คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5

,คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. candle
  แปด,เลข 8
  เทียน,เทียนไข
  จังหวัดเลย
  พระบรมมหาราชวัง
2. engineer
  วิศวกร
  การสั่งสอน, การแนะนำ
  เครื่องตอกรู
  วัตถุ, ส่วนประกอบ,วัสดุ
3. key ring
  ถนน
  กระดาษสี
  องศาเซลเซียส
  พวงกุญแจ
4. season
  รองเท้าน้ำแข็ง
  ละอองเกสรดอกไม้
  การสั่งสอน, การแนะนำ
  ฤดูกาล
5. secondly
  ระยะเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
  ที่สอง,ในลำดับสอง
  ฤดูร้อน
  การระบายสี, การวาดภาพสี
6. motor way
  ที่เจ็ด,ลำดับเจ็ด
  ทางด่วน
  อุณหภูมิ,อุณหภูมิร่างกาย,ไข้
  ที่ 4
7. raincoat
  ฟักทอง
  ว่าย,ว่ายน้ำ,ลอยน้ำ
  เสื้อกันฝน
  คลอง,ทางน้ำ, ช่องทาง
8. telegraph
  สหรัฐอเมริกา
  พจนานุกรม
  เครื่องส่งโทรเลข
  โดยแท้จริง
9. were
  หิมะ
  กริยาช่อง 2 ของ be
  นักดนตรี
  เชื่อม,ติด,ต่อ
10. letter
  ทางข้าม, สะพานลอย, ทางผ่านสายด่วน
  กลีบเลี้ยงของดอก
  จดหมาย
  อากาศตามฤดูกาล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile