เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ RAM
  หน่วยความจำชั่วคราว
  เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอยู่ที่เมนบอร์ด
  ใช้บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
  เมื่อปิดเครื่องข้อมูลและโปรแกรมจะลบหายไป
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์ ยกเว้น ข้อใด
  การเบิกถอนเงินอัตโนมัติ
  การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  การมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
  การค้นหาข้อมูลประกอบการทำรายงาน
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกาสื่อสารมีหลายกิจกรรม ยกเว้น ข้อใด
  การเรียนผ่านดาวเทียม
  การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
  การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
  แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์
  สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
  กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน แป้นพิมพ์
  กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ จอภาพ
5. ซอฟแวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร
  ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
  เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน
  ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
  เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์
6. ข้อใดเป็นสารสนเทศ
  เกรดเฉลี่ย
  เสียงนกชนิดต่างๆ
  คะแนนสอบของนักเรียน
  ส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียน
7. ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
  โมเด็ม
  จอภาพ
  แป้นพิมพ์
  ชิปไมโครโปรเซสเซอร์
8. การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ข้อใด ต่างจากพวก
  สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์
  เส้นทางรถประจำทางออนไลน์
  การชำระเงินค่าโทรศัพท์ผ่านเอทีเอ็ม
  รายงานอันดับเพลงฮิตจากเว็บไซต์ www.yahoo.com
9. ข้อใด ไม่ใช่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
  การใช้ e-learning
  ออกแบบป้ายชื่อโรงเรียน
  จัดเก็บข้อมูลนักเรียนในแผ่นดิสก์
  การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point
10. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูลคือข้อใด
  หน่วยรับข้อมูล
  อุปกรณ์แสดงผล
  หน่วยความจำหลัก
  หน่วยประมวลผลกลาง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document