คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5

,คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. join
  ตรงไป
  ไปเสีย,ไป,จากไป
  เชื่อม,ติด,ต่อ
  หายใจเข้า
2. skating
  ลิงชิมแพนซี
  รถโดยสารประจำทาง
  รองเท้าน้ำแข็ง
  การเล่นตังเต
3. racing
  พุทธศาสนิกชน
  การแข่งขันความเร็ว,การแข่งรถ
  วิธีการ,รูปแบบการแสดง
  ความเงียบ, ความสงบ
4. plastic bag
  ผ้ายีน,กางเกงยีน
  สะพานทางเท้า,สะพานสำหรับคนเดินเท่านั้น
  จังหวัด
  ถุงพลาสติก, ถุงก๊อบแก๊บ
5. wish
  ปรารถนา,ประสงค์,ต้องการ
  อันตราย,ความไม่ปลอดภัย
  ที่สอง,ในลำดับสอง
  เครื่องส่งโทรเลข
6. art
  ศิลปะ,ฝีมือ
  เครื่องหมาย,สัญลักษณ์
  กิ่งก้าน
  น้ำแร่
7. boots
  คนขัดรองเท้า
  เมืองโบราณ
  ความสนุกสนาน
  ปลอดภัยไว้ก่อน
8. cycling
  กลีบดอก
  ทางด่วน
  รองเท้าน้ำแข็ง
  การขี่จักรยาน
9. botanist
  เมื่อถึงเวลา, ทันเวลา
  ความสุข,ความเบิกบานใจ
  นักพฤกษศาสตร์
  ปลาวาฬ
10. Sukhothai
  วิหาร,โบสถ์,อาราม
  จังหวัดสุโขทัย
  พื้น
  ไปเสีย,ไป,จากไป
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile