คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รูปทรงกรวย
  cone
  store
  sunlight
  row
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หญ้า
  plan
  grass
  canal
  whale
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หนุ่ม.สาว
  action
  internet
  leg/legs
  young
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ถุงเท้า
  decorate
  Virgo
  sock
  clear
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ซน
  jeweler
  flag
  naughty
  music
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เก้าอี้มีที่วางแขน
  armchair
  wet
  walkman
  needle
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทำไม
  ant
  suddenly
  belt
  why
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ความกลัว, ความสะดุ้งตกใจ
  quite
  fright
  garbage
  lady
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฤดูร้อน
  coat
  Wednesday
  diagram
  summer
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นิวซีแลนด์
  irregular
  chemist
  New Zealand
  nickname
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฟาง,หญ้าแห้ง
  competition
  band
  sail
  straw
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การกระทำ, การแสดง
  action
  young
  leg/legs
  mobile
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คนไทย,ภาษาไทย
  carry
  invent
  thunder
  Thai
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขนมคุ๊กกี้
  cookie
  step
  angry
  safe
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แพะ
  police station
  goat
  dwarf
  crab
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หนู
  footbridge
  priest
  rat
  eyelash
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กกไข่, ฟักไข่, ผลิต
  pearl
  hatch
  ouch!
  cover
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เล็บเท้า
  build
  week
  boat
  toenail
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทำให้เกิดมลพิษ
  go out
  plaster
  pollute
  Maths
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ช้อนส้อม
  rainy
  fork
  moon cake
  nurse
21. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นิ้วเท้า
  bumper
  peace
  ship
  toe
22. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การเดินทาง
  body
  purple
  goal
  trip
23. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ลำธาร
  company
  culture
  jam
  stream
24. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วัฒนธรรม
  culture
  spend
  gym
  script
25. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผีเสื้อ
  butterfly
  tie
  a little bit
  plumber
26. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เวลาเช้า
  king
  thirsty
  morning
  nice
27. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คนขับขี่รถแท็กซี่
  charity
  playground
  agree
  taxi driver
28. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กีฬารักบี้
  fat
  geography
  rugby
  imagination
29. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สบู่
  delicious
  program
  soap
  give back
30. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผู้ช่วยร้าน
  dust
  taxi
  shop assistant
  blackboard
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile