คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มะกะโรนี
  look
  macaroni
  sock
  boulevard
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หญ้า
  plane
  grass
  coach
  whale
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ความคิด
  o’clock
  idea
  old
  water
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สวัสดีตอนเย็น
  plumber
  Good evening
  Chinese
  close
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เกลียด
  pear
  hate
  hmm
  postman
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กล้องส่องทางไกล
  binocular
  twenty-three
  Goddess
  pair
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ที่สิบสี่
  rain
  fourteenth
  wafer
  fireman
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => จาม
  design
  grocery store
  sneeze
  new
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สติคเกอร์, ฉลากติด
  cookbook
  balloon
  apple
  sticker
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พืชสตรอเบอรี มีผลสีแดง
  compare
  weed
  first
  strawberry
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แจกัน
  bedroom
  ink
  September
  vase
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => โยน, ขว้าง, ปา
  breakfast
  another
  sesame seed
  toss
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ชุดนอน
  internet
  pilot
  nightgown
  fisherman
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฤดู
  evening
  useful
  season
  campfire
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปลาทอด
  quotation
  fried fish
  jackfruit
  rain
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตาย
  die
  slow
  go
  shirt
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เลขานุการ
  eraser
  join
  secretary
  wide
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หน้าปัด⟨นาฬิกา,วิทยุ,โทรทัศน์⟩
  dial
  smoke
  egg
  she
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นิ้วโป้ง, นิ้วหัวแม่มือ
  cake
  clean
  play
  thumb
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หมวกแก็ป
  cap
  thin
  shred
  pork
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile