วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  จัณฑาล อ่านว่า จัน ? ตะ ? ทาน
  ฉกษัตริย์ อ่านว่า ฉะ ? กะ - สัด
  สมัญญา อ่านว่า สะ ? มัน - ยา
  บุณฑริก อ่านว่า บุน ? ทะ - ริก
2. ข้อใดเรียงคำภาษา ไม่ ถูกต้อง
  พระจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออก
  เขาทำดอกไม้ประดิษฐ์ขาย
  สมุดดินสอหายไปในลิ้นชัก
  ทะเลมีคลื่นลมแรงมาก
3. การอ่านในข้อใดไม่ควรย่อความ
  การอ่านโฆษณา
  การอ่านขั้นตอนการทำขนม
  การอ่านสารคดี
  การเล่าประสบการณ์หน้าชั้น
4. ?อาหารบางอย่างจะระบุคำเตือน เช่น ไม่ควรดื่มเกินวันละ ๒ ขวด? ข้อความนี้น่าจะหมายถึงข้อใด
  นม
  น้ำ
  น้ำอัดลม
  เครื่องดื่มชูกำลัง
5. ข้อใดมีการสนธิทุกคำ
  สังฆราช ธันวาคม
  มหรรณพ มหกรรม
  วิทยาลัย ราชูปโภค
  ราชานุเคราะห์ มัจจุราช
6. ข้อใดอ่านออกเสียงผิด
  วีรชน อ่าน วี ? ระ - ชน
  วสันตฤดู อ่าน วะ ? สัน ? ตะ ? รึ - ดู
  ภูมิศาสตร์ อ่าน พูม - สาด
  ทันตแพทย์ อ่าน ทัน ? ตะ - แพด
7. ข้อใดใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติถูกต้อง
  หลังบ้านมีเสียงไม้ไผ่เสียดสีกันดังออดแอด
  ตุ๊กแกร้องเสียงดังแกๆ
  เสียงนกการ้องดังอีกาๆ มาแต่ไกล
  เสียงพลุแตกกระจายดังโหม่งๆ
8. ข้อใด ไม่ได้ บอกเหตุและผล
  น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา
  รถคว่ำคนตายเกลื่อน
  ปวดเข่าจนเดินไม่ได้
  ฉันไม่ไปออกกำลังกาย
9. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของภาษาไทย
  เป็นภาษาตระกูลคำโดด
  มักเป็นคำพยางค์เดียว
  เป็นคำควบกล้ำ
  มีความหมายสมบูรณ์ในแต่ละคำ
10. ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อเสียง
  สุ้มเสียง
  สดใส
  คัดเลือก
  เดือดร้อน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile