แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

,แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ?ค่ะ กรุณารอสักครู่ นะคะ...? ควรเติมข้อใด
  ครับ ขอบคุณ
  ครับ
  ครับ ขอบคุณครับ
  ครับ ยินดีครับ
2. ?เขาว่าชาติมอญแล้ว ในท้องมีเคียวคนละเจ็ดเล่ม? ข้อความนี้มีความหมายตรงกับข้อใด
  คนมอญมีความฉลาดหลักแหลม
  คนมอญมีความขยัน ทำมาหากิน
  คนมอญมีความเชี่ยวชาญในการทำนา
  คนมอญมีเล่ห์กลอุบายมาก
3. สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงลง....
  พระปรมาภิไธย
  พระนามาภิไธย
  พระพระนาม
  พระหัตถเลขา
4. ข้อใดจัดเป็นจดหมายกิจธุระ
  จดหมายอวยพรปีใหม่
  จดหมายแจ้งไม่มาทำงาน
  จดหมายเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อเยาวชน
  จดหมายเล่าเรื่องประสบการณ์ในต่างแดน
5. กาพย์สุรางคนางค์
  ยิ้ม
  ทำจิตใจให้มั่นคง
  ชื่นชมกัน
  ร้องเพลง
6. น้ำถือเป็นสารสำคัญที่จะต้องใช้ในร่างกายเพราะ
  ให้พลังงาน
  สร้างเสริมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเหมือนโปรตีน
  ช่วยในการย่อย ขับถ่ายของเสีย ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
  ส่งสารเคมี ที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย
7. น้ำย่อยใดต่อไปนี้ไม่ใช่น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
  เรนนิน
  ไลเปส
  ทริปซิน
  เพปซิโนเจน
8. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อประมวลผลข้อมูล
  Random Access Memory
  Read Only Memory
  Central Processing Unit
  Memory Unit
9. วิธีเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือ ข้อใดเขียนถูกต้อง
  "ชื่อ นามสกุล.ชื่อหนังสือ.สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์"
  ชื่อ นามสกุล.ชื่อหนังสือ.สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
  "ชื่อ นามสกุล ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์"
  ชื่อ นามสกุล ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
10. อุปกรณ์ต่าง ๆ บนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์จะเชื่อมโยงกันด้วยวิธีใด
  ใช้การทำงานของสารกึ่งตัวนำ
  ใช้ระบบบัส
  เชื่อมโยงทางแสง
  เชื่อมโยงทางสายขนาดเล็ก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile