วิทยการคำนวณ ป.5 ข้อมูลและสารสนเทศ

,วิทยการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักเรียนจะใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตใดในการวางแผนการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด
  ยูทูบ
  แผนที่
  ค้นรูป
  การแปลภาษา
2. ถ้านักเรียนต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้เพื่อนในห้องทราบ นักเรียนจะเลือกใช้บริการด้านการสื่อสารใด
  กระดานข่าว
  การตั้งกลุ่มสนทนา
  เทลเน็ต (telnet)
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3. บริการของ Google ในข้อใดใช้สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
  Google Drive
  Google Chrome
  Google Play
  Google Form
4. โปรแกรมใดใช้ในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
  Google Drive
  Magic Eraser Tool
  Microsoft Office Powerpoint
  Paint
5. สิ่งจำเป็นที่ต้องระบุในการเลือกเส้นทางบนแผนที่ของบริการ Google Maps คืออะไร
  ต้นทาง
  ปลายทาง
  ชื่อผู้ใช้
  ต้นทาง-ปลายทาง
6. ถ้าต้องการติดต่อใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกลเพื่อใช้งานข้อมูล นักเรียนจะเลือกใช้บริการด้านการสื่อสารใด
  กระดานข่าว
  การตั้งกลุ่มสนทนา
  เทลเน็ต (telnet)
  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
7. ข้อใดเป็นประโยชน์จากการใช้แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
  ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
  ใช้กระดาษในการทำแบบสำรวจจำนวนน้อย
  ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการทำแบบสำรวจ
  ส่งแบบสำรวจให้ผู้ตอบได้โดยตรงและส่งกลับมาได้ทันที โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ในการทำแบบสำรวจ
8. การสร้างแบบสำรวจออนไลน์ ควรเลือกไอคอนใดในการสร้าง
9. ซอฟต์แวร์ใดที่นิยมใช้เพื่อรวบรวม ประมวลผล และตัดสินใจ
  ซอฟต์แวร์กระดานคำนวณ
  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  ซอฟต์แวร์นำเสนอ
  ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล
10. บริการใดต่อไปนี้เป็นบริการภาพถ่ายทางอากาศที่ช่วยสำรวจตำแหน่งพื้นที่บนโลกได้
  Earth
  keep
  ฟอร์ม
  เอกสาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile