วิชาการศึกษา (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. พฤติกรรมที่ก้าวร้าวแสดงออกมา โดยไม่มีเหตุผลใดๆ คือ ข้อใด
  Id
  Ego
  Super ego
  non-ego
2. น้ำลายหลั่งจากเสียงกระดิ่ง จากการทดลองของ พาฟลอฟ คือข้อใด
  UCS
  CS
  UCR
  CR
3. มีหน้าที่สร้างอุดมคติที่พึงปรารถนาของสังคมเป็นมโนธรรม คือข้อใด
  Id
  Ego
  Super ego
  non-ego
4. ผู้ที่เรียนทางโสตประสาท ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพตามข้อใด
  สถาปัตยกรรม
  นักการเมือง
  นักเต้นรำ
  ก่อสร้าง
5. จิตใต้สำนึก อิด ( Id ) อีโก้ ( Ego ) ซูเปอร์อีโก้ (Superego) คือข้อใด
  ดิวอี้
  ธอร์นไดค์
  เฟรอเบล
  ฟรอยด์
6. ข้อใดสอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า คนมีความแตกต่างกัน
  สันดอนขุดได้ แต่สันดานขุดไม่ได้
  คนเรามีเตี้ยมีสูง
  ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ปลูกอู่ตามใจผู้นอน
  คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก
7. จิตวิทยา ตามความหมายใหม่ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องใด
  พฤติกรรม
  วิญญาณ
  การเรียนรู้
  ถูกทุกข้อ
8. เสียงกระดิ่ง จากการทดลองของ พาฟลอฟ คือข้อใด
  UCS
  CS
  UCR
  CR
9. ผงเนื้อ จากการทดลองของ พาฟลอฟ คือข้อใด
  UCS
  CS
  UCR
  CR
10. John Dewey เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มใด
  โครงสร้างจิต
  หน้าที่จิต
  จิตวิเคราะห์
  พฤติกรรมนิยม
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์