แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่3

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. On veut acheter du tabac , on va chez ……………..
  le confisier
  le buraliste
  le bijoutier
  le mercier
2. Afin que ma tante soit au courant de ma nouvelle , je lui envoie …….
  l’ordinateur
  le répondeur
  le courrier électronique
  l’enveloppe timbré
3. Ma tante n’a pas vu son amie depuis vingt ans , elle lui demande :
  Qu’as-tu ?
  Comment tu y vas ?
  Il me manque.
  Qu’est-ce que tu deviens ?
4. “On , ce n’est pas vrai , cette tarte contient deux fèves !”On entend cette pharse à quelle fête ?
  Epiphanies
  Pâques
  Chandeleur
  Toussaints
5. Christophe : Ça t’intéresse de passer une semaine en Corse ?Patrice : …………………………
  Oui , je ne le veux pas
  Ça ne me dit rien
  Non , je n’aime pas le Nord
  Ce n’est pas la peine.
6. Nicolas est au volant , il fait du 130 . Où est-il ?
  En classe de maths.
  Sur l’autoroute.
  Au bureau , il est en train de compter
  Dans un hypermarché.
7. Karim est fâché contre son copain. Il lui dit : ……… Comment oses-tu dire ça ?
  Que tu es adorable !
  Tu plaisantes ?
  Pour qui tu me prends ?
  Ça te fait du mal ?
8. Marc : Je passerai te chercher demain soir vers six heures. …………………?Mylene : Oui , pas de probleme. Quelle expression ne peut pas être utilisée dans cette situation ?
  Ça ira
  Ça te convient
  Ça te va
  Ça suffit pour toi
9. Zazie : Des escargots ? Oh non , ………
  c’est écoeurant
  ça me donne de l’appetit
  c’est inutile
  ça vaut le coup
10. Quelle est la spécialité de Provence?
  La crêpe
  Le cidre
  Le choucroûte
  La bouillabaise
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์