แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

,แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "อ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม,?นกเอ๋ยนกแสก จับจ้องร้องแจ๊กเพียงแถกขวัญ อยู่บนยอดหอระฆังบังแสงจันทร์มีเถาวัลย์รุงรังถึงหลังคา เหมือนมันฟ้องดวงจันทร์ให้ผันดูคนมาซู่ซ่องพักมันรักษา ถือเป็นที่รโหฐานนมนานมาให้เสื่อมผาสุกสันต์ของมันเอย? สัญลักษณ์ของความตายคือข้อใด"
  นกฮูก
  นกเค้าแมว
  นกแสก
  กา
2. ข้อใดเป็นอาวุธที่ใช้ไกลตัว
  โตมร
  ทวน
  พร้า
  ตรี
3. ?จะขอพันธุ์ฟักแฟงแตงน้ำเต้า ที่ออเจ้าไปปลูกในไร่ข้า? ข้อความนี้หมายถึงข้อใด
  มาขอพันธุ์ผักต่างๆ ไปปลูก
  มาขอแลกเปลี่ยนพันธุ์ผักต่างๆ ไปปลูก
  นำลูกชายมาใช้สอย
  มาเจรจาขอลูกสาวเขาให้ลูกชายตน
4. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อประมวลผลข้อมูล
  Random Access Memory
  Read Only Memory
  Central Processing Unit
  Memory Unit
5. คำที่พระภิกษุใช้เรียกแทนตัวเอง คือคำใด
  เตง
  กระผม
  เขา
  อาตมา
6. ข้อใด ไม่ได้ สอนไว้ในสุภาษิตพระร่วงที่เกี่ยวกับการพูด
  โต้ตอบอย่าเสียคำ
  คิดแล้วจึงเจรจา
  ความในอย่าไขเขา
  อย่าจับลิ้นแก่คน
7. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด
  นักเรียนจะรู้สึกปวดฟัน เมื่อสารเคลือบฟันถูกทำลาย
  ทางเดินอาหารของพลานาเรีย ซับซ้อนกว่าทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน
  เมื่ออาหารที่ย่อยแล้วถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ อาหารที่ย่อยไม่ได้จะถูกขจัดออกภายนอกร่างกายโดยเป็นกากอาหาร
  การย่อยในลำไส้เล็กนั้น น้ำย่อยที่สำคัญส่วนใหญ่มาจากตับ
8. ข้อใดเป็นอาวุธที่ใช้ไกลตัว
  โตมร
  ทวน
  พร้า
  ตรี
9. ทางเดินอาหารส่วนใดของคนถือว่ามีกระบวนการย่อยทางเคมีที่แท้จริง เป็นส่วนแรก
  ปาก
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ไส้ตรง
10. ข้อใดมีความหมายตรงกับบันทึกส่วนตัว
  ไปรเวต
  ไปรเวช
  อนุทิน
  อณุทิน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile