คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. 169 + 415 = ?
  579
  584
  656
  987
2. 451 + 9 = ?
  459
  453
  460
  456
3. 456 + 1 = ?
  455
  454
  457
  458
4. 456 + 101 = ?
  489
  557
  957
  556
5. 126 + 45 = ?
  171
  167
  168
  197
6. 178 + 56 = ?
  234
  264
  458
  454
7. 187 + 456 = ?
  643
  659
  644
  758
8. 123 + 7 = ?
  127
  129
  128
  130
9. 56 + 123 = ?
  156
  415
  123
  179
10. 789 + 100 = ?
  889
  987
  786
  879
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์