คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กลองชนิดหนึ่งที่เขย่าได้
  cherry
  place
  swing
  tambourine
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฤดูหนาว
  always
  fat
  island
  winter
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แม้ว่า, แม้แต่
  season
  even
  department
  rainy
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แปด
  eight
  shake
  banana
  snowy
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => น่ารัก
  Gelatin
  handkerchief
  pretty
  superlative
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หยิบ, จับ
  chin
  shopping mall
  guest
  take
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => จริง
  a cold
  hippopotamus
  boots
  TRUE
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เกิดขึ้น, บังเอิญ
  perch
  happen
  carbon dioxide
  Thailand
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ส่วน, ภาค, ตอน, ข้อ
  equivalent
  foggy
  section
  noodle
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เงาะ
  forever
  carpet
  rambutan
  X-mas cake
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => โชคดี, เคราะห์ดี
  Lord Buddha
  luck
  ask
  bucket
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พิธีฉลอง, งานเลี้ยง
  round
  feast
  flip-flops
  after
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มะเขือเทศ
  brush
  can
  begin
  tomato
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เท้า, ปลาย, ส่วนล่างสุด
  reading
  foot
  lock
  palace
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รถสามล้อ
  boil
  purple
  unpack
  tricycle
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มะนาว
  Mars
  lime
  catch up
  block
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตั๊กแตน
  plan
  grasshopper
  canal
  whale
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นมเย็นและไอศกรีมปั่น
  land
  spill
  milkshake
  seal
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บางอัน, บ้าง
  day
  rainbow
  some
  during
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ห้างสรรพสินค้า
  durian
  bus
  shopping mall
  whisper
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile