วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2204-2003

,กรุณาเลืิอกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว,รหัส คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดบอกความหมายระบบปฏิบัติการเครือข่าย ได้ถูกต้องที่สุด
  ระบบปฏิบัติการสำหรับจัดการงานด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์
  ระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนอุปกรณ์มือถือ
  เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป
  ระบบปฏิบัติการที่ใช้จัดการคอมพิวเตอร์ของแอปเปิลเท่านั้น
2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  สร้างความทันสมัยในองค์กร
  ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
  ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
  แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน
3. สาย Lan มีกี่ประเภท
  2 ประเภท CAT 5/ CAT5e
  4 ประเภท CAT 1/ CAT 2 / CAT 3/ CAT 4
  6 ประเภท CAT 1/ CAT 2 / CAT 3/ CAT 4/ CAT 5/ CAT5e
  8 ประเภท CAT 1/ CAT 2 / CAT 3/ CAT 4/ CAT 5,5e/ CAT 6/ CAT 7/ CAT 8
4. ข้อใดบอกถึงลักษณะของโทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology) ได้ถูกต้องที่สุด
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายกลางหลัก
  เป็นแบบที่ใช้อุปกรณ์ศูนย์กลางควบคุมเส้นทางการสื่อสาร
  คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครื่องถัดไปจนเครื่องแรกต่อกับเครื่องสุดท้าย
  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับวงแหวนเหล็กขนาดใหญ่
5. สายแลนมีชื่อเรียกแบบเต็มภาษาอังกฤษว่าอะไร
  Unshielded Twisted Pair
  UTP
  Local Area Network
  LAN
6. ข้อใดกล่าวถึง Windows Server ได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นระบบปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์
  ปฏิบัติการที่ประกอบด้วยชุดแอปฟลิเคชั่นพื้นฐาน สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายของ บริษัทไมโครซอฟท์
  เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์
7. ข้อใดอธิบายลักษณะของ IP Address ได้ถูกต้องที่สุด
  เป็นกลุ่มตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้ระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์
  เป็นหมายเลขที่มีลักษณะเดียวกันกับบาร์โค้ด
  เป็นหมายเลขที่ใช้ระบุตําแหน่งเครื่องและเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน
  เป็นกระบวนการแบ่งเป็นซับเน็ตของเครือข่าย
8. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของระบบเครือข่ายพื้นฐาน
  สายสัญญาณ
  โปรโตคอล
  เอกสารประกอบ
  เครื่องคอมพิวเตอร์
9. ข้อใดบอกความหมาย Repeater ได้ถูกต้องที่สุด
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะกระจายสัญญาณออกไปยังทุกพอร์ต
  อุปกรณ์ทวนสัญญาณข้อมูลที่ส่งผ่านตัวกลาง
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะส่งข้อมูลจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ต
10. ข้อใดบอกความหมาย Hub ได้ถูกต้องที่สุด
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะกระจายสัญญาณออกไปยังทุกพอร์ต
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้าด้วยกัน
  อุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง โดยจะส่งข้อมูลจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตเท่านั้น
  อุปกรณ์ทวนสัญญาณข้อมูลที่ส่งผ่านตัวกลาง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile