แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. On veut acheter du tabac , on va chez ……………..
  le confisier
  le buraliste
  le bijoutier
  le mercier
2. Béatrice a des soucis , je la console en lui disant ........................
  Ça va te coûter cher
  Ça va s’arranger
  C’est bien fait !
  Pleure plus fort
3. Quelle est la spécialité de Provence?
  La crêpe
  Le cidre
  Le choucroûte
  La bouillabaise
4. Marc : Je passerai te chercher demain soir vers six heures. …………………?Mylene : Oui , pas de probleme. Quelle expression ne peut pas être utilisée dans cette situation ?
  Ça ira
  Ça te convient
  Ça te va
  Ça suffit pour toi
5. Philippe : Est-ce que tu seras disponible ce week-end ?Liliane : Oh chéri . …………………………
  Il y a quelque chose de spécial ?
  Non , je serai libre.
  Ne mets pas tes pieds dans mes affaires !
  Il ne faut pas exagérer.
6. Ma tante n’a pas vu son amie depuis vingt ans , elle lui demande :
  Qu’as-tu ?
  Comment tu y vas ?
  Il me manque.
  Qu’est-ce que tu deviens ?
7. Maman : Comment s’est passé ta journee à l’école?Junior : ………………………
  Comme tu es curieuse !
  Je m’en moque.
  Formidable !
  C’est trop bête.
8. Combien coûtent ces chaussures ?Vingt euros …………… , madame.
  le morceau
  la paire
  la coupe
  la pièce
9. Chassez l’intrus
  C’est donné
  C’est hors de prix
  C’est coûteux
  C’est trop cher
10. Pour emprunter l’autoroute , il faut payer………
  l’amende
  l’essence
  le permis
  le péage
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์