วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. สายตาสั้นเกิดจากสาเหตุในข้อใด
  แก้วตามีขนาดเล็กเกินไป
  แก้วตามีขนาดใหญ่เกินไป
  กระบอกตาสั้นเกินไป
  กระบอกตายาวเกินไป
2. มานีแบ่งสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กบ คางคก ตุ่นปากเป็ด จิ้งจก
กลุ่มที่ 2 ปลาหางนกยูง สุนัข แมว หมู
เกณฑ์ที่มานีใช้ในการจำแนกสัตว์ดังกล่าวคือข้อใด
  แหล่งที่อยู่อาศัย
  การออกลูก
  การสืบพันธุ์
  อาหารที่กิน
3. ถ้าต้องการวัดความกว้างของห้องเรียน ควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
  ไม้เมตร
  ไม้ฉาก
  ไม้บรรทัด
  ไม้โปรแทรกเตอร์
4. ครกหินนิยมทำมาจากหินชนิดใด
  หินไนส์
  หินทราย
  หินชนวน
  หินพัมมิส
5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
  มีรากแก้ว
  ลำต้นเป็นข้อ
  เส้นใบเป็นเส้นขนาน
  มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว
6. ข้อใดใช้หน่วยการวัดได้เหมาะสม
  "สนามหญ้ามีพื้นที่ 900,000 ตารางเซนติเมตร"
  "ชั่งน้ำตาลทรายได้หนัก 2,500 มิลลิกรัม"
  บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียน 750 เมตร
  "สุดาหนัก 30,000 กรัม"
7. จุลชีวันชนิดใดที่ใช้ในการทำนมเปรี้ยว
  รา
  ยีสต์
  ไวรัส
  แบคทีเรีย
8. ยาบ้าเป็นสารเสพติดประเภทใด
  กดประสาท
  กระตุ้นประสาท
  หลอนประสาท
  ออกฤทธิ์ผสมผสาน
9. กระบอกตวงใบหนึ่งบรรจุน้ำอยู่ 45 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อหย่อนก้อนหินลงไปปรากฎว่าน้ำสูงขึ้น จนถึงขีด 87 ลูกบาศก์เซนติเมตร ก้อนหินก้อนนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
  42
  45
  87
  132
10. ข้อใดเป็นลักษณะของการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
  พยาธิกับคน
  เสือกับกวาง
  เห็ดกับขอนไม้
  แมลงกับดอกไม้
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์