation
  floor
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตราประทับ
  every
  famous
  seal
  prior
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อุปกรณ์เกี่ยวกับดนตรี
  jujube
  bus stop
  musical instrument
  flower
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สามสิบ
  camp
  twice
  turn right
  thirty
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ระมัดระวัง
  carefully
  the United Kingdom
  complete
  pouch
21. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ลำธาร
  company
  culture
  jam
  stream
22. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตกหล่น
  sandal
  fall
  translation
  mango
23. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ให้
  post office
  give
  rice
  total
24. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หนัง, ภาพยนตร์
  kangaroo
  third
  movie
  dollar
25. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ภาษา
  milk
  language
  forever
  singing
26. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ดิน,พื้นดิน
  death
  brink
  soil
  bill
27. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ราชวงศ์
  dynasty
  shoemaker
  paper
  sleeveless
28. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฤดูร้อน
  cock
  Wednesday
  wound
  summer
29. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ชุดนอน
  internet
  pilot
  nightgown
  fisherman
30. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สรุป, ม้วน, ปิด, บัง
  again
  read
  a cold
  wrap up
31. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ที่เก้า
  intelligence
  botanist
  ninth
  farmer
32. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ยังเป็นอยู่, แม้กระนั้น
  cook
  chick
  birdbath
  still
33. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บน
  how
  jack fruit
  on
  dot
34. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ไหล่
  driver
  subway
  shoulder/shoulders
  jump
35. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตัวอักษร
  alphabet
  wish
  nine
  mountain
36. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขี่
  finger/fingers
  plane
  ride
  bleeding
37. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อายุ
  age
  worship
  a toothache
  moon
38. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปลอดภัยไว้ก่อน
  far
  look at
  safety first
  eating
39. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กล้องส่องทางไกล
  binocular
  twenty-three
  Goddess
  pair
40. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ศีรษะ
  paste
  head
  dad
  afternoon
41. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กลับบ้าน
  pomelo
  go home
  medical team
  hair
42. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คำอุทานแสดงความลังเล
  Pacific Ocean
  hmm
  crocodile
  on
43. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เส้นโค้ง,ทางโค้ง,แนวโค้ง
  curve
  Spain
  ow!
  season
44. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ไร้ประโยชน์, สิ้นเปลือง
  backache
  Big Ben
  money
  waste
45. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พับ,ทบ
  receive
  fold
  karate
  chili
46. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ยาสระผม
  eight
  grandmother
  shampoo
  banana
47. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สิบห้า
  robot
  fifteen
  mixture
  farm
48. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อ่าน
  football
  Grand Palace
  read
  now
49. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เดา
  pier
  guess
  heat
  wish
50. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เป้าหมาย
  policeman
  goal
  computer programmer
  grandfather
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile