หน่วยที่ 2 อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อพัฒนาการของวัยรุ่น ม.3 ครั้งที่ 2

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ชายหญิงที่คบเป็นแฟนกันมักไม่กล้าปฏิเสธการล่วงเกินของอีกฝ่ายหนึ่งมีสาเหตุมาจากอะไร
  ความรัก
  ความกลัว
  ความเกรงใจ
  ความวิตกกังวล
2. สื่อประเภทใดที่มีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นมากที่สุด
  วิทยุ
  โทรทัศน์
  อินเทอร์เน็ต
  หนังสือพิมพ์
3. เพื่อนที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  มีความรัก ห่วงใย สมกับเป็นเพื่อนชายหรือเพื่อนหญิงที่ดีต่อกัน
  มีความรักและความหวังดีต่อกันอย่างจริงใจ ไม่ชักชวนกันทำในสิ่งที่ผิด เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
  มีความรัก ห่วงใย คอยเสริมสร้างประสบการณ์ของวัยรุ่นให้เชื่อฟังแต่เพื่อนที่รักเท่านั้น
  มีความรักและความหวังดีต่อกันอย่างจริงใจจนจบการศึกษาและทำงานจนถึงวันแต่งงาน
4. ข้อใดเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นชัดถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญาของวัยรุ่น
  ชอบคิด อยากรู้อยากเห็น ตัดสินใจด้วยตนเอง
  มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจธรรมชาติรอบตัว
  มีความคิดเป็นระบบ มีเหตุผล
  มีความคิดและตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างรอบคอบ
5. วัยใดที่มีลักษณะดื้อรั้น โมโหง่าย มีความขัดแย้งกับพ่อแม่สูง เพื่อนมีอิทธิพลมาก เริ่มสนใจ เพศตรงข้าม
  วัยเด็ก
  วัยรุ่นตอนต้น
  วัยรุ่นตอนกลาง
  วัยรุ่นตอนปลาย
6. นักเรียนชายคนหนึ่งคุยอยู่กับแฟนสาวที่หอพักจนดึก แล้วขอค้างที่หอโดยสัญญาว่าจะไม่ล่วงเกิน อย่างเด็ดขาด แฟนสาวควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสม
  ให้นอนข้างล่างตนเองนอนบนเตียง
  ให้นอนบนเตียงส่วนตนเองไม่ยอมนอน
  ขอร้องให้เขากลับไป แล้วบอกว่าถึงไม่มีอะไรกันแต่ตนเองเป็นหญิงก็เสียหาย
  ขอร้องให้เขากลับไป แล้วอบรมสั่งสอนให้เขามีความเป็นสุภาพบุรุษ อย่าข่มเหงน้ำใจผู้หญิง
7. วัยใดที่มีการแสดงอารมณ์อย่างเปิดเผย ไม่ปิดบัง แปรปรวนง่าย หงุดหงิด โกรธง่าย หายเร็ว อิจฉา เมื่อรู้สึกว่าถูกแย่งความรัก
  วัยก่อนเรียน
  วัยเรียน
  วัยรุ่น
  วัยผู้ใหญ่
8. การที่มีผู้ชายบางคนไปข่มขืนผู้หญิงแล้วบอกว่าตนเองดื่มสุราหรือดูวีซีดีลามกแล้วเกิดอารมณ์ ทางเพศขึ้น ปัจจัยใดสำคัญที่สุดในการก่อเหตุครั้งนี้
  วีซีดีลามก
  การแต่งกายของหญิงสาวอาจยั่วยวน
  การไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ทางเพศของชายผู้นี้
  สุรา
9. ลักษณะที่แสดงให้เห็นชัดถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายเข้าสู่วัยรุ่นมากที่สุด
  อารมณ์หงุดหงิด
  ต้องการความเป็นอิสระ
  อยากรู้อยากเห็น มีเหตุผล
  ชายเริ่มมีหนวดเครา หญิงเริ่มมีประจำเดือน
10. ข้อใดเป็นความคาดหวังที่สังคมต้องการเห็นพฤติกรรมที่ดีของวัยรุ่นมากที่สุด
  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
  มีวิธีการจัดการกับความเครียด
  มีเหตุผลรับฟังความคิดของผู้อื่น
  รู้จักวิธีหลีกเลี่ยงการเสพสารเสพติด
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์