วัฒนธรรม

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ใครที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยระดับชาติ
  ก้อยชอบรำมโนราห์
  ฝนรำเซิ้งได้สวยกว่าเพื่อน
  กุหลาบแต่งผ้าไหมมัดหมี่ของชาวอีสาน
  ดำรงพูดคำควบกล้ำในภาษาไทยชัดเจน
2. “การใช้เครื่องทอผ้าในการทอผ้าไหมของคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีผลิตภัณฑ์สินค้าจากผ้าไหมไปจำหน่ายทั้งในประเทศและนอกประเทศ” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย�ในข้อใดมากที่สุด
  ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานสำคัญของการค้าขาย
  สะท้อนวิถีการดำรงชีพ และสร้างรายได้
  ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับอาชีพ
  แสดงจุดเด่นของอาชีพทอผ้าไหม
3. ข้อใด คือภูมิปัญญาของคนไทย
  อาหารไทยมีมากมายหลายชนิด
  อาหารไทยมีลักษณะรสเผ็ด รสจัด
  อาหารไทยมีสมุนไพรเป็นส่วนผสมหลายชนิด
  คนไทยยุคปัจจุบันเริ่มนิยมรับประทานอาหารไทย
4. ปัจจุบันเป็ยยุคแห่งเทคโนโลยี คนทั่วโลกสามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ” จากข้อความดังกล่าวเป็นการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างไร
  การเลือกรับวัฒนธรรมสากลในส่วนที่แสดงถึงการร่วมมือกันของมนุษย์
  การเลือกรับในส่วนที่แสดงถึงการพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศในยุโรป
  การเลือกรับในด้านการศึกษาแนวคิดที่สำคัญและระบบเทคโนโลยี
  การเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต
5. ข้อใดเป็นผลดีของการดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมไทยมากที่สุด
  คนในสังคมไทยมีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีความผูกพันกัน
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  สมาชิกในสังคมมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
  เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
6. ข้อใดเป็นการพัฒนาวัฒนธรรมไทยผสมผสานกับวัฒนธรรมสากลได้อย่างเหมาะสมที่สุด
  พระบรมมหาราชวัง
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  พระที่นั่งอนันตสมาคม
  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
7. ใครปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประจำชาติไทย
  ชบาและชาวบ้านไปทำพิธีแห่นางแมวขอฝน
  กลุ่มแม่บ้านร่วมมือกันทำกระทงไปลอยในแม่น้ำ
  ประชาชนทั่วประเทศพากันไปชมประเพณีไหลเรือไฟ
  สมชายและเพื่อนพากันไปร่วมพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
8. “แก้วตาไปศึกษาภาษาจีนและภาษาพม่าเพิ่มเติมเพื่อเตรียมเข้าสู่้อาเซียน��และเธอก็พูดภาษาไทยได้ชัดเจน” ข้อความดังกล่าวแสดงถึงการเลือกรับวัฒนธรรมสากลในข้อใด
  ด้านการศึกษาและความรู้
  ด้านองค์ความรู้และด้านภาษา
  ด้านแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ และหลักการ
  ด้านการประกอบอาชีพ และด้านความสัมพันธ์
9. ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม
  อ้วนใช้แก้วน้ำลายไทย
  แก้วยกย่องปราชญ์ท้องถิ่น
  ขวัญใช้ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาใส่อาหาร
  อ้อนร้องเพลงไทยผสมกับเพลงตะวันตก
10. ข้อใดเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทย
  วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
  วันจักรี วันฉัตรมงคล
  วันสงกรานต์ � วันครอบครัว
  วันจักรี วันสงกรานต์
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์