1
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. 7+3 คือ
  8
  9
  10
  11
2. 5+5 คือ
  10
  11
  12
  13
3. 2+3+3-1 คือ
  5
  6
  7
  8
4. 3+3
  5
  6
  7
  8
5. 1+1 คือ
  1
  2
  3
  4
6. 1+2 คือ
  1
  2
  3
  4
7. 5-2 คือ
  1
  2
  3
  4
8. 8+8
  15
  16
  25
  55
9. 9-8 เท่ากับอะไร
  1
  2
  3
  4
10. 9-8 เท่ากับอะไร
  1
  2
  3
  4
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713