แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่4

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. มีลวดยาว 5 เมตร ต้องการขดลวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ที่สุด จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
  14,400 ตารางเซนติเมตร
  15,625 ตารางเซนติเมตร
  16,900 ตารางเซนติเมตร
  18,225 ตารางเซนติเมตร
2. มีคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่มีความเชื่อว่า เลข 13 เป็นเลขนำโชค คนกลุ่มนี้จะแบ่ง 1 ปี เป็น 13 เดือน เดือนละ 20 วัน อยากทราบว่า จำนวนวันใน 1 ปี ของคนกลุ่มนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนวันใน 1 ปี ของคนทั่วไปอยู่เท่าไร
  มากกว่าอยู่ 105 วัน
  มากกว่าอยู่ 260 วัน
  น้อยกว่าอยู่ 105 วัน
  น้อยกว่าอยู่ 260 วัน
3. คุณย่ามีเงินอยู่ 9,000 บาท เมื่อแบ่งให้หลาน 4 คน คนละเท่าๆ กัน คุณย่ายังเหลือเงินอีก 4,000 บาท อยากทราบว่าหลานได้รับเงินคนละเท่าไร
  1,230 บาท
  1,250 บาท
  2,230 บาท
  2,250 บาท
4. ผ้าปูโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 85 เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตร ต้องการติดผ้าลูกไม้รอบชายผ้าทั้งหมดต้องใช้ผ้าลูกไม้ยาวกี่เมตร
  2.35 เมตร
  4.7 เมตร
  235 เมตร
  470 เมตร
5. ห่วงยางมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร นำมาวางเรียนต่อกันเป็นแถวยาวได้ระยะทาง 40 เมตร ต้องใช้ห่วงยางทั้งหมดกี่ห่วง
  50 ห่วง
  51 ห่วง
  52 ห่วง
  53 ห่วง
6. ผลลัพธ์ในข้อใดมากกว่า 20,000 แต่น้อยกว่า 100,000
  (44,108 + 10,285) × 11
  (138 × 22) + 88,108
  603,845 - (124,824 ÷ 28)
  (2,574 × 11) - 9,857
7. ที่นาแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 48 วา มีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 18 วา ที่นาแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวา
  864 ตารางวา
  2,168 ตารางวา
  3,168 ตารางวา
  3,968 ตารางวา
8. มีลังไม้ 3 ใบ ดังนี้ ใบที่ 1 มีขนาด 15 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 15 เซนติเมตร ใบที่ 2 มีขนาด 14 เซนติเมตร × 20 เซนติเมตร × 4 เซนติเมตร ใบที่ 3 มีขนาด 10 เซนติเมตร × 18 เซนติเมตร × 30 เซนติเมตร ข้อใดสรุปถูกต้อง
  ใบที่ 1 มีปริมาตรมากกว่าใบที่ 3
  ใบที่ 1 มีปริมาตรมากที่สุด
  ใบที่ 3 มีปริมาตรมากที่สุด
  ใบที่ 2 มีปริมาตรมากที่สุด
9. มังคุดหนัก 456 กิโลกรัม มะม่วงหนัก 2 เท่าของมังคุด น้อยหน่าหนักเป็นครึ่งหนึ่งของมะม่วง น้อยหน่าหนักกี่กิโลกรัม
  456 กิโลกรัม
  912 กิโลกรัม
  228 กิโลกรัม
  1,824 กิโลกรัม
10. ผ้าผืนหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วัดเส้นรอบรูปได้ยาว 280 เซนติเมตร ผ้าผืนนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร
  3,600 ตารางเซนติเมตร
  4,225 ตารางเซนติเมตร
  4,900 ตารางเซนติเมตร
  5,625 ตารางเซนติเมตร
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์