ระบบย่อยอาหาร (Digestive system)

,ระบบย่อยอาหาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. น้ำเมือกในกระเพาะอาหารทำหน้าที่อย่างไร ?
  ทำให้อาหารที่จะย่อยคลุกเคล้ากัน
  ช่วยย่อยโปรตีนในกระเพาะอาหาร
  หล่อลื่นและเคลือบผิวในกระเพาะอาหาร
  เอนไซม์ในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีขึ้น
2. เอนไซม์อะไมเลสทำงานได้ดีในสภาวะใด
  เป็นกลาง อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
  เป็นกรด อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
  เป็นเบส อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
  เป็นกลาง อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
3. อะไมเลส จะทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด
  โปรตีน
  คาร์โบไฮเดรต
  ไขมัน
  ย่อยได้มากกว่า 1 ชนิด
4. ส่วนของฟันที่เรามองเห็นในช่องปากคือส่วนใดของฟัน
  อีนาเมล
  ซีเมนตัม
  รากฟัน
  เนื้อฟัน
5. การย่อยอาหารหมายถึงข้อใด
  การทำให้มีขนาดเล็ก.
  การที่อาหารเคลื่อนผ่านทางเดินอาหาร.
  การแปรสภาพของอาหาร.
  การทำให้อาหารที่มีอนุภาคใหญ่มีขนาดเล็กลง
6. ถ้าไม่มีกระเพาะอาหารอาหารประเภทใดที่ได้รับความกระทบกระเทือนต่อกระบวนการย่อยมากที่สุด
  คาร์โบไฮเดรต.
  โปรตีน
  ไขมัน
  อาหารทุกประเภท
7. ข้อควรปฏิบัติในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องคือข้อใด ?
  ลือกรับประทานอาหารที่ชอบเป็นประจำ.
  เลือกรับประทานอาหารเฉพาะอาหารที่มีราคาแพง.
  เลือกรับประทานอาหารผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษเท่านั้น.
  เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย
8. ต่อมน้ำลายมีกี่คู่ ทำหน้าที่สำคัญอย่างไร
  1 คู่ สร้างสารเมือก.
  2 คู่ หล่อลื่นอาหาร.
  3 คู่ สร้างน้ำย่อย.
  4 คู่ รับรสอาหาร
9. น้ำดี มีหน้าที่อย่างไร ?
  ย่อยไขมันในลำไส้เล็ก.
  ทำให้ไขมันแตกตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ.
  เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการย่อยไขมัน.
  ย่อยโปรตีนที่ย่อยในกระเพาะไม่หมด
10. น้ำย่อยอะไมเลสถูกผลิตจากแหล่งใด
  ปาก.
  ต่อมน้ำลาย.
  ตับ.
  หลอดอาหาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile