เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความละเอียดของเนื้อหินเกิดจากอะไร
  แร่ในหิน
  อุณหภูมิของหิน
  เวลาในการเย็นตัว
  ความลึกของหินหลอมเหลว
2. สถานที่ใดเป็นแหล่งกำเนิดหินแกรนิต
  ทะเล
  น้ำตก
  ภูเขา
  ชายหาด
3. การแบ่งประเภทของหิน เป็นหินอัคนีหินตะกอน และหินแปร ใช้เกณฑ์ใดในการจำแนก
  สีของหิน
  ขนาดของเนื้อหิน
  ลักษณะการเกิดของหิน
  แร่ประกอบในหิน
4. แร่ดีบุก พบมากในภาคใด
  ภาคใต้
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออก
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. หินในข้อใดเกิดจากการทับถมตะกอนสารต่างๆ โดยมีสารที่ทำหน้าที่เป็นวัสดุช่วยประสานให้สิ่งต่างๆ เชื่อมติดกัน
  หินแปร
  หินอัคนี
  หินชั้น
  หินชนวน
6. หินเกิดปฏิกิริยากับสิ่งใด จึงทำให้เกิดหินงอก หินย้อย
  แร่ในหิน
  ฝนกรด
  ซากแมลง
  อากาศ
7. ถ้านักเรียนไปพบก้อนหินก้อนหนึ่ง ทดลองนำไปแช่น้ำ และดมกลิ่นได้กลิ่นของโคลนเปียกๆ นักเรียนจะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหินชนิดใด
  หินดินดาน
  หินชนวน
  หินอ่อน
  หินพัมมิซ
8. หินจะแปรสภาพและโครงสร้างเปลี่ยนไปจากหินเดิมได้ โดยมีสาเหตุจากข้อใด
  แร่ในหิน
  ซากพืชซากสัตว์
  การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
  ความร้อนและความกดดัน
9. หินที่นิยมใช้ในการก่อสร้างถนน คือหินในข้อใด
  หินแกรนิต
  หินดินดาน
  หินชนวน
  หินปูน
10. รูพรุนในหินเกิดจากอะไร
  ซากแมลง
  การจัดตัวของแร่
  การสลายตัวของหิน
  ฟองก๊าซในหินหลอมเหลว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile