แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

,แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือหัวข้อโครงงานประเภทสำรวจ
  การประดิษฐ์เครื่องจักสานจากผักตบชวา
  การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
  การใช้คำคะนองในหนังสือพิมพ์
  การศึกษาคำซ้อนในวรรณคดีไทย
2. ข้อใดที่ผิดจากความเป็นจริง
  เซลล์ที่บุผนังลำไส้ใหญ่สามารถดูดน้ำ เกลือแร่ และวิตามินได้ ยกเว้น กลูโคส
  การกินอาหารที่มีกาก เช่น ผลไม้ ผัก และการออกกำลังกายช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติดี
  วิธีตรวจสอบว่าไส้ติ่งอักเสบหรือไม่ อาจทำได้โดยกดบริเวณท้องน้อยด้านขวา
  การสำลักขณะกลืนอาหารมักเนื่องจากอาหารพลัดตกลงไปในหลอดลมและฝาปิดกล่องเสียงเปิด
3. สุภาษิตพระร่วงแต่งด้วยคำประพันธ์ใด
  ร่ายสุภาพ
  ร่ายยาว
  กาพย์ยานี
  กาพย์สุรางคนางค์
4. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด
  นักเรียนจะรู้สึกปวดฟัน เมื่อสารเคลือบฟันถูกทำลาย
  ทางเดินอาหารของพลานาเรีย ซับซ้อนกว่าทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน
  เมื่ออาหารที่ย่อยแล้วถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ อาหารที่ย่อยไม่ได้จะถูกขจัดออกภายนอกร่างกายโดยเป็นกากอาหาร
  การย่อยในลำไส้เล็กนั้น น้ำย่อยที่สำคัญส่วนใหญ่มาจากตับ
5. ถ้าต้องการเขียนถึงความงามของคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ควรใช้โวหารในข้อใดเขียน
  บรรยายโวหาร
  พรรณนาโวหาร
  เทศนาโวหาร
  อุปมาโวหาร
6. จากข้อ ๗๓ คำประพันธ์ที่ขีดเส้นใต้ให้คุณค่าทางวรรณศิลป์ด้านใด
  มีการใช้เป็น
  ใช้คำศัพท์ง่าย
  มีการใช้เสียงสัมผัสใน
  มีการใช้คำที่มีความหมายชัดเจน
7. ภาษาที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์ยกเว้นข้อใด
  เขมร
  บาลี
  สันสกฤต
  ชวา
8. "อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม,?นกเอ๋ยนกแสก จับจ้องร้องแจ๊กเพียงแถกขวัญ อยู่บนยอดหอระฆังบังแสงจันทร์มีเถาวัลย์รุงรังถึงหลังคา เหมือนมันฟ้องดวงจันทร์ให้ผันดูคนมาซู่ซ่องพักมันรักษา ถือเป็นที่รโหฐานนมนานมาให้เสื่อมผาสุกสันต์ของมันเอย? สัญลักษณ์ของความตายคือข้อใด"
  นกฮูก
  นกเค้าแมว
  นกแสก
  กา
9. เรื่องราชาธิราช ตอนพลายประกายมาศ ให้ความรู้ในข้อใดมากที่สุด
  การปกครอง
  การสงคราม
  ไสยศาสตร์
  เศรษฐกิจ
10. ความเชื่อเกี่ยวกับสีเสื้อผ้าที่จะใช้ออกรบ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  วันอาทิตย์ใส่สีแดงแกมชมพู
  วันจันทร์ใส่สีนวลขาว
  วันพุธใส่สีเขียว
  วันศุกร์ใส่สีห้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile