แบบทดสอบ บทที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. 7+3 คือ
  8
  9
  10
  11
2. 9-8 เท่ากับอะไร
  1
  2
  3
  4
3. 3+3
  5
  6
  7
  8
4. 8+8
  15
  16
  25
  55
5. 1+1 คือ
  1
  2
  3
  4
6. 5-2 คือ
  1
  2
  3
  4
7. 2+3+3-1 คือ
  5
  6
  7
  8
8. 1+2 คือ
  1
  2
  3
  4
9. 9-8 เท่ากับอะไร
  1
  2
  3
  4
10. 5+5 คือ
  10
  11
  12
  13
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document