แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

,แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นชื่อเพลงกล่อมเด็ก
  โพงพาง
  แม่งู
  นกขมิ้น
  มอญซ่อนผ้า
2. ?จะขอพันธุ์ฟักแฟงแตงน้ำเต้า ที่ออเจ้าไปปลูกในไร่ข้า? ข้อความนี้หมายถึงข้อใด
  มาขอพันธุ์ผักต่างๆ ไปปลูก
  มาขอแลกเปลี่ยนพันธุ์ผักต่างๆ ไปปลูก
  นำลูกชายมาใช้สอย
  มาเจรจาขอลูกสาวเขาให้ลูกชายตน
3. ข้อใดคือความรู้เกี่ยวกับบรรพบุรุษไทยสมัยก่อนที่แสดงไว้ในบทเสภาขุนช้างขุนแผน
  การใช้ชีวิตประจำวัน
  ความเป็นอยู่
  ความเชื่อ
  "แสดงไว้ทั้งข้อ ๑,๒,๓"
4. ข้อใดคือหัวข้อโครงงานประเภทสำรวจ
  การประดิษฐ์เครื่องจักสานจากผักตบชวา
  การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
  การใช้คำคะนองในหนังสือพิมพ์
  การศึกษาคำซ้อนในวรรณคดีไทย
5. ลำไส้เล็กมีหน้าที่แตกต่างจากทางเดินอาหารส่วนอื่น คือ
  มีการดูดซึมน้ำและเกลือแร่
  มีการย่อยโปรตีนและน้ำตาล
  มีการย่อยแป้งเป็นน้ำตาล
  มีการย่อยไขมัน
6. งิ้วจีนมีลักษณะคล้ายกับการแสดงของไทยในข้อใด
  จำอวด
  ลิเก
  ละคร
  ภาพยนต์
7. ข้อใดจัดเป็นจดหมายกิจธุระ
  จดหมายอวยพรปีใหม่
  จดหมายแจ้งไม่มาทำงาน
  จดหมายเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อเยาวชน
  จดหมายเล่าเรื่องประสบการณ์ในต่างแดน
8. คำแสดงการเปรียบเทียบในบทดอกสร้อยนี้คือข้อใด
  นกแสก
  ดวงจันทร์
  เหมือน
  ฟ้อง
9. ข้อใด ไม่ได้ สอนไว้ในสุภาษิตพระร่วงที่เกี่ยวกับการพูด
  โต้ตอบอย่าเสียคำ
  คิดแล้วจึงเจรจา
  ความในอย่าไขเขา
  อย่าจับลิ้นแก่คน
10. จากข้อ ๗๓ คำประพันธ์ที่ขีดเส้นใต้ให้คุณค่าทางวรรณศิลป์ด้านใด
  มีการใช้เป็น
  ใช้คำศัพท์ง่าย
  มีการใช้เสียงสัมผัสใน
  มีการใช้คำที่มีความหมายชัดเจน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile