วิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. การจัดกลุ่มกับเกณฑ์ที่ใช้ในข้อใดไม่สอดคล้องกัน
  ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ไดนาโม เกณฑ์ ให้พลังงานไฟฟ้า
  กาต้มน้ำไฟฟ้า เตารีด หม้อหุงข้าว เกณฑ์ให้ความร้อน
  พัดลม วิทยุเทป เครื่องซักผ้า เกณฑ์ ให้พลังงานกล
  หลอดไฟ เทียนไข ตะเกียง เกณฑ์ ให้แสงสว่าง
2. ข้อใดจับคู่ความสัมพันธ์ของการกำจัดแมลงโดยวิธีทางธรรมชาติไม่ถูกต้อง
  ยี่โถ แมลงสาย
  น้อยหน่า เหา
  ยาสูบ ยุง
  สะเดา เพลี้ย
3. สารเคมีชนิดใดที่มีสมบัติในการกำจัดความกระด้างของน้ำได้
  ฟอสเฟต
  ซัลโนเฟต
  แฟดติอะมีด
  แคลเซียมไฮดรอกไซด์
4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
  มีรากแก้ว
  ลำต้นเป็นข้อ
  เส้นใบเป็นเส้นขนาน
  มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว
5. ถ้าชาวประมงต้องการออกหาปลาโดยอาศัยแรงลมจากธรรมชาติควรออกหาปลาในเวลาใด
  ตอนเช้ามืด
  ตอนสาย
  ตอนบ่าย
  ตอนหัวค่ำ
6. ชาวเรือได้รับประโยชน์จากดาวเทียมในข้อใดมากที่สุด
  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
  ดาวเทียมเพื่อการศึกษา
  ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร
  ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
7. ข้อใดเรียงลำดับการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในระบบการย่อยอาหารได้ถูกต้อง
  ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก
  ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่
  ปาก ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร
  ปาก ลำไส้เล็ก กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่
8. วิชาแบ่งพืชออกเป็นสองกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ดาวเรือง
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กล้วย ไผ่ พุทธรักษา
เกณฑ์ที่วิชาใช้ในการจำแนกพืชทั้งสองกลุ่มคือข้อใด
  พืชมีดอก กับพืชไร้ดอก
  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว กับพืชใบเลี้ยงคู่
  พืชที่รับประทานได้ กับพืชที่รับประทานไม่ได้
  พืชที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ กับไม่อาศัยเพศ
9. ข้อใดเป็นลักษณะของการอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
  พยาธิกับคน
  เสือกับกวาง
  เห็ดกับขอนไม้
  แมลงกับดอกไม้
10. ครกหินนิยมทำมาจากหินชนิดใด
  หินไนส์
  หินทราย
  หินชนวน
  หินพัมมิส
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์