แบบทดสอบ (ฝ่ายอะไหล่) 30 ข้อ.
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ปุ่มไดต่อไปนี้หมายถึงการ “บันทึก”
  ปุ่ม F2
  ปุ่ม F4
  ปุ่ม F5
  ปุ่ม F7
2. รายงานไดไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอะไหล่
  รายงานสินค้าคงเหลือ
  รายงาน Lost Sales
  รายงาน Back Order
  รายงานเคลม
3. (ความรู้ทั่วไป) ที่เรียกขาไก่ อยู่ตรงจุดไดของรถ
  เกียร์
  ฝาท้าย
  กระปุกพวงมาลัย
  ไม่มีข้อไดถูก
4. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรม อะไหล่

  บันทึกคืนสินค้าหน้าร้าน
  บันทึกรับคืนอะไหล่จากศูนย์บริการ
  บันทึกคืนสินค้าออกใบลดหนี้
  บันทึกคืนสินค้าผู้จำหน่าย
5. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรม อะไหล่

  รายงานเพื่อเช็คสต็อก
  บันทึกผลจากการนับสต็อก
  บันทึกผลการตัดสต็อก
  บันทึกปรับปรุงยอดสินค้า
6. ราการไดไม่อยู่ในกลุ่มระบบสินค้าคงคลัง
  รับสินค้าเข้า - จ่ายอะไหล่ศูนย์บริการ - ปรับปรุงสินค้า - ใบเสนอราคา
  รับสินค้าเข้า - จ่ายอะไหล่ศูนย์บริการ - ปรับปรุงสินค้า - ออกใบส่งสินค้า - รายงานขายหน้าร้าน
  ออกใบเบิกหน้าร้าน - ใบลดหนี้ - ใบโอนอะไหล่ระหว่างสาขา - ใบคืนหน้าร้าน
  ออกใบซ่อมงานนอก - ออกใบกำกับหน้าร้าน - รายงานขายสินค้า - สินค้ายังไม่ออกใบกำกับ
7. จากภาพที่เห็นนี้ คือรายงานส่วนได

  รายงานสรุปงานขาย
  รายงานสรุปรายได้ต้นทุนขาย
  รายงานสรุปกำไขต้นทุนขาย
  ไม่มีข้อไดกล่าวถูก
8. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนได

  สอบถามการเคลื่อนไหว
  สอบถามใบเบิกที่ยังไม่ออกใบกำกับภาษี
  สอบถามสินค้าคงเหลือ
  สอบถามใบขายสินค้า
9. รูปข้อไดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับใบกำกับหน้าร้าน (เครดิต)
  เครดิต 1
  เครดิต 2
  เครดิต 3
  เครดิต 4
10. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรมสต๊อก

  รายงานเพื่อเช็คสต็อก
  บันทึกผลจากการนับสต็อก
  บันทึกผลการตัดสต็อก
  บันทึกปรับปรุงยอดสินค้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713