แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

,แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ?ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีเท่าผม? ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีลักษณะอย่างไร
  พูดส่อเสียด
  พูดดูถูกผู้ฟัง
  พูดหลอกลวง
  พูดยกตนข่ม
2. ข้อใดมีความหมายตรงกับบันทึกส่วนตัว
  ไปรเวต
  ไปรเวช
  อนุทิน
  อณุทิน
3. กาพย์สุรางคนางค์
  ยิ้ม
  ทำจิตใจให้มั่นคง
  ชื่นชมกัน
  ร้องเพลง
4. เรื่องราชาธิราช ตอนพลายประกายมาศ ให้ความรู้ในข้อใดมากที่สุด
  การปกครอง
  การสงคราม
  ไสยศาสตร์
  เศรษฐกิจ
5. ความเชื่อเกี่ยวกับสีเสื้อผ้าที่จะใช้ออกรบ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  วันอาทิตย์ใส่สีแดงแกมชมพู
  วันจันทร์ใส่สีนวลขาว
  วันพุธใส่สีเขียว
  วันศุกร์ใส่สีห้า
6. ?เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือ ถ้าบีบเมื่อไรก็จะตายเมื่อนั้น? ข้อความนี้ให้คุณค่าแก่ผู้อ่านด้านใด
  มีการใช้คำสัมผัส
  มีการใช้โวหารที่แตกต่างกับปัจจุบัน
  มีการใช้สำนวนเปรียบเทียบ
  ใช้คำศัพท์ง่ายแก่การเข้าใจ
7. ข้อใดมีความสัมพันธ์ตรงกับคำว่า ?บวชพระ?
  อุปสมบท
  บรรพชา
  อุปัชฌาย์
  ไทยทาน
8. ข้อใด ไม่ได้ สอนไว้ในสุภาษิตพระร่วงที่เกี่ยวกับการพูด
  โต้ตอบอย่าเสียคำ
  คิดแล้วจึงเจรจา
  ความในอย่าไขเขา
  อย่าจับลิ้นแก่คน
9. epiglottis หรือฝาปิดกล่องเสียงทำหน้าที่อย่างใดในระบบย่อยอาหาร
  กั้นอาหารเอาไว้ในกระเพาะในช่วงย่อยอาหาร
  เป็นแหล่งสร้างเอนไซม์สำคัญ
  กั้นอาหารไม่ให้ลงไปยังปอด
  ทำหน้าที่ดูดซึมอาหาร
10. เรื่องราชาธิราช ตอนพลายประกายมาศ ให้ความรู้ในข้อใดมากที่สุด
  การปกครอง
  การสงคราม
  ไสยศาสตร์
  เศรษฐกิจ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile