วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 เรื่องหน่วยประมวลผลกลาง

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. หน่วยควบคุมทำหน้าที่่อะไร
  รับข้อมูลตามคำสั่งต่างๆ
  ทำหน้าที่คำนวณ
  ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน
  ประมวลผลและประสานงาน
2. หน่วยความจำขนาดเล็กที่บรรจุหน่วยประมวผลกลาง เรียกว่าอะไร
  การคำนวณทางคณิตศาสตร์
  สเตอร์
  การบวกลบ คูณหาร
  แรม
3. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทำหน้าที่อะไร
  คุมทุกส่วนในคอมพิวเตอร์
  ควบคุมการแสดงผล
  ควบคุมการทำงานและประมวลผล
  ไม่ทำงานงานใดๆทั้งสิ้น
4. การคำนวณทางตรรกะ คือข้อใด
  การคำนวณที่มีเงื่อนไข
  การคำนวณที่ไม่มีเงื่อนไข
  การคำนวณที่ต้องการ
  การคำนวณข้อถูกข้อผิด
5. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  Microprocessor
  Microphone
  Micromedia
  Microsoft
6. CPU : Central Processing Unit หมายถึงอะไร
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยประมวลผลกลาง
  ถูกทุกข้อ
7. การคำนวณทางตรรกะ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  1 ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
8. ข้อใดไม่ใช่ หน้าที่การทำงานของ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
  เป็นหน่วยความจำรีจิสเตอร์
  เป็นหน่วยควบคุมการประมวลผล
  เป็นหน่วยคำนวณและตรรกะ
  เป็นหน่วยคำนวณควบคุมการแสดงผล
9. ข้อใด เปรียบเสมือน สมองของคอมพิวเตอร์
  RAM
  CPU
  ROM
  Mainbarod
10. หน่วยประมวลผลกลางแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
  6 ประเภท
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์