เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หินที่นิยมใช้ในการก่อสร้างถนน คือหินในข้อใด
  หินแกรนิต
  หินดินดาน
  หินชนวน
  หินปูน
2. หินที่มีแร่ตะกั่วจะมีสีอะไร
  สีเทา
  สีขาว
  สีดำ
  สีแดง
3. ความละเอียดของเนื้อหินเกิดจากอะไร
  แร่ในหิน
  อุณหภูมิของหิน
  เวลาในการเย็นตัว
  ความลึกของหินหลอมเหลว
4. การแบ่งประเภทของหิน เป็นหินอัคนีหินตะกอน และหินแปร ใช้เกณฑ์ใดในการจำแนก
  สีของหิน
  ขนาดของเนื้อหิน
  ลักษณะการเกิดของหิน
  แร่ประกอบในหิน
5. หินในข้อใดเกิดจากการทับถมตะกอนสารต่างๆ โดยมีสารที่ทำหน้าที่เป็นวัสดุช่วยประสานให้สิ่งต่างๆ เชื่อมติดกัน
  หินแปร
  หินอัคนี
  หินชั้น
  หินชนวน
6. หินทราย พบมากในภาคใด
  ภาคใต้
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออก
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. ปูนขาว ได้จากหินชนิดใด
  หินปูน
  หินอ่อน
  หินศิลาแลง
  หินแกรนิต
8. สิ่งที่ทำให้น้ำหนักของหินต่างกันคืออะไร
  แร่ในหิน
  อุณหภูมิของหิน
  เวลาในการเย็นตัว
  ความลึกของหินหลอมเหลว
9. ถ้านักเรียนไปพบก้อนหินก้อนหนึ่ง ทดลองนำไปแช่น้ำ และดมกลิ่นได้กลิ่นของโคลนเปียกๆ นักเรียนจะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหินชนิดใด
  หินดินดาน
  หินชนวน
  หินอ่อน
  หินพัมมิซ
10. การสังเกตเนื้อหินให้ชัดเจน ควรใช้อุปกรณ์ใด
  กระจก
  หลอดไฟ
  แว่นขยาย
  กรอบไม้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile