แนวสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ละครที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  ใช้อุปกรณ์ราคาแพง
  นักแสดงหน้าตาดี
  มีเค้าโครงเรื่องดี
  มีฉากที่สวยงาม
2. หากต้องพากย์เป็นสิงโต ในนิทาน เรื่อง ราชสีห์กับหนู ควรใช้เสียงพากย์อย่างไร
  ใช้น้ำเสียงห้าวและดุดัน
  ใช้น้ำเสียงเล็กแหลม เบาๆ
  ใช้น้ำเสียงนุ่มๆ อ่อนหวาน
  ใช้น้ำเสียงแหบๆ ไอเป็นช่วงๆ
3. ความพร้อมเพรียงในการเคลื่อนไหวของนาฏศิลป์ไทยเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใด
  จังหวะ
  เนื้อร้อง
  ภาษาท่า
  นาฏยศัพท์
4. ความช้า - เร็วของเพลง เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใด
  จังหวะ
  ทำนอง
  รูปแบบ
  การประสานเสียง
5. ข้อใดเป็นตัวบอกระดับเสียงในบรรทัด 5 เส้น
  ตัวโน้ต
  กุญแจประจำหลัก
  ช่องในบรรทัด 5 เส้น
  เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
6. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพื้นบ้าน
  ค่านิยม
  ความเชื่อ
  จำนวนประชากร
  สภาพภูมิศาสตร์
7. ข้อใดน่าจะเป็นบทสรุปของละครเรื่อง ?ชาวบ้านบางระจัน?
  รักชาติยิ่งชีพ
  พระคุณของแม่
  ทำดีได้ดีมีถมไป
  ธรรมะคือแสงสว่าง
8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  เสียงมนุษย์ไม่ถือว่าเป็นเสียงดนตรี
  เสียงดนตรีมีคุณสมบัติต่างจากเสียงมนุษย์
  เสียงมนุษย์สามารถปรับระดับเสียงสูง - ต่ำได้
  เสียงดนตรีไม่มีความไพเราะเหมือนเสียงมนุษย์
9. ท่ารำข้อใดไม่ใช้ในการแสดงเซิ้งกระติบข้าว
  ท่าปั้นข้าว
  ท่าล้างมือ
  ท่าเช็ดมือ
  ท่าเกี่ยวข้าว
10. ข้อใดเป็นคุณค่าของดนตรีไทย
  ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
  ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
  ช่วยให้ศิลปินมีรายได้พิเศษ
  ช่วยอนุรักษ์ภาษาไทย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile