สุภาษิต สำนวน และคำพังเพย ป.4

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. พระอาจารย์มักสอนลูกศิษย์ว่า ให้ทำดีต่อไปเถิด อย่าหยุด ใครจะชั่วก็ปล่อยเขา เพราะ ...... จากประโยคควรเติมสุภาษิตในข้อใด
  ทำดีเป็นศรีแก่ตัว
  ธรรมะย่อมชนะอธรรม
  รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม
  ทำคุณบุชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป
2. เขาแสดงอาการไม่เต็มใจทำงาน ข้อว่า "แสดงอาการไม่เต็มใจ" ตรงกับสำนวนใด
  มือแข็ง
  หัวแข็ง
  มือเปล่า
  อิดๆออดๆ
3. คำพังเพย คือ ข้อใด
  สำนวนชนิดหนึ่ง
  ใช้เปรียบเทียบ
  ใช้ติชม
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคือ สำนวน
  ข้อความที่สั้น กะทัดรัด
  มีคารมคมคาย
  มีความหมายโดยนัย
  ถูกทุกข้อ
5. ข้อใด ไม่ใช่คำพังเพย
  กระต่ายตื่นตูม
  ไก่ได้พลอย
  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว
  ชักแม่น้ำทั้งห้า
6. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่คำพังเพย
  กบในกะลงครอบ
  ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
  จับแพะชนแกะ
  เป็นคำพังเพยทุกข้อ
7. เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก เป็นข้อความประเภทใด
  สำนวน
  สุภาษิต
  คำพังเพย
  คติพจน์
8. สำนวนใด มีความหมายว่ายืนกรานไม่ยอมรับ
  ยกเมฆ
  ชักแม่น้ำทั้งห้า
  เด็กเลี้ยงแกะ
  กระต่ายขาเดียว
9. เธอเป็นคนมืออ่อน น่าชื่นชม คำว่า มืออ่อน มีความหมายว่าอย่างไร
  มือนุ่ม
  มีความนอบน้อม
  มีความขยัน
  มีมารยาท
10. ข้อใดคือความหมายของ สุภาษิต
  ข้อความที่สั้น กะทัดรัด
  ถ้อยคำที่ดีงาม ใช้สั่งสอน
  เป็นข้อความที่มีคารมคมคาย
  ใช้เปรียบเทียบเรื่องต่างๆ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์