แบบทดสอบ (ฝ่ายอะไหล่) 30 ข้อ.
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนได

  ออกใบเบิกหน้าร้าน
  ออกใบเบิกให้ศูนย์บริการ
  ออกใบรับคืนหน้าร้าน
  ออกใบรับคืนศูนย์บริการ
2. จากภาพที่เห็นนี้ คือส่วนไดของโปรแกรมสต๊อก

  รายงานเพื่อเช็คสต็อก
  บันทึกผลจากการนับสต็อก
  บันทึกผลการตัดสต็อก
  บันทึกปรับปรุงยอดสินค้า
3. เมื่อเราสร้างข้อมูลสินค้าผิด เราควรทำอย่างไร
  แก้ไขเองนะตอนนั้น โดยไปแก้ไขที่สินค้าตามสาขา
  แก้ไขเองนะตอนนั้น โดยไปแก้ไขที่สินค้าหลัก
  แจ้งผู้เกี่ยวข้อ ให้ปรับเปลี่ยนให้
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อไดไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายศูนย์บริการ
  เลขที่ใบแจ้งซ่อม
  เลขที่ใบเสนอราคา
  เลขที่เจ้าหนี้
  รหัสบริการ
5. (ความรู้ทั่วไป) ที่เรียกขาไก่ อยู่ตรงจุดไดของรถ
  เกียร์
  ฝาท้าย
  กระปุกพวงมาลัย
  ไม่มีข้อไดถูก
6. ปุ่มไดต่อไปนี้หมายถึงการ “เพิ่มข้อมูล”
  ปุ่ม F2
  ปุ่ม F5
  ปุ่ม F6
  ปุ่ม F9
7. ข้อไดไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงยอดสินค้า
  รายการสินค้าที่ ขาด / เกิน
  จำนวนสินค้าที่ขาด / เกิน
  ราคาทุนที่ ขาด / เกิน
  ราคาต้นทุนเฉลี่ย ที่ ขาด/เกิน
8. การรับสินค้าเข้าสต๊อก มีขั้นตอนอย่างไร เราควรทำอย่างไร (ข้อไดกล่าวถูกต้อง) เลียงตามระบบ
  รหัสเข้าหนี้ > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบส่งของ > บันทึกตั้งหนี้ > รายการอะไหล่
  รหัสเข้าหนี้ > พนักงาน > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบสั่งซื้อ > รายการอะไหล่
  เลขที่ใบสั่งซื้อ > วันที่ส่งของ > เลขที่ใบส่งของ > แก้ไขรายการอะไหล่ >
  ไม่มีข้อไดถูก
9. รูปข้อไดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับใบกำกับหน้าร้าน (เครดิต)
  เครดิต 1
  เครดิต 2
  เครดิต 3
  เครดิต 4
10. (ความรู้ทั่วไป) หม้อลมเบรกลูกหลัง ระหว่าง 300 และ 380 แรงใช้ร่วมกันได้ไหม
  ระหว่าง 300 และ 380 ใช้ร่วมกันได้
  ระหว่าง 300 และ 380 ใช้ร่วมกันไม่ได้
  ต้องสลับระหว่างรุ่น 300 และ 380
  ต้องสลับระหว่างรุ่น 300 และ 380 แล้วต้องเปลี่ยนชุดซ่อม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document