แนวสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่3
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เครื่องดนตรีข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  ซึง
  แคน
  จะเข้
  พิณอีสาน
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการฟ้อนเล็บ
  ผู้แสดงฟ้อนเล็บสวมเล็บยาวขณะแสดง
  ฟ้อนเล็บเป็นการแสดงนาฏศิลป์แบบเป็นคู่
  ฟ้อนเล็บเป็นการแสดงของท้องถิ่นภาคกลาง
  ระนาดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนเล็บ
3. การแสดงท่าทางประกอบเพลงปลุกใจ ควรแสดงท่าทางอย่างไร
  อ่อนช้อย
  เชื่องช้า
  เข้มแข็ง
  รวดเร็ว
4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  วงดนตรีพื้นเมืองใช้เครื่องดนตรีหลายชิ้น
  วงดนตรีพื้นเมืองใช้จังหวะทำนองเพลงสากล
  เพลงพื้นเมืองใช้ภาษาถิ่นในการขับร้อง
  ดนตรีพื้นเมืองมีที่มาจากชาติตะวันตก
5. ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ��� ให้บรรดาปวงท่านสุขศรีโปรดประทานพรโดยปรานี���� ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยจากเนื้อเพลงข้างบน คำว่า ฟ้า น่าจะหมายถึงข้อใด
  พระอาทิตย์
  ท้องฟ้า
  ดวงดาว
  เทวดา
6. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีสากลที่เล่นด้วยวิธีการสีทั้งหมด
  ไวโอลิน วิโอลา
  ไวโอลิน บาสซูน
  กีตาร์ วิโอลา
  ฮาร์ป แมนโดลิน
7. ทำนองเพลงเกี่ยวข้องกับข้อใด
  การอ่านเรียงความ
  การผิวปากเป็นเพลง
  การอ่านคำประพันธ์
  การท่องบทสวดมนต์
8. สวัสดีปีใหม่พาจากเนื้อเพลง “พรปีใหม่” ที่ยกมา ควรแสดงท่าประกอบเพลงอย่างไร
  ยกมือพนมไหว้
  แบมือชูขึ้นข้างบน
  เอามือทาบอกทั้งสองข้าง
  กางมือออกทั้งสองข้าง
9. เพราะเหตุใด ผู้แสดงละครจึงควรรู้ลักษณะเด่นของตัวละคร
  เพื่อหาดนตรีประกอบ
  เพื่อแสดงได้สมบทบาท
  เพื่อให้จัดเวทีได้อย่างเหมาะสม
  เพื่อนำมาประยุกต์ท่าทางการแสดง
10. มงแซะ� มงแซะ� แซะมง� ตะลุ่มตุ้มมงจังหวะฟ้อนเงี้ยวข้างบน น่าจะมีที่มาจากเครื่องดนตรีชนิดใด
  ซึง� สะล้อ
  ฆ้อง� ฉาบ
  กลองยาว โทน
  ปี่จุม ฆ้องวง
11. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรำวงมาตรฐาน
  มาจากการแสดงโขน
  มักแสดงในงานศพ
  เป็นการรำแบบหมู่
  มีท่ารำเฉพาะเพลง
12. ใครอนุรักษ์ดนตรีไทยได้ถูกต้อง เหมาะสม
  ต้อยเรียนรู้วิธีการเล่นจะเข้
  เดือนสะสมภาพเครื่องดนตรีไทย
  ฝ้ายชอบถ่ายภาพคนเล่นดนตรีไทย
  ตาลชมการแสดงดนตรีไทยในโทรทัศน์
13. การทำท่าจีบต้องใช้นิ้วใดเป็นหลัก
  นิ้วโป้ง – นิ้วชี้
  นิ้วโป้ง – นิ้วนาง
  นิ้วโป้ง – นิ้วก้อย
  นิ้วโป้ง – นิ้วกลาง
14. ข้อใดเกี่ยวข้องกับรูปแบบจังหวะเพลงสากล
  2/4
  ¾
  1 ½
  4/4
15. ข้อใดกล่าวถึงการแสดงรำวงมาตรฐานได้ถูกต้อง
  เป็นการแสดงนาฏศิลป์แบบหมู่
  เป็นการแสดงนาฏศิลป์แบบคู่
  ผู้แสดงแต่งกายคล้ายโขน
  มีท่ารำประกอบเพลง 10 ท่ารำ
16. เพลงลาวเสี่ยงเทียน เกี่ยวข้องกับสถาบันใด
  สถาบันชาติ
  สถาบันศาสนา
  สถาบันพระมหากษัตริย์
  สถาบันการศึกษาแห่งชาติ
17. ข้อใดเป็นคุณธรรมเกี่ยวกับการไหว้ครู
  ความอดทนอดกลั้น
  ความซื่อสัตย์สุจริต
  ความกตัญญูกตเวที
  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
18. เมื่อใช้ซอเสร็จแล้ว ควรทำอย่างไร
  ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำมันเช็ดคันซอ
  ลดสายซอไม่ให้ดึงเกินไป
  นำคันซักไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค
  ถอดคันซักมาล้างทำความสะอาด
19. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  มีอัตราเสียงเท่ากับ
  มีอัตราเสียงเท่ากับ
  มีอัตราเสียงเท่ากับ
  มีอัตราเสียงเท่ากับ
20. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ทำนองไม่เกี่ยวข้องกับระดับเสียงดนตรี
  ทำนองเกี่ยวกับโครงสร้างของเนื้อเพลง
  ทำนองเป็นองค์ประกอบของดนตรีอย่างหนึ่ง
  ทำนองเป็นสิ่งที่บ่งบอกความช้า-เร็วของเพลง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile