ระบบย่อยอาหาร (Digestive system)

,ระบบย่อยอาหาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. น้ำเมือกในกระเพาะอาหารทำหน้าที่อย่างไร ?
  ทำให้อาหารที่จะย่อยคลุกเคล้ากัน
  ช่วยย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหาร
  หล่อลื่นและเคลือบผิวในกระเพาะอาหาร
  เอนไซม์ในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีขึ้น
2. เอนไซม์คืออะไร มีหน้าที่อะไร
  สารประกอบประเภทโปรตีน, มีหน้าที่ย่อยอาหาร
  สารประกอบประเภทไขมัน ช่วยให้ร่างกายมีการลำเลียง.
  สารประกอบประเภทแร่ธาตุ, ช่วยกำจัดของเสียในร่างกาย
  สารประกอบโปรตีน, ช่วยเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิต
3. ถ้าไม่มีกระเพาะอาหารอาหารประเภทใดที่ได้รับความกระทบกระเทือนต่อกระบวนการย่อยมากที่สุด
  คาร์โบไฮเดรต.
  โปรตีน
  ไขมัน
  อาหารทุกประเภท
4. การที่อาหารเคลื่อนที่จากส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารได้โดยการบีบตัวเป็นช่วง ๆ เรียกว่าอะไร
  digestion
  peristalsis
  diaphagm
  oesophagus
5. อาหารที่ถูกย่อยแล้ว ส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมเข้าร่างกายที่ใด ?
  ตับอ่อน.
  ลำไส้เล็ก.
  ลำไส้ใหญ่.
  กระเพาะอาหาร
6. อะไมเลส จะทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด
  โปรตีน
  คาร์โบไฮเดรต
  ไขมัน
  ย่อยได้มากกว่า 1 ชนิด
7. ในน้ำลายของคนมีเอนไซม์ชนิดใด ?
  ไลเปส.
  ซูเครส.
  เปบซิน.
  อะไมเลส
8. ฟันแท้ของคนมีตั้งแต่ 28 ถึง 32 ซี่ ฟันที่ทำให้จำนวนแตกต่างกันคือฟันในข้อใด
  canine
  molar
  premolar
  ถูกเฉเพาะข้อ ก กับข้อ ค
9. การย่อยอาหารหมายถึงข้อใด
  การทำให้มีขนาดเล็ก.
  การที่อาหารเคลื่อนผ่านทางเดินอาหาร.
  การแปรสภาพของอาหาร.
  การทำให้อาหารที่มีอนุภาคใหญ่มีขนาดเล็กลง
10. การย่อยอาหารในปากข้อใดเ กิดได้น้อยที่สุดในปาก
  แป้งเป็น เดกซ์ตริน.
  เดกซ์ตริน เป็นมอลโตส.
  มอลโทสเป็นกลูโคส.
  . ไม่มีข้อถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile