เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใด ไม่ใช่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
  การใช้ e-learning
  ออกแบบป้ายชื่อโรงเรียน
  จัดเก็บข้อมูลนักเรียนในแผ่นดิสก์
  การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน คือข้อใด
  การใช้ e-learning
  การชำระภาษีออนไลน์
  ทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  การค้นหาตำแหน่งของเรือรบหลวง
3. ซอฟแวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร
  ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
  เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน
  ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
  เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์
4. ข้อใดใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง ต่าง จากพวก
  ฟังเพลง
  ชมภาพยนตร์
  เล่นเกมออนไลน์
  ร้องเพลงคาราโอเกะ
5. การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าอย่างไร
  การแสดงผล
  การประมวลผล
  การสื่อสารและเครือข่าย
  การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
6. ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงานประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร
  ใช้บันทึกโปรแกรมหรือข้อมูล
  รับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
  แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล
  ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน
7. หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
  2 ประเภท ได้แก่ ROM และ RAM
  3 ประเภท ได้แก่ ROM RAM CMOS
  2 ประเภท ได้แก่ Static และ Dynamic RAM
  ข้อ ก. และ ค. ถูก
8. การเรียนรู้เทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างไร
  เป็นความรู้พื้นฐาน
  ไม่ต้องหาข้อมูลหลายที่
  นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
  ข้อ ก. และ ค ถูก
9. การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ข้อใด ต่างจากพวก
  สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์
  เส้นทางรถประจำทางออนไลน์
  การชำระเงินค่าโทรศัพท์ผ่านเอทีเอ็ม
  รายงานอันดับเพลงฮิตจากเว็บไซต์ www.yahoo.com
10. อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะใช้แสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร
  ลำโพง
  จอภาพ
  เครื่องพิมพ์
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document