คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ลิง
  kiwi fruit
  fourth
  monkey
  scold
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วันแม่
  key
  there
  Mother’s Day
  black
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การขยายออก
  scary
  expansion
  dance
  curtain
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขนมกินเล่น
  cookie
  stepsister
  crowded
  safari park
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สกปรก
  dirty
  sky train
  wood
  shopping
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บทกวี
  beautiful
  pig
  month
  verse
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กวางเรนเดียร์
  floor
  father
  reindeer
  sport
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สีน้ำเงิน
  blue
  T-shirt
  roundabout
  pen
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เมฆ
  cloud
  sunlight
  translate
  rest
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขยะ
  manner
  litter
  below
  sand
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ระยะเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
  a.m.
  yourself
  jellyfish
  miniature
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => น้ำซอสมะเขือเทศ�
  mount
  ketchup
  Mercury
  nervous
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กล้องถ่ายรูป
  camera
  thread
  turn
  policeman
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ลูกโป่ง
  balloon
  wallet
  bride
  now
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ที่ 4
  rain
  fourth
  bun
  officer
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อบอุ่นร่างกาย
  bake
  restroom
  seven
  warm up
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผลบวก
  coconut
  Father’s Day
  expensive
  sum
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผ้า
  cloth
  sunny
  paintbrush
  resort
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ไก่ตัวผู้
  cock
  summer
  wound
  rice
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ดี
  introduce
  actress
  nice
  point
21. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผู้ก่อตั้ง
  raincoat
  founder
  bread
  meet
22. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ห้องน้ำ
  bathroom
  visit
  boy
  oh!
23. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ความจำเป็น, ความต้องการ
  jar
  sparrow
  need
  dangerous
24. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หนู
  for
  ready
  rat
  eyelash
25. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แมลง
  No turn
  insect
  plumber
  journalist
26. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผลไม้
  quick
  fruit
  flute
  leader
27. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การให้
  cater
  temple
  pajamas
  Private school
28. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => จับ
  catch
  ten
  sweater
  princess
29. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มาเลเซียประกอบด้วยมลายู,ซาบาห์และซาราวักเป็นประเทศหนึ่งของเครือจักรภพอังกฤษ
  location
  Malaysia
  right
  doll
30. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผ่าน, พ้น, สอบไล่ผ่าน
  headache
  house
  pass
  older
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile