หินและแร่
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. สิ่งที่จำเป็นต่อการเกิดหินชั้นคือ
  ผงที่ได้จากการขูดแร่
  ลม

  น้ำ
2. หินใดคือหินอัคนี

  หินทราย
  หินปูน
  หินอ่อน
3. หินใดคือหินแปร
  หินทราย
  หินอ่อน
  หินปูน
  หินแกรนิต
4. แร่คืออะไร
  ไม่มีข้อถูก
  รูปร่างของดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  ของแข็งที่พบได้ตามธรรมชาติ ไม่มีชีวิต
  ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว
5. แร่ที่แข็งที่สุดคือ
  ถูกทุกข้อ
  แร่ฟันม้า
  ทองแดง
  ไมกา
6. วิธีที่นิยมในการระบุชื่อของแร่
  ความร้อน
  กลิ่น
  ข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์แล้ว

7. หินคืออะไร
  ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว
  รูปร่างของดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  ไม่มีข้อถูก
  ของแข็งที่พบได้ตามธรรมชาติ ไม่มีชีวิต
8. หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดที่หลอมละลายอยู่ใต้เปลือกโลกและลาวา คือ
  หินชั้น
  หินอัคนี
  หินแปร
  หินตะกอน
9. วิธีการจำแนกแร่มีกี่วิธี

  1 วิธี
  3 วิธี
  3 ชนิด
10. ฟอสซิลมีกี่ชนิด
  1 ชนิด

  2 ชนิด
  ถูกทุกข้อ
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713