o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/9
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สีของดาวฤกษ์ในข้อใดมีอุณหภูมิสูงที่สุด
  แดง
  ขาว
  เหลือง
  ส้มแดง
2. หลอดไฟฟ้า 220 V 80 W ถ้าใช้นาน 20 ชั่วโมง จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่ยูนิต
  0.8 ยูนิต
  1.6 ยูนิต
  2.4 ยูนิต
  3.2 ยูนิต
3. วงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งมีความต้านทานไฟฟ้า 12 กิโลโอห์ม มีกระแสไฟฟ้า 30 มิลลิแอมแปร์ จงคำนวณหาค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า
  36 มิลลิโวลต์
  36 กิโลโวลต์
  0.36 มิลลิโวลด์
  360 โวลต์
4. ข้อใดกล่าวถึงกฎของโอห์มได้ถูกต้อง
  กระแสไฟฟ้าแปรผกผันกับความต้านทานไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต้านทานไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้า
  กระแสไฟฟ้าแปรผกผันกับความต่างศักย์ไฟฟ้า
5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
  อุปกรณ์ที่ควบคุมการไหลของประจุ
  อุปกรณ์ที่ควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของอิเล็กตรอน
  อุปกรณ์ที่ควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า
6. อุปกรณ์ใดเป็นการใช้ประโยชน์จากไดโอดเปล่งแสง
  พัดลมไฟฟ้า
  จอโทรทัศน์แอลซีดี
  หน้าจอคอมพิวเตอร์
  หลอดฟลูออเรสเซนต์
7. อุปกรณ์ใดมีการใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้
  ตู้เย็น
  สวิตช์หรี่ไฟ
  โทรศัพท์มือถือ
  จอโทรทัศน์แอลอีดี
8. นักวิทยาศาสตร์ทราบอายุของระบบสุริยะได้จากสิ่งใด
  ดาวหาง
  ดวงอาทิตย์
  ดาวเคราะห์บางดวง
  อุกกาบาตที่ตกลงสู่โลก
9. ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะ
  ดาวพุธ
  ดาวศุกร์
  ดาวพลูโต
  ดาวอังคาร
10. ข้อใดแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า
  ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
  ไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวก
  ไหลจากแรงดันต่ำไปยังแรงดันสูง
  ไหลจากศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังศักย์ไฟฟ้าต่ำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile