Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ notroiet215

 

 

87564 - ภาษาไทย3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2004 ครั้ง
59485 - คอมพิวเตอร์3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1238 ครั้ง
71455 - คอมพิวเตอร์2
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1782 ครั้ง
93436 - ภาษาไทย2
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3004 ครั้ง
36521 - ความรู้ทั่วไป
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2475 ครั้ง
51325 - คอมพิวเตอร์
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2223 ครั้ง
17944 - ภาษาไทย
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2076 ครั้ง

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย