วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่15

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- หากตอบไม่ครบระบบจะไม่ตรวจและแจ้งผลคะแนนให้
- ระบบไม่มีการจับเวลาในการทำ โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ในขณะที่เราโกรธหรือเกิดความกลัว ระบบประสาทใดจะทำงาน
  ระบบประสาทซิมพาเทติก
  ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
  ระบบประสาทไขสันหลัง
  ระบบประสาทส่วนกลาง
2. ต่อมเพศในเพศชายเรียกว่าอะไร
  รังไข่
  อัณฑะ
  องคชาต
  หัวหน่าว
3. ฮอร์โมนใดมีผลต่อการทำงานของไต
  วาโซเพรสซิน
  ออกซิโทซิน
  ไทรอกซิน
  แคลซิโทนิน
4. ในวันหนึ่งๆ คนเราควรดื่มน้ำสะอาดวันละกี่แก้ว
  1-2 แก้ว
  3-4 แก้ว
  5-6 แก้ว
  6-8 แก้ว
5. ต่อมใต้สมองส่วนหน้าผลิตฮอร์โมนกี่ชนิด
  1 ชนิด
  2 ชนิด
  3 ชนิด
  4 ชนิด
6. ต่อมไทรอยด์ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนชนิดใด
  ไทรอกซิน
  แคลซิโทนิน
  พาราทอร์โมน
  ข้อ 1. และ 2.
7. พอนส์ ทำหน้าที่ใดต่อไปนี้
  ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อบนใบหน้า
  ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแขน
  ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อขา
  ควบคุมการทำงานของหัวใจ
8. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของสมองไม่ถูกต้อง
  เป็นก้อนแข็งๆ
  บรรจุอยู่ในศีรษะ
  เป็นเนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม
  ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย
9. รังไข่เกี่ยวข้องกับข้อใด
  ต่อมเพศหญิง
  ต่อมเพศชาย
  ต่อมเพศหญิงและเพศชาย
  ไม่มีข้อใดถูก
10. ข้อใดทำหน้าที่ควบคุมปฏิกิริยารีเฟล็กซ์
  ต่อมเพศ
  ไขสันหลัง
  กระดูกสันหลัง
  ต่อมไร้ท่อ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์