แบบทดสอบ (ฝ่ายอะไหล่) 30 ข้อ.
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. รูปข้อไดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับใบกำกับหน้าร้าน (เครดิต)

  เงินเชื่อ 1
  เงินเชื่อ 2
  เงินเชื่อ 3
  เงินเชื่อ 4
2. จากภาพที่เห็นนี้ คือรายงานส่วนได

  รายงานสรุปงานขาย
  รายงานสรุปรายได้ต้นทุนขาย
  รายงานสรุปกำไขต้นทุนขาย
  ไม่มีข้อไดกล่าวถูก
3. การเพิ่มข้อมูลสินค้าขั้นตอนไดไม่เกี่ยวข้อง
  กำหนดข้อมูลสินต้า
  สินค้าหลัก
  สินค้าตามสาขา
  ข้อมูลเบื้องต้น
4. (ความรู้ทั่วไป) หม้อลมเบรกลูกหลัง ระหว่าง 300 และ 380 แรงใช้ร่วมกันได้ไหม
  ระหว่าง 300 และ 380 ใช้ร่วมกันได้
  ระหว่าง 300 และ 380 ใช้ร่วมกันไม่ได้
  ต้องสลับระหว่างรุ่น 300 และ 380
  ต้องสลับระหว่างรุ่น 300 และ 380 แล้วต้องเปลี่ยนชุดซ่อม
5. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนได

  แฟ้มสินค้าหลัก
  แฟ้มสินค้าตามสาขา
  แฟ้มสินค้าหลัก+สินค้าตามสาขา
  แฟ้มวัสดุสิ้นเปลือง
6. การรับสินค้าเข้าสต๊อก มีขั้นตอนอย่างไร เราควรทำอย่างไร (ข้อไดกล่าวถูกต้อง) เลียงตามระบบ
  รหัสเข้าหนี้ > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบส่งของ > บันทึกตั้งหนี้ > รายการอะไหล่
  รหัสเข้าหนี้ > พนักงาน > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบสั่งซื้อ > รายการอะไหล่
  เลขที่ใบสั่งซื้อ > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบส่งของ > แก้ไขรายการอะไหล่ >
  ไม่มีข้อไดถูก
7. ปุ่มไดต่อไปนี้หมายถึงการ “บันทึก”
  ปุ่ม F2
  ปุ่ม F4
  ปุ่ม F5
  ปุ่ม F7
8. เมื่อเราสร้างข้อมูลสินค้าผิด เราควรทำอย่างไร
  แก้ไขเองนะตอนนั้น โดยไปแก้ไขที่สินค้าตามสาขา
  แก้ไขเองนะตอนนั้น โดยไปแก้ไขที่สินค้าหลัก
  แจ้งผู้เกี่ยวข้อ ให้ปรับเปลี่ยนให้
  ถูกทุกข้อ
9. การคืนอะไหล่หน้าร้าน มีขั้นตอนอย่างไร เราควรทำอย่างไร (ข้อไดกล่าวถูกต้อง)
  ขายสินค้า > ออกใบเบิกศูนย์บริการ > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  เบิกอะไหล่ > ออกใบเบิกศูนย์บริการ > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  จ่ายอะไหล่ > ออกใบเบิกสินค้า > ลูกค้า > รายการอะไหล่
  ขายสินค้า > ออกใบเบิกสินค้า > ลูกค้า > รายการอะไหล่
10. จากรูป ข้อไดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับใบกำกับหน้าร้าน (เงินสด)

  เงินสด 1
  เงินสด 2
  เงินสด 3
  เงินสด 4
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document