แนวข้อสอบงานสารบรรณ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก
1. ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
  เรื่อง
  วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
  คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
  อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. เธ‡เธฒเธ™เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธกเธตเธ›เธฃเธฐเน‚เธขเธŠเธ™เนŒเธ•เนˆเธญเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃ
  เธ—เธณเนƒเธซเน‰เธ‡เธฒเธ™เธชเธฐเธ”เธงเธ เธฃเธงเธ”เน€เธฃเน‡เธง
  เธ›เธฃเธฐเธซเธขเธฑเธ”เนเธฃเธ‡เธ‡เธฒเธ™เนเธฅเธฐเน€เธงเธฅเธฒ
  เธ—เธณเนƒเธซเน‰เธเธฒเธฃเธ›เธเธดเธšเธฑเธ•เธดเธ‡เธฒเธ™เธกเธตเธ›เธฃเธฐเธชเธดเธ—เธ˜เธดเธ�เธฒเธžเธชเธนเธ‡
  เธ–เธนเธเธ—เธธเธเธ‚เน‰เธญ
3. ”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด
  คำสั่ง
  ระเบียบ
  ข้อบังคับ
  ถูกทั้ง ข.และ ค.
4. หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน"ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ปฏิบัติเร็วที่สุด
  ปฏิบัติโดยเร็ว
  ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา

5. เธ—เธฃเธ‡เธšเธณเน€เธžเน‡เธเธžเธฃเธฐเธฃเธฒเธŠเธเธธเธจเธฅ เธ•เธฃเธ‡เธเธฑเธšเธ„เธณเธชเธฒเธกเธฑเธเธงเนˆเธฒเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃ
  เน€เธ”เธดเธ™เธ—เธฒเธ‡
  เธŸเธฑเธ‡เน€เธ—เธจเธ™เนŒ
  เธ—เธณเธšเธธเธ
  เน„เธ›เธงเธฑเธ”
6. ตามที่ได้มีช่อง “การปฏิบัติ” ไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร
  เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา
  เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน
  เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด
7. ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
  เวลาเลิกประชุม
  ผู้จดรายงานการประชุม
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
  วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม
8. หนังสือราชการคืออะไร
  เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
  เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ
  เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
  เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ
9. เธฃเธฐเน€เธšเธตเธขเธšเธชเธณเธ™เธฑเธเธ™เธฒเธขเธเธฃเธฑเธเธกเธ™เธ•เธฃเธตเธงเนˆเธฒเธ”เน‰เธงเธขเธ‡เธฒเธ™เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“ เธ„เธณเธงเนˆเธฒ "เธ‡เธฒเธ™เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“" เนƒเธ™เธ—เธตเนˆเธ™เธตเน‰เธซเธกเธฒเธขเธ„เธงเธฒเธกเธงเนˆเธฒเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เน„เธฃ
  เธ‡เธฒเธ™เธฃเธฑเธš-เธชเนˆเธ‡เนเธฅเธฐเน€เธเน‡เธšเธฃเธฑเธเธฉเธฒเธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญ
  เธ‡เธฒเธ™เธฃเนˆเธฒเธ‡-เน€เธ‚เธตเธขเธ™เนเธฅเธฐเธžเธดเธกเธžเนŒเธซเธ™เธฑเธ‡เธชเธทเธญ
  เธ‡เธฒเธ™เธ—เธตเนˆเน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธ‡เธฒเธ™เน€เธญเธเธชเธฒเธฃ
  เธ‡เธฒเธ™เธ—เธตเนˆเน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเธ‡เธฒเธ™เธ—เธฐเน€เธšเธตเธขเธ™เน€เธญเธเธชเธฒเธฃ
10. เธฃเธฐเน€เธšเธตเธขเธšเธ‡เธฒเธ™เธชเธฒเธฃเธšเธฃเธฃเธ“เธ—เธตเนˆเนƒเธŠเน‰เธญเธขเธนเนˆเนƒเธ™เธ›เธฑเธˆเธˆเธธเธšเธฑเธ™เน€เธฃเธดเนˆเธกเนƒเธŠเน‰เธšเธฑเธ‡เธ„เธฑเธšเธ•เธฑเน‰เธ‡เนเธ•เนˆ เน€เธกเธทเนˆเธญเนƒเธ”
  1 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2516
  1 เธกเธดเธ–เธธเธ™เธฒเธขเธ™ 2526
  1 เธ•เธธเธฅเธฒเธ„เธก 2526
  1 เธ˜เธฑเธ™เธงเธฒเธ„เธก 2527
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile