วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 เรื่องหน่วยประมวลผลกลาง

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. หน่วยประมวลผลกลางแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
  6 ประเภท
2. ข้อใด เปรียบเสมือน สมองของคอมพิวเตอร์
  RAM
  CPU
  ROM
  Mainbarod
3. หน่วยความจำขนาดเล็กที่บรรจุหน่วยประมวผลกลาง เรียกว่าอะไร
  การคำนวณทางคณิตศาสตร์
  สเตอร์
  การบวกลบ คูณหาร
  แรม
4. การคำนวณทางตรรกะ คือข้อใด
  การคำนวณที่มีเงื่อนไข
  การคำนวณที่ไม่มีเงื่อนไข
  การคำนวณที่ต้องการ
  การคำนวณข้อถูกข้อผิด
5. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทำหน้าที่อะไร
  คุมทุกส่วนในคอมพิวเตอร์
  ควบคุมการแสดงผล
  ควบคุมการทำงานและประมวลผล
  ไม่ทำงานงานใดๆทั้งสิ้น
6. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  Microprocessor
  Microphone
  Micromedia
  Microsoft
7. การคำนวณทางตรรกะ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  1 ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
8. CPU : Central Processing Unit หมายถึงอะไร
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยประมวลผลกลาง
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดไม่ใช่ หน้าที่การทำงานของ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
  เป็นหน่วยความจำรีจิสเตอร์
  เป็นหน่วยควบคุมการประมวลผล
  เป็นหน่วยคำนวณและตรรกะ
  เป็นหน่วยคำนวณควบคุมการแสดงผล
10. หน่วยควบคุมทำหน้าที่่อะไร
  รับข้อมูลตามคำสั่งต่างๆ
  ทำหน้าที่คำนวณ
  ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน
  ประมวลผลและประสานงาน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์