O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/9

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar,วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หากนักเรียนต้องการถนอมรักษาหน้าจอคอมพิวเตอร์ นักเรียนควรใช้โปรแกรมใด
  Uninstaller
  Screen Saver
  Disk Scanner
  File Manager
2. น้อยต้องการบันทึกข้อมูลเพื่อนนักเรียนมัธยมปลายของตนเองโดย ใส่รายละเอียดที่เป็น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวันเกิด น้อยควรเลือกใช้โปรแกรมใดช่วยในการจัดการเก็บข้อมูลดังกล่าว
  Microsoft Access
  Adobe Premiere
  Microsoft PowerPoint
  Windows Media Player
3. สื่อกลางที่ใช้กันมากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด
  สายโทรศัพท์
  สายคู่บิดเกลียว
  สายโคนแอกเชียล
  สายเส้นใยนำแสง
4. ข้อใดเป็นโปรแกรมสำหรับการสนทนาโต้ตอบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด
  "MSN, Line"
  "Skype, PowerDVD"
  "PowerPoint, Twitter"
  "Nero Express, Windows Media Player"
5. ตามมาตรฐานการจัดการกระบวนการเชื่อมต่อสื่อสาร ระหว่างระบบเปิด (Open System Interconnection : OSI) การควบคุมข้อมูลถูกส่งผ่านจากต้นทางไปยังปลายทางด้วยเส้นทางที่เหมาะสม เกิดขึ้นในเครือข่ายชั้นใด
  ชั้นขนส่ง ( transport )
  ชั้นเครือข่าย ( network layer )
  ชั้นกายภาพ (physical layer )
  ชั้นเชื่อมโยงข้อมูล ( data link layer )
6. ชมพู่นั่งชมรายการโทรทัศน์ทุกเช้าก่อนไปทำงาน จากข้อความดังกล่าวเป็นการสื่อสารแบบใด
  แบบขนาน
  แบบสื่อสารทางเดียว
  แบบสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
  แบบสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา
7. ข้อใดกล่าวถึงเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) ได้ถูกต้องที่สุด
  เครือข่ายที่เชื่อมต่อภายในเมือง
  เครือข่ายที่ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น
  เครือข่ายที่คล้ายอินเทอร์เน็ตแต่ใช้เฉพาะสมาชิกองค์กร
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก
8. ระบบปฏิบัติการในข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย
  Windows Server
  Windows 2000
  Windows Vista
  Windows 2010
9. สัญลักษณ์ในข้อใดเป็นโปรแกรมสำหรับใช้บีบอัดไฟล์
  logo ไฟร์วอล
  logoแอนตี้ไวรัส
  logoแอนตี้ไวรัส
  logoวินซิป
10. สัญลักษณ์ในข้อใด มิใช่ โปรแกรมที่อยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป
  logoAVG
  logoไมโครซอฟต์ เอกเซล
  logoไมโครซอฟต์ แอนตี้ไวรัส
  logoไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยต์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile