ลักษณนาม ป.5
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด
  นาฬิกาเรือนนี้ราคาเท่าไร
  เรือนไทยเรือนนี้อายุมาแล้ว
  ร่มคันนี้พังแล้ว
  รถคันนี้ออกรุ่นใหม่เมื่อวาน
2. ข้อใดใช้ลักษณนามเหมือนกันทุกคำ
  ดินสอ ปากกา
  กางเกง รองเท้า
  ธนบัตร กฎหมาย
  ปี่ เขียง
3. คำในวงเล็บคำใดไม่ใช่ลักษณนาม
  สมุด(เล่ม)ที่อยู่ด้านบนสุดของชั้นหายไป
  บ้านของเจนอยู่(หลัง)บ้านของฉัน
  มีดอกกุหลาบหลาย(ดอก)อยู่บนโต๊ะเจ้านาย
  รถ(คัน)ที่จอดอยู่ข้างหน้าบ้านยางแตก
4. ห้องดนตรีไทยมี กีตาร์ 5 __ ขลุ่ย 3 __ ซอ 2 __
  ตัว อัน คัน
  ตัว เลา คัน
  ตัว อัน อัน
  ตัว เลา อัน
5. คำชนิดใดมีลักษณนามต่างกัน
  แห สลิง
  ผี เทวดา
  คลื่น พายุ
  เข็ม กรรไกร
6. ประโยคต่อไปนี้ควรใช้ลักษณนามคำใด"แม่ชี 3__ สามเณร 5__ กำลังเดินเข้าไปในโบสถ์__นี้"
  รูป องค์ หลัง
  คน รูป เรือน
  คน รูป หลัง
  คน องค์ หลัง
7. ข้อใดจับคู่ผิด
  ปืน-กระบอก
  ปี่-เลา
  แห-ผืน
  ปีศาจ-ตน
8. ประโยคในข้อใดใช้ลักษณนามถูก
  มีธูป 3 ต้นปักไว้ใต้ต้นไม้
  พ่อค้าที่ตลาดนำงาช้างมาขายหลายงา
  ห้องดนตรีไทยมีซอด้วงอยู่ 5 คัน
  แม่ค้าขายข้าวโพด 3 ลูก ราคา 20 บาท
9. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด
  บุหรี่-มวน
  กาพย์-บท
  กฎหมาย-ฉบับ
  หวี-ด้าม
10. ข้อใดใช้ลักษณนามผิด
  ขนมจีน-จับ
  ขมิ้น-หัว
  ข่า-แง่ง
  มันฝรั่ง-หัว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile