คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5

,คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. degree Celsius
  องศาเซลเซียส
  การเทศนา,การเทศน์
  ทำให้ลอย, เคลื่อนตัวไปมา
  รับ, ยอมรับ
2. pollen
  พนักงานดับเพลิง
  ส่วนที่สาม,ลำดับที่สาม
  งานวันเกิด
  ละอองเกสรดอกไม้
3. playground
  สนามเด็กเล่น
  ผู้คอย, ผู้รับใช้
  สะพานแม่น้ำแคว
  จระเข้,หนังจระเข้
4. join
  ตรงไป
  ไปเสีย,ไป,จากไป
  เชื่อม,ติด,ต่อ
  หายใจเข้า
5. colored paper
  ไปและพัก
  ตลอดเวลา,ตลอดไป
  มีชื่อเสียง,โด่งดัง
  กระดาษสี
6. T-shirt
  เสื้อยืดคอกลมและแขนสั้น
  สนุกสนาน เพลิดเพลินใช้ในการอวยพรกัน
  พลศึกษา,กายบริหาร
  ในลำดับสาม,ที่สาม
7. dial
  หน้าปัด(นาฬิกา,วิทยุ,โทรทัศน์)
  การแข่งขันความเร็ว,การแข่งรถ
  ทิศตะวันออก,ภาคตะวันออก
  รูปภาพ
8. telephone card
  บัตรโทรศัพท์
  สะพานแม่น้ำแคว
  ผู้คอย, ผู้รับใช้
  แสงอาทิตย์,แสงแดด
9. religion
  ศาสนา,ลัทธิ
  มาเลเซียประกอบด้วยมลายู,ซาบาห์และซาราวักเป็นประเทศหนึ่งของเครือจักรภพอังกฤษ
  วันฉัตรมงคล
  คณิตศาสตร์
10. seventh
  ริน, เท, กรอก,
  ราก, แหล่งที่มา
  การชักเย่อ
  ที่เจ็ด,ลำดับเจ็ด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile