คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5

,คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. tall
  สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพ,แสตมป์หรืออื่นๆ
  พระพุทธเจ้า
  สูง
  โรงเรียนประถม
2. secretary
  ระยะสั้น
  ฤดูฝน
  เลขานุการ
  การยกโทษ, การทำให้อภัย
3. earrings
  การตี,การทุบ,การตอก
  เกาะ
  ตุ้มหู
  ลิงชิมแพนซี
4. pot
  ภาชนะบรรจุ, หม้อ,กระถาง
  พยาบาล
  ส่วน,ส่วนหนึ่ง
  คุณศัพท์เปรียบเทียบของ old
5. cloudy
  ให้ผล,ผลิต,ให้
  ต้นมะเขือเทศ
  มะนาว
  เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,
6. in time
  ดึงดูด,จูงใจ,มีเสน่ห์
  เมื่อถึงเวลา, ทันเวลา
  ใส, ไม่มีฝุ่น,ไร้มลทิน
  หัวใต้ดินของต้นไม้จำพวกหัวหอม
7. gloves
  ถุงมือ
  ความอัปยศอดสู, มลทิน, แผลเป็น
  เลขานุการ
  สะพานแม่น้ำแคว
8. banana leaves
  เชื่อม,ติด,ต่อ
  กุหลาบ
  ใบตอง
  บัตรโทรศัพท์
9. danger
  ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า
  อันตราย,ความไม่ปลอดภัย
  ทางสี่แยก
  ระยะเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
10. computer
  กระซิบ,พูดเสียงแผ่วเบาๆ
  เครื่องคอมพิวเตอร์
  ตาม(ถนน,ทาง),ระหว่าง
  มีหมอกลง,สลัว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile