แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

,แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แนวคิดหลักเรื่อง รำพึงในป่าช้า คือข้อใด
  คนเราไม่ควรยึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์
  ทุกคนเกิดมาต้องตาย
  ความตายเป็นที่สุดท้ายแห่งชีวิตมนุษย์
  เมื่อตายมีแต่ความดี ความชั่ว เท่านั้นที่จะติดตัวไป
2. ถ้ากระเพาะอาหารไม่สามารถสร้างกรดเกลือได้ อาหารประเภทใดจะได้รับความกระทบกระเทือนต่อกระบวนการย่อยมากที่สุด
  โปรตีน
  ไขมัน
  คาร์โบไฮเดรต
  ไกลโคโปรตีน
3. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อประมวลผลข้อมูล
  Random Access Memory
  Read Only Memory
  Central Processing Unit
  Memory Unit
4. ส่วนใดของลำไส้เล็ก ที่มีการดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วมากที่สุด
  ดูโอดีนัม
  เจจูนัม
  ไอเลียม
  พิลอริก
5. ข้อใดมีความหมายตรงกับบันทึกส่วนตัว
  ไปรเวต
  ไปรเวช
  อนุทิน
  อณุทิน
6. ?เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือ ถ้าบีบเมื่อไรก็จะตายเมื่อนั้น? ข้อความนี้ให้คุณค่าแก่ผู้อ่านด้านใด
  มีการใช้คำสัมผัส
  มีการใช้โวหารที่แตกต่างกับปัจจุบัน
  มีการใช้สำนวนเปรียบเทียบ
  ใช้คำศัพท์ง่ายแก่การเข้าใจ
7. ข้อใดเป็นการพูดที่ทำให้คนฟังไม่เสียความรู้สึก
  วันนี้ทำไมมาแต่เช้าได้ล่ะครับ
  ระยะนี้ดูหน้าตาเป็นกังวลนะคะ
  พี่เป็นแม่บ้านที่บ้านคุณหญิงใช่ไหมคะ
  ถึงคุณจะมาจากบ้านนอกแต่ความคิดก็เข้าทีครับ
8. "คำใดที่ไม่ใช้คำว่า""พระ""นำหน้าคำนามทั่วไป"
  โรค
  เก้าอี้
  ตำหนัก
  เสื้อผ้า
9. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ?เป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์ แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมา?ข้อความนี้จัดเป็นคำประพันธ์ประเภทใด
  กลอนหก
  กลอนสุภาพ
  กาพย์สุรางคนางค์
  โคลงสี่สุภาพ
10. ข้อใดเป็นชื่อเพลงกล่อมเด็ก
  โพงพาง
  แม่งู
  นกขมิ้น
  มอญซ่อนผ้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile