หน่วยที่ 2 การดูแลรักษาบ้าน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. น้ำมะขามเปียกหรือน้ำมะนาวใช้ทำความสะอาด เครื่องเรือนประเภทใด
  เครื่องเรือนที่ทำด้วยอะลูมิเนียม
  เครื่องเรือนที่ทำด้วยทองเหลือง
  เครื่องเรือนที่ทำด้วยสเตนเลส
  เครื่องเรือนที่ทำด้วยเหล็ก
2. การวางแผนการทำงานบ้านใด ควรทำเป็นลำดับสุดท้าย
  กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย
  ประเมินผลการทำงาน
  ปรับปรุงการทำงาน
  ปฏิบัติงาน
3. เก้าอี้ที่บุด้วยหนังควรทำความสะอาดอย่างไร
  ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่น แล้วเช็ดให้ทั่วด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำยาขัดหนัง
  ใช้ผ้าแห้งปัดฝุ่นออกก่อน แล้วใช้ผ้าชุบน้ำยาขัดหนังขัดเบาๆ ให้ทั่ว
  ใช้ไม้กวาดดอกหญ้าปัดฝุ่น แล้วเช็ดถูด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ
  ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดถูให้ทั่ว
4. กิจวัตรประจำวันใดที่ต้องทำเป็นอันดับแรก
  รับประทานอาหารเช้า
  ดูโทรทัศน์
  ซักเสื้อผ้า
  แปรงฟัน
5. งานบ้านประเภทใดต้องทำทุกวัน
  ล้างมุ้งลวดและเช็ดกระจกหน้าต่าง
  เช็ดถูชุดรับแขกและกวาดหยากไย่
  เช็ดเตาแก๊สให้สะอาดและทิ้งขยะ
  ซักผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้า
6. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการวางแผนการทำงานบ้าน
  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน
  เพื่อฝึกให้มีวินัยในการทำงาน
  เพื่อให้บ้านสวยงามน่าอยู่
  เพื่อให้งานบ้านเสร็จเร็ว
7. งานบ้านประเภทใดไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้
  การทำความสะอาดห้องน้ำ
  การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
  การกำจัดขยะมูลฝอย
  การล้างท่อระบายน้ำ
8. วัสดุใดเหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นห้องครัว ที่สกปรกมากๆ
  น้ำผสมผงซักฟอก
  น้ำยาขัดห้องน้ำ
  น้ำผสมสบู่อ่อนๆ
  น้ำยาฆ่าเชื้อ
9. ไม้กวาดทางมะพร้าวใช้ทำความสะอาดพื้นลักษณะใด
  พื้นไม้ปาร์เก้
  พื้นดิน พื้นขรุขระ
  พื้นหินอ่อน
  พื้นแข็งและเรียบ
10. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนการทำงานบ้านได้ถูกต้อง
  เพื่อให้ทำงานบ้านได้สำเร็จหลายอย่างในเวลา 1 วัน
  ทำให้บรรยากาศในบ้านเอื้อต่อสุขภาพ
  ทำให้สมาชิกในบ้านเกิดความสามัคคี
  ประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้าน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713