แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.ปลาย
Ӫᨧ
- ͺش§ 10 Ẻҡҹ
- ͡йʡŨǨͺ
- úǨͺ кзӡúѹ֡÷Ӵ ӹǹͷ
1. ในปัจจุบันทำไมจึงนิยมผ่าตัดเปลี่ยนไตมากกว่าเปลี่ยนอวัยวะอื่น
  เพราะผู้รับมีโอกาสรอดชีวิตสูง
  เพราะทั้งผู้ให้และผั้บมีโอกาสรอดชีวิตได้
  แพทย์มีความชำนาญในการผ่าตัดเปลี่ยนไตมากกว่าอวัยวะอื่น
  การใช้ไตเทียมมีข้อยุ่งยากและไม่สะดวก
2. โดยทั่วไปใช้แมลงหวี่ในการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของอาหารต่อการเพิ่มของประชากร แต่ถ้าหาแมลงหวี่ไม่ได้จะหาสิ่งใดแทน
  ผึ้ง
  มด
  ยีสต์
  สาหร่าย
3. "คานยาว 4 เมตร แต่มีขนาดไม่สม่ำเสมอ มีลักษณะคล้ายสาก (หัวโตข้างหนึ่ง, อีกข้างหนึ่งเรียว) มีมวล 10 กิโลกรัม เมื่อนำมาผูกเชือกขึ้นแขวนโดยใช้เชือกสองเส้น ผูกที่ปลายแต่ละข้าง เชือกเส้นหนึ่งทนแรงดึงในเส้นเชือกได้มากที่สุด 40 นิวตัน จุดศูนย์ถ่วงของคานนี้อยู่ห่างจากเชือกดังกล่าวนี้กี่เมตร"
  3.6
  2.4
  1.2
  0.6
4. เมื่อนำน้ำปัสสาวะมาทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์ได้ผลขั้นสุดท้ายเป็นสีอิฐ แสดงว่า
  จัดว่าปกติ
  มีโปรตีนในปัสสาวะมาก
  อาจเป็นเบาหวาน
  อาจเป็นไตอักเสบ
5. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
  การจุดเทียนไขในห้องมืด
  ยางรถยนต์ร้อนเมื่อต้องเบรกรถกระทันหัน
  การเทน้ำร้อนลงในถ้วยกาแฟแล้วทำให้ถ้วยกาแฟร้อน
  โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำอาศัยแรงน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า
6. น้ำย่อยอะไรที่ไม่สามารถทำงานได้ดีในสภาพที่มี pH สูงกว่า 7
  อะไมเลส
  ไลเปส
  เปปซิน
  มอลเทส
7. การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งนั้นจะต้องลอกเปลือกออกเหลือแต่ส่วนใดไว้
  เยื่อเจริญแคบเบียม
  เนื้อไม้
  ปุ่มตาทางด้านข้างของกิ่ง
  เนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร
8. ปั้นจั่นสำหรับยกของตัวหนึ่งขับด้วยมอเตอร์ขนาด 15 กิโลวัตต์ จะต้องใช้เวลานานเท่าไร เพื่อยกแผ่นคอนกรีตมวล 500 กิโลกรัม ขึ้นสูง 80 เมตร (กำหนดให้ ประสิทธิภาพของมอเตอร์เท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์
  3.3 วินาที
  21.3 วินาที
  32.7 วินาที
  333 วินาที
9. สิ่งที่ต้นไม้ซึ่งได้จากการเพาะเมล็ดมี แต่ต้นไม้ซึ่งได้จากการตอนไม่มี
  รากฝอย
  รากขนอ่อน
  รากอากาศ
  รากแก้ว
10. การใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินไปทำให้เกิดพิษต่อผู้บริโภคและทำให้น้ำเสีย ท่านมีวิธีดี่จะลดการใช้ยาฆ่าแมลงลง
  ใช้พันธุ์ที่มีความต้านทานสูงปลูกแทน
  ปลูกก่อนหรือหลังฤดูการระบาดของแมลง
  ปลูกพืชหมุนเวียน แมลงปรับตัวไม่ทันก็ตายไปเพราะศัตรูพืชเลือกทำลายเฉพาะกลุ่ม
  ใช้ได้ทุกข้อ
Ǩͺ ʡ Шӹǹú
ҡúкǨͺ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713