วิชาการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. น้ำลายหลั่งจากผงเนื้อ จากการทดลองของ พาฟลอฟ คือข้อใด
  UCS
  CS
  UCR
  CR
2. ผงเนื้อ จากการทดลองของ พาฟลอฟ คือข้อใด
  UCS
  CS
  UCR
  CR
3. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ โคลเลอร์
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
4. นักเรียนมีอาการซึมเศร้า การใช้เทคนิคให้คำปรึกษาตามข้อใดเหมาะที่สุด
  ให้คำแนะนำเรื่องการทำจิตใจให้สงบโดยใช้หลักธรรม
  เปิดโอกาสให้เด็กระบายปัญหาอยา่งเต็มที่ จากนั้นจึงค่อย ๆ ให้เด็กคิดพิจารณาหาเหตุผล
  แนะนำให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหันเหความหมกมุ่น
  บอกนักเรียนว่า ถ้าอยู่คนเดียวจะทำให้โลกน้้นแคบลง
5. John Dewey เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
6. มนุษย์ทุกคนพยายามปรับปรุงตัวเองให้เป็นผู้ที่สมบุรณ์ที่สุด เท่าที่จะทำได้ เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มใด
  Humanism
  Cognitive Theory
  Phychoanalysis
  Behaviorism
7. กลุ่มหน้าที่ของจิต เกี่ยวข้องกับข้อใด
  Functionalism
  Gestalt Psychology
  Structuralism
  Behaviorism
8. เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กเสียก่อน
  ดิวอี้
  รุสโซ
  วิลเฮล์ม วุ้นท์
  ฟรอยด์
9. เจ้าของทฤษฎีเสริมเเรง บวก ลบ
  ดิวอี้
  เฟรอเบล
  สกินเนอร์
  ธอร์นไดค์
10. ข้อใดเป็นทฤษฎีของ พาฟลอฟ
  Classical Conditioning
  Connectionism
  Operant Conditioning
  Insight Learning
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์