ระบบย่อยอาหาร (Digestive system)

,ระบบย่อยอาหาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ของเหลวในข้อใดไม่ได้สร้างจากกระเพาะอาหาร
  เพปซิน.
  เรนนิน.
  ลิเพส.
  เคซิน
2. น้ำย่อยจากตับอ่อนประกอบด้วยเอนไซม์ชนิดใด ?
  ไลเปส และทริปซิน.
  ไลเปส อะไมเลส และทริปซิน.
  ไลเปส เปบติเคส และอะไมเลส.
  ไลเปส อะไมเลส เปบติเคส และทริปซิน
3. ถ้าไม่มีกระเพาะอาหารอาหารประเภทใดที่ได้รับความกระทบกระเทือนต่อกระบวนการย่อยมากที่สุด
  คาร์โบไฮเดรต.
  โปรตีน
  ไขมัน
  อาหารทุกประเภท
4. ข้อใดไม่ใช่การย่อยเชิงกล
  การเคี้ยว.
  การสับอาหาร.
  การบีบตัวของทางเดินอาหาร.
  ข้าวปนกับน้ำลาย
5. ส่วนของกระเพาะอาหารส่วนใดไม่มีหูรูด
  cardiac.
  pylorus.
  fundus.
  ilium
6. ต่อมน้ำลายมีกี่คู่ ทำหน้าที่สำคัญอย่างไร
  1 คู่ สร้างสารเมือก.
  2 คู่ หล่อลื่นอาหาร.
  3 คู่ สร้างน้ำย่อย.
  4 คู่ รับรสอาหาร
7. อาหารส่วนที่เหลือจากการย่อย และส่วนที่ย่อยไม่ได้จะถูกกำจัดออกจากร่างกายทางอวัยวะใด ?
  ลำไส้เล็ก.
  ลำไส้ใหญ่.
  ผนังท่อหน่วยไต.
  กระเพาะปัสสาวะ
8. ผลที่ได้จากการย่อยอาหารด้วยเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อน ทำให้ได้สารอาหารตามข้อใด ?
  กรดไขมัน.
  กรดอะมิโน.
  น้ำตาลโมเลกุลคู่.
  น้ำตาลโมเลกุลเดียว
9. สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจำพวกแป้งจะถูกย่อยครั้งแรกที่ใด ?
  ปาก.
  ลำไส้เล็ก.
  หลอดอาหาร.
  กระเพาะอาหาร
10. น้ำย่อยอะไมเลสถูกผลิตจากแหล่งใด
  ปาก.
  ต่อมน้ำลาย.
  ตับ.
  หลอดอาหาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile