คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บางครั้งบางคราว
  dart
  fashion
  sometimes
  in
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คุณศัพท์เปรียบเทียบของ old
  hungry
  flood
  older
  kiss
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขนมเค้ก
  cake
  thumb
  play
  police
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รองเท้าแตะ
  difference
  cheerful
  slippers
  go to
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสมอ
  always
  winter
  island
  mouse
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เรือ
  boat
  truck
  seashell
  penguin
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ลานสเก็ตน้ำแข็ง
  find
  hibiscus
  rink
  conversation
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ด้วยกัน,พร้อมกัน
  buffalo
  touch
  ship
  together
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ศิลปะ,ฝีมือ
  art
  weigh
  calculator
  never
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ม้าน้ำ
  everyone
  meaningful
  seahorse
  cabbage
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แพง
  scarf
  expensive
  preparation
  arrive
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อบอุ่น
  baking power
  language lab
  sand pagoda
  warm
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตกตะลึง
  earache
  twenty-six
  shock
  colored paper
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กระรอก
  course
  rink
  phone
  squirrel
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เพื่อนบ้าน
  Japan
  peacock
  neighbor
  sound
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คอปกเสื้อ
  collar
  subway
  hen
  ripe
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กระเป๋าถือ
  pet
  handbag
  bat
  Myanmar
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ริ้บบิ้น
  fireman
  floor
  ribbon
  quotation
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แต่งงาน, สมรส
  line
  marry
  log
  usually
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การแสดงดนตรี
  concert
  stormy
  sunlight
  roundabout
21. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แมงมุม
  cruel
  breath
  workshop
  spider man
22. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขี่
  finish
  area
  ride
  fact-finding
23. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รัก
  love
  love
  long bean
  long bean
24. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปิด
  close
  superman
  paste
  reproduce
25. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แบบฟอร์ม
  rainy
  form
  cookie
  nurse
26. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ยกขึ้น, แบกขึ้น
  match
  lift
  example
  lake
27. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คุกคาม, ขู่
  call
  comfort
  imitate
  threaten
28. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นั่ง
  dollar
  skating
  sit down
  shoulder
29. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => โรงเรียนประถม
  garland
  through
  Primary school
  data
30. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า =>  ผักกะหล่ำ
  Maths
  lettuce
  number
  modern
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile