เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หินเกิดปฏิกิริยากับสิ่งใด จึงทำให้เกิดหินงอก หินย้อย
  แร่ในหิน
  ฝนกรด
  ซากแมลง
  อากาศ
2. หินที่นิยมใช้ในการก่อสร้างถนน คือหินในข้อใด
  หินแกรนิต
  หินดินดาน
  หินชนวน
  หินปูน
3. หินจะแปรสภาพและโครงสร้างเปลี่ยนไปจากหินเดิมได้ โดยมีสาเหตุจากข้อใด
  แร่ในหิน
  ซากพืชซากสัตว์
  การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
  ความร้อนและความกดดัน
4. สิ่งที่ทำให้น้ำหนักของหินต่างกันคืออะไร
  แร่ในหิน
  อุณหภูมิของหิน
  เวลาในการเย็นตัว
  ความลึกของหินหลอมเหลว
5. การแบ่งประเภทของหิน เป็นหินอัคนีหินตะกอน และหินแปร ใช้เกณฑ์ใดในการจำแนก
  สีของหิน
  ขนาดของเนื้อหิน
  ลักษณะการเกิดของหิน
  แร่ประกอบในหิน
6. แร่ดีบุก พบมากในภาคใด
  ภาคใต้
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออก
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. หินทราย พบมากในภาคใด
  ภาคใต้
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออก
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8. การสังเกตเนื้อหินให้ชัดเจน ควรใช้อุปกรณ์ใด
  กระจก
  หลอดไฟ
  แว่นขยาย
  กรอบไม้
9. รูพรุนในหินเกิดจากอะไร
  ซากแมลง
  การจัดตัวของแร่
  การสลายตัวของหิน
  ฟองก๊าซในหินหลอมเหลว
10. ถ้านักเรียนไปพบก้อนหินก้อนหนึ่ง ทดลองนำไปแช่น้ำ และดมกลิ่นได้กลิ่นของโคลนเปียกๆ นักเรียนจะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหินชนิดใด
  หินดินดาน
  หินชนวน
  หินอ่อน
  หินพัมมิซ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile