ลักษณนาม ป.5
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำชนิดใดมีลักษณนามต่างกัน
  แห สลิง
  ผี เทวดา
  คลื่น พายุ
  เข็ม กรรไกร
2. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด
  บุหรี่-มวน
  กาพย์-บท
  กฎหมาย-ฉบับ
  หวี-ด้าม
3. คำชนิดใดมีลักษณนามเหมือนกัน
  อ้อย เรือ
  ขลุ่ย ซอ
  ชอล์ก ปากกา
  ไข่ ไข่มุก
4. ประโยคในข้อใดใช้ลักษณนามถูก
  มีธูป 3 ต้นปักไว้ใต้ต้นไม้
  พ่อค้าที่ตลาดนำงาช้างมาขายหลายงา
  ห้องดนตรีไทยมีซอด้วงอยู่ 5 คัน
  แม่ค้าขายข้าวโพด 3 ลูก ราคา 20 บาท
5. ข้อใดจับคู่ถูก
  จีวร - ตัว
  คลื่น - ลูก
  หนังสือพิมพ์ - เล่ม
  เณร - องค์
6. ห้องดนตรีไทยมี กีตาร์ 5 __ ขลุ่ย 3 __ ซอ 2 __
  ตัว อัน คัน
  ตัว เลา คัน
  ตัว อัน อัน
  ตัว เลา อัน
7. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด
  ขนมจีน-จับ
  ขมิ้น-หัว
  ข่า-แง่ง
  มันฝรั่ง-หัว
8. ในกระเป๋าหนูนิดมีลิปสติก 1 __หวี 2 __ กำไล 5__
  แท่ง เล่ม อัน
  ด้าม อัน วง
  แท่ง ด้าม วง
  แท่ง เล่ม วง
9. แม่ถวายกล้วย 2 ___ ให้พระภิกษุ 2 ___ ที่กำลังเดินอยู่หน้ารถมอเตอร์ไซค์ ___ นี้
  ต้น องค์ อัน
  อัน คน หลัง
  หวี รูป คัน
  หวี องค์ คัน
10. คำในวงเล็บคำใดไม่ใช่ลักษณนาม
  สมุด(เล่ม)ที่อยู่ด้านบนสุดของชั้นหายไป
  บ้านของเจนอยู่(หลัง)บ้านของฉัน
  มีดอกกุหลาบหลาย(ดอก)อยู่บนโต๊ะเจ้านาย
  รถ(คัน)ที่จอดอยู่ข้างหน้าบ้านยางแตก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile