เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หน่วยแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์เปรียบได้กับการทำหน้าที่ของอวัยวะส่วนใดของคนเรา
  ตา
  หู
  ปาก
  จมูก
2. การระบุหน้าที่จะพิมพ์ ควรเลือกข้อใด
  All
  Pages
  Copies
  Selection
3. ปุ่ม Maximize หมายถึงข้อใด
  แสดงสถานะการใช้งาน
  ใช้ขยายหน้าต่างให้เต็มจอ
  ใช้ในการเลือกคำสั่งต่างๆ
  ใช้ในการควบคุมตำแหน่ง
4. การพ่นสีด้วย Airbrush สามารถเลือกขนาดของหัวพ่นได้กี่ขนาด
  1 ขนาด
  2 ขนาด
  3 ขนาด
  4 ขนาด
5. การคลิกหรือกดปุ่มซ้ายของเมาส์ จะมีผลเหมือนการกดแป้นใดที่แผงอักขระ
  Enter
  Tab
  Shift
  Caps Lock
6. ข้อใดปฏิบัติตามขั้นตอนการออกจากโปรแกรมได้ถูกต้อง
  คลิกที่ Start -> OK -> Shut down
  คลิกที่ Start -> Shut down -> OK
  คลิกที่ Shut down -> OK -> Enter
  คลิกที่ Shut down -> Enter -> OK
7. แถบสถานะ Status Bar หมายถึงข้อใด
  ใช้ในการควบคุมตำแหน่ง
  ชื่อโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่
  ใช้ขยายหน้าต่างให้เต็มจอภาพ
  ใช้แสดงสถานะการใช้งานโปรแกรมปัจจุบัน
8. สัญลักษณ์บนแป้นพิมพ์ในข้อใดหมายถึงเครื่องหมายเงินดอลลาร์
  #
  $
  @
  ALT
9. การวาดภาพด้วย Brush สามารถเลือกขนาดของหัวแปรงได้กี่ขนาด
  14 ขนาด
  12 ขนาด
  10 ขนาด
  8 ขนาด
10. ก่อนที่จะนำแผ่นดิสก์มาใช้งานทุกครั้ง ควรทำอย่างไร
  ตรวจสอบไวรัสก่อน
  ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่น
  ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด
  ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดเพื่อทำความสะอาด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile